Sida je zazvâla Lizo: “- Lizika, si čula ka “Udruga žena, aktiv Salovec” (UŽAS) ide f toplice. Polazak je f srédo v jutro z aotobusom, f šesti! – Idemo?! – Rękla bom i Juli i Ilki! – Moože?”

Liza je móm bila – za: “- Mooože! – Idemo!”

F srédo rano v jutro, Sida je na vrâtaj rękla Đuri: “- Čuj, jâ idem z udrugom žęna UŽAS-o f toplice! – Spohala sam si piceka, a šijaka, hrpta i obedvé pęroti sam ti stavila doma, ka naš lačen. I pâr colštanglini sam ti stavila, ka naš moral iskati jestvino! – Dojšle bomo dimo v noči, jer bo se išče negder na pól póta postâlo na večerji! – Ajde, adijo!”

Đura je po ósmi vuri zvâl Pepija: “- Čuj, moja je dišla f toplice z UŽAS-om i nav ga je do večera! I kaj bi vę dóma začel? – Kaj ti vel’iš?”

Pepi mo veli: ” I moja! – Malo predi me je zvâl Drago, da ga je zvâl Fęri, ka so i jive dišle! Jâ sam se z ovaj dogovoril ka se za frtâl vure nâjdemo f krčmi, pa – bomo te vidli…!”

Đura vel’i: “- Dobro, i jâ bom dojšel, pa bomo se te dogovorili.”

Za ftâl vure so se zišli pred krčmom “Kata – rajska vrâta”. – Vrâta zaprta! – Nigder nikoga. Na vrâtima je cedula, na šteri je napisano: “Radi godišnjeg odmora, danas zaprto”!

Drago se je onda zmislil: “- Résen, Kata je takâj dišla z UŽAS-om f toplice. Prékfčęra je povédala ka pe, ali jâ sam vam pozâbil povedati! … – Kaj bomo vę?”

Đura je rękel: “- Deeečki, dénes je sréda! F Čakofco je séjam! – Malo poglednemo céne, malo poglednemo kaj se ponuja, morti pojémo pâr kolbâsi … morti jęden šricar …!”

Ovi tri so odma rękli: “- Mooože! – Za pól vure se tu zidemo! Šteri je najmlajši, toti pęla!”

Pepi je rękel: “- Naj bó! – Moože! – Pre męni se nâjdemo za frtâl vure!”

Đura se žuril dimo. Preménil si je košolo i hlače, ka bo zgledal bole kulturno, del si je nekše péneze v žęp i … zel je one štiri pohance, šijaka, hrpta i obedvé pęroti i sę colštangline, i odnęsel jih je – peso! Jer čé bo Sida vidla da so pohanci i colštanglini na célom, znala bo da se je céli dén né bil doma, jer je né trebal jesti! – Bandi je bil vęsel kak vušive gače!

Dečki so se tpęlali f Čakovec na séjam. Malo kóli štanti, kóli krámari … Obrnoli so na kolbâse … te pa na špricare … pa malo okóli! Dimo so išli da se je séjam več restepal. Onda pomalem prti dómo … Ali so pajdóč previzitérali sę krčme v Nędeliščo. Dojšli so dimo f trdi kmici. Đuro je bil truden kak zęmla. Z aota se odvlekel râvno f postelo!

Sida je dojšla dimo – pet minót za Đurom! Đura se delal kak da več dugo spi. Otprla je vrâta i rękla mo je samo: “- Kaj, več spiš? – Dobro. Vidla sam ka si bil dóma i pojel sę pohaje i sę colštangline. – Je, čé čovek céli dén dóma fést déla, te je i lačen. – Dobro!”

Đura je, kak na krâtkoma rezbujeni, sam zmóndal: “- Je kaaapa bi …!”

Sida se drugi dén v jutro zbudila pred sedmom. Mislila si je ka je of jén Đura morti pozâbil nahrániti pesa, pa je f špajzo, zâdi za stalâžom najšla lónček stâroga cmęra, nutri nadrobila stâroga kruha i – odnęsla peso. – Pes je toto hráno pofohnol i obrno se kręj kak da bi mo dâla otrova! – Onda se šęgoma odšpancéral do plota, kre plota je otkopal falata i donęsel pred Sido! – Pohani hrbet! – Vrnol se k ploto, otkopal i donęsel pred Sido pohanoga šijaka, onda pa colštangline, jęnoga po jęnoga, pa pohano krilce, pa colštanglina … pa …

 

Povratak na naslovnicu…