Sida je dišla na pijac i kupila cvétje. Nabrâla je tulšega cvétja – kulko ji je zišlo v dvâ cekare. Dojšla je dimo i posadila: pred hižom, kre šténgi, pod oblokaj, kre vrât, f pâr teglini, v marmelâdine pikse, v dvé lukjaste kánte, v resušeni škaf i dve scijane rójgle.

Đura je zdigel buno: “- Pa, kaj ti je?! – Pa, čęmo tulšega cvétja?! – Kómo je to treba?!”

Sida mo je povrnola: “- Kaj tębe brige! – Gledi svojega posla! – Sam te kaj pitala?! – Nabavi si i ti kaj si očeš i jâ tebe nam nika pitala! – Jâ se v lucke posle ne pačam! – Jasno?! – Da si mi né rękel več – néti jęno réč!!”

Đura si je zapamtil i pobral se nutri kak da ga je poparil mraz.

F srédo je Đura dišel f Čakovec na séjam. Kupil je živâd! Kupil je dvé kvočke s po dvanájst piščanci, osem pureki s purom i raco z sędem mali raciki.

Da ga je Sida zględala – kaj jęmle vum z aota, prijela se za glâvo: “- Pa, kaj si ti prâvi?! – Pa kaj si tulko toga dovlekel k hiži?! – Pa što bo to mel na brigi i zdržâval?! – Kaj ti je dospelo?!”

Đura je zazijal: “- Kaj te brige! – Gledi svojega posla! – Te jâ kaj pitam za tvoje drače?! – Ja se f tvoje posle ne pačam! – Da si me né pitala več niti jedno réč!?!”

Sida si je zapamtila i ftihnola. Pobrâla se nutri.

Dale so kóli cvétja i kóli živâdi, jęn drugomo več opče né rękli – néti réč.

Drugo nedelo v jutro, Sida je zarana dišla k meši (Đura hodi k polnešji.).

Đura je dišel f škedej, videl je da se mala živâd več lépo opkerusila, otpral jim je škedjova vrâta i pustil jih sę vum na dvór, naj se pâsejo, naj vživlejo! On se spravil, dišel f krčmo na jutrešjo kâvo i šus, pa onda pomalem k polnešji meši. Sida je po jutrešji meši brnola na kâvo k Lizi, te pa z Ilkom k Juli na trač, pa te … pomalem dimo.

Bliže pólnevo je Đura dojšel dimo.

Da je otpral pótna vrâta – Sida je stâla na dvoro, podbočena nad svojim cvetjakima, srdita kak kača, f čęmero i f suzaj!

Čim se Đura skâzal, zakričala je na jęga kak stekla: “- Poględni! – Poględni kaj so mi tvoje kvočke, pure i race napravile! – Poględni! – Sę so rezdrbale! – Só cvétje strgale! – Si ti normalen čovek! – Je moči pólek tębe živeti?! – Jâ bom ponoréla! – Męj bo se zmotalo!”

Đura ji je rękel: “- Kaj jâ tu morem?! – Pazi si na svoje cvétje! …

– A dé je vę moja živâd? – Kam si mi stirala moje piceke, pureke, racike …?!”

Sida zmónda: “- F škedej sam jih zaprla! – I čé jih išče jęmpot vum pustiš, sę bom potukla!”

Đura se tpravil f škedej. Otpral je vrâta, brnol se k Sidi pa ji veli:

“- Zgledi ka si jih več pot’ukla!? – Sę je pocrkalo! – Kaj si jim napravila? – Ha? – Povič!?”

Sida se presenétila! – Vmirjeno veli Đuri: “- Jâââ – nič! – Čista nika! – Časna réč! – Lépo sam ti jih natirala f škedej i nutri zaprla! … Jedino … fčęra navęčer sam si – cvétje zaštitila i okóli trâvo pošpricala … cvétje protiv vuši, buhi, črvi, kukci, puži i pâvoki – s kromogorom, cipermatrinom, dursbanom, piretroidom i premangatom… a trâvo – ka se posuš’i…!”

Brne se g Đuri pa ga žalosno zašpota: “- Kapa si mi né rękel – nekšo réč?!”

On se brne k jój, pa ji žereče zakrč’i nazâj: “- Kapa si me né nika pitala?”