Sida je f srédo rękla Đurijo: “- Idi nekam i kupi vrečo kalampéra? Idi makar v nešterno robno kučo! Ili makar v Grâd na pijac! Neka stvori, ka bomo navęčer meli reštanoga!”

Đura jo je posl’ušal. Kak je bil oblečeni f škedjo, takši se otpravil – po kalampéra. Bukso si je del v žęp od mantlina, zel si kluče i otpravil se v aoto.

Sida je zaz’ijala: “- Pa, kaaak si se to spravil?! – Pa, taaak?! – Vu taj batovaj škorjaj?! – Pa, te né sramota?! – Takši bi ti išel, f škorjaj i f štâlnaj hlačaj? Pa ves smrd’iš po štali. – Naš se preblékel!? – Kaj ti némaš pamet? – Pa, kaj bodo ludi rękli?! – Te nav sramota?!”

Đura je poslušal. Hmil se je i opral, zul si je batove škorje, obul naboksane šlape, blékel jęne spéglane hlače i del si je košolo štera je méla sę gómbe i néje bila na laktaj strgana. I rekleca si je blékel. Počęsal se je na stezo i šprcnol si je pod pazduhe malo dihâlja.

* * *

Ne ga ga bilo dimo do pólneva. Néti do dvej. Te je Sida vidla ka je pre Lizinaj vrâtaj pustil vun z aota Pepija i Fęrija. I dugo so se – oprâščali. I klamoterili. Te je zarižil dimo.

“- Si dopęlal kalampéra?”

“-Nésam!”

To je Sido vužg’alo, pa je počela zijati:

“- Pa koga si vrâga delal f svéto osem vur, a išel si sam po kalampéra?! – I to s Pepijom i Fęrijom?! – Kaj nęznaš sám f Čakovec i nazâj?! – Te je bilo strâh sámoga iti?! – Vidla sam ka ste f krčmi pre Kati postâli! – Pól vure ste nutri bili! – To sam te jâ poslala?!”

Đura si je sel ka si dehne, zdigel je prsta v zrâk i počel joj je tomâčiti:

“- Znám Sidika, aliii … išel sam f prvo robno kučo i tam imajo hajdi kalampéra. Ali, jęden je bil čista zeléni, jęden črni, jęden je bil flekavi, jęden kosmâti ! I to je, kak zgled’i, bil strajski kalampér a né naš domâči, jer na kištama je pisalo: na jęni liči, na drugi batat, na drugaj pa – čičoka, marakuja, kivano, guava, avokado, čerimaja, kivi, papaja … i kaj-kaj toga, ka smo né mogli néti prečitati néti zapamtiti !

Sida pita: “- I kaj ste te?”

“- Te smo dišli na séjam. Tam ga ga bilo kalampéra kulko očeš! – Ali onda se je spustil déšč!

– I kaj boš onda … sęli smo si k Mitrici pod šator i naručili si kolbâse i špricara. – A déšč je curel dvé vure – kak prótje!”

Sida pita: “- I kaj si te nazâdje itak né kupil kalampéra?”

Đura ji je žalosno rękel: “- Jęęę Sidika! – Za pól vure je tam dé prodâvlejo kalampéra bilo tak globoko blato i voda, ka bi se lęfko i batovi škorji zalévali! Kaj sam mogal jâ f šlapaj?!

– Ka ti praf povém, mi tri smo néti ne mogli do aota na sejmovomo – parkirališčo, ka bi išli dimo, jer je i – parkérališče f takši blati i vodi ka so mo kotâči do polov’ice bili v drumo, pa smo mórali išče dvâ litre spiti ka se voda potegla prti Prslâfco!

– Znâš, Sidika, čakoski je séjam za mârho i seljâke ki dójdo v batovaj škorjaj, a né za takšo gospodo kak sam jâ! – Zapraf, jâ sam se otpravil kak je treba, ali – tiii …!?!”