Đura i Sida so se nâdjali ka bodo jih ščer i zęt, Zdénka i Ivo, zvâli na Prcinkolovo k sębi f Čakovec na proščéje, ka se jęmpot – i oni navž’ijo lucke brige i gracke špajs-kârte.

Ivo i Zdénka so bili sam stiha. Dojšla je i sobota. Te je Sida zvâla Zdénko, pa jo je..:

“- Čuuuj, kaaj… te se zutra vidimo? … Mi sikak idemo na Prcinkolovo k meši, pa te na obed… nekam… nęznam kak ti… Znâš, jâ bom ti donęsla dvé spucane kokoši ka se naš mórala móčiti, nego sam porineš f krop! A i mlince sam ti napravila, i na juho čé tre, za pętera proščéja! – I šalâto sam ti prepravila. Hajdi ga vugorki i paradajz se začrlénil… naj se nika boj’ati… Néti Pepi i Liza ne pojéjo hajdi… čé pejo z nami! – Đura je prepravil bučko ka namo žejni!”

I te si je Zdénka, kakša je več j’e, globoko zdehnola, poględnola v nębo, pa k sósedo, pa rękla:

“- Pa dooobro! Znâš da smo vas sikak kánili zvati… i Pepijove… Sam dójdite… nekak bó!”

Tak je i bilo. Došli so. Sida je f cekaro donęsla – kak je rękla. Z jimi so dojšli i Pepi i Liza. Oni so donęsli mlâdi gazdarici črno kâvo, a deci napolitanke i cukore.

Odma v jutro so se otpravili na proščéje i f prvi krčmi spili jutręšjega šusa.

Žénske so Zdénki i drugaj pajdóč govorile da – jerbo je proščéje, sikak kánijo iti k meši. Đura i Pepi so nekaj mrckali – da je meša saki dén vu fari, a da je na proščéjo tre hajdi toga obiti, kak… kóštati langoše, gvirca, šifrece i tak. Zdénka i Ivo so móžaj dâli na praf i povédali kcój da Jožek i jęgovi pajdâši, kóma čâkajo ka bodo išli na izložbo oldtajmeri, jerbo to se nębre videti nigder drugder i nigda drugda nego samo na Prcinkolovomo f Čakovco. A mali Kadir, šteroga je Ivo registréral za Emtečejove pijonire, je povédal dedi ka je popólne utakmica med pijoniraj Emtečeja i Varteksa i ka so se jęni i drugi strašno pojačali, posebno Emteče dé on igra, i da bo to strašno interesantno. Dedija so hujstili ka – valda pe glet utakmico f šteri mo vnuk igra!? – Pepijova Cilika i pâr njénih čakoskih dekli so céli tjęden štrptale – ka bodo na Prcinkolovim dočakale i vidle i čule Bebeka. Ze sobom so si nęsle i cedule i olofke, ka bo se jim of, čé bodo takše sręče, za uspomeno potpisal!

Đura jim je sima rękel da so on i Pepi takši ludi ka jih to sę skupa strašno zanima i da bodo oni dvâ sę to obišli i vidli, makar i samo na pól vure, da – naj se ne brigajo!

Meša je minola pólne. Dedi ga, ili né bilo pre meši ili so jih žénske né vidle. Te so dojšle vum s cirkve i išle okóli štandof iskat Đurija i Pepija. Pa so iskale pre gvirco, pa pre šifrecaj, pa pre langošaj, pa pre…. ali jih – nigder.

Namislile so si onda ka so brščas z mlâdaj dečkaj negder okóli oldtajmeri. Ali tam ga ga jih né bilo. Ali oldtajmeri so bili fést interesantni pa so te žénske dosta dugo to lukale. Te je mali Kadir skomdléval da naj mo baka neka kupi i s prstom je kâzal na nekšoga maškora ka navijeni, z svetlečim mačom klamoteri dok se mo oči črléno svétijo a vuha zeléno buskajo Onda so se Sida i Liza zmętale za toto igrâčko jer je Sida skorom né mela dosta. Te je mali Kadir rękel da je strašno žejen i ka bi štel piti gvirca, pa so se s’i skupa sęli pod šator na gvirc. Te pa na langoše. Te pa… Mali Kadir je onda rękel da za trifrtâl vure počne jęgova utakmica f šteri on igra za pijonire Emtečeja protiv Varteksa. Ovaj žénskaj je né bilo za iti tijam tâ, ali je Kadir rękel da čé nado išli – jęga glet, da bo se hitil doli, bečal i z nogaj v zrâk rital! Tak so te išli. Ali Kadir je na toti utakmici né igral, néti bil rezerva, jer je trener rękel da je ozleđeni. Mama Zdénka je gledala utakmico do krâja, ka na krajo pobęre svojoga nogometâša dimo.

To je kóma i kóma dočakala Nežika i nagovârjala žénske da naj idejo z jóm na strnišče dé bodo ona i išče dvé pucke čakale Bebeka. Da so ove žénske rękle ka nejdejo to glet, pucka se počela bečati! Te so se Sida i Liza vénder otpravile s puckaj na – Bebeka, jer morti tam nâjdejo svoje Đurija i Pepija. A Zdénka jim je obęčala ka bo jih s Kadirom – tam najšla.

I bormeš Bebek se je skâzal, ali Đura i Pepi né. Te da je to – kaj se zove mužika, počelo trti, Sida i Liza so si zateknole vuha i – po kmici se – otpravile žurno peške dimo.

Na vrâtaj od totoga strnišča jih je zišla Zdénka z malim Kadirom.

I Đura i Pepi so se onda skâzali na totaj vrâtaj. Žénske so dede pitale da – zakaj se nušejo. Rękli so da je to sporadi toga ka se jim je od premnogoga iskaja svoji žęni – zvrtelo v glâvi!

Te je Zdénka vidla da je polila svâja, pa jih je naklâla v aoto i pęlala dimo na Glavatišče, lačne, žejne i bez pen’ez.

Da so se pęlali na Glavatišče, Zdénka je po póto vgujâvala:

“- Nó, stâra… razmiš!? – Vę vóto dób… več je né melo smisla iti delat obeda… – Kaj vę tote piceke ka si donęsla … kaj bom ti vę to pošilala dimo… ili… ostâvim tak… ili, čé očeš…?!”

Sida je bila srd’ita ali né do krâja, pa ji je móm povedala nazâj:

“- Nikaj! – Naj bó! – Drugo nedelo ti s’i skupa dójdemo na prveščéje!”

Povratak na naslovnicu…