Udroga penzijonéri Glavatišče ima od negda dobro soradjo z Udrogom penzijonéri Mrzlo pole. Ali láni so se toti odnosi grdo pošemerili.

Đura je sezval sastanka Udrogine Žénske sekcije i povédal jim je sledeče:

“- Drage kolegice, vi znâte da so med našom udrogom i Udrogom Mrzlo pole duga léta bili dobri odnosi i na léta z jimi imamo šporcke susrete i družeja! Ali láni so se kak znâte, naši prijatelski odnosi pošemerili. Med nami reč’eno, to ste največ krive vi kę ste láni na tradicijonâlnomo žénskomo turnéro na Mrzlim polo napravile svâjo. Dobro, néje dojšlo do bitke, ali so bila grda namétaja. I od onda se z jimi gledimo na skriž!

Kak sam rękel, dosta ste krive vi jer – pre šaho se krâla nębre pojesti, kak ste to vi štele na turnéro, jer pre mętajo kugle se nęsmi jęmati zaleta kulko štó oče, kak ste vi to štele, a pre nogometo, ako se suca vritne, kak je to naprvila Dragijova Jula, te je to né samo faol nego je utakmici kraj! – Ali, leto dni je minolo, pa vam predlâžem ka idemo delat pomirbo i ka vi žénske organizérate drugarski šporcki troboj, tak ka se pozâbi ono kaj je bilo i kak je bilo. Dogovorite z jimi turnéra i pazite ka toti turnér, z oka ili zboka mine f prijatelskomo duho!”

Žénske so se složile. Liza se je kâk šéfica Glavatiške šporcke sekcije spominala z glâvnom žénskom z Mrzloga pola. Dospoménole so se ka se drugarski šporcki troboj održ’i na Mrzlomo polo a né na Glavatiščo. Dogovorile so se i ka bodo se na dén natjecaja, tam dogovorile za šporcke i borilačke discipline f šteraj bodo se ftekale.

Tak je i bilo. Toto soboto so žęne z Udroge Glavatišče v jutro išle na športski tornŕ na Mrzlo pole. Moškârci so né išli. Odma v jutro so se tam dospoménole ka bo se tornér održal f kârtajo i f cilajo z luftaricom v méto z dęset metri. Čé bi slučajno vu taj disciplinaj bilo nerešeno, te bodo na lico mesta sóci dogovorili – f šteromo športo bodo se igrale finale.

Pólne je Đura hajdi nestrpliven zvâl Sido s telefónom pa jo pita:

“- Kak je kaj? – Kak vam ide?”

“- Paaa, prva disciplina je bila kârtaje. F kârtajo smo dobro zišle. Mi smo jive žénske prijele ka so fkajuvale! Dojšlo je do svâje i te so sóci prekinoli kârtaje! … Čuj, fkajuvale smo i mi, ali one so nas né prijele! – Makar so se ove bunile, suci so rękli da se vu toj disciplini – tri bodi pišejo nam!

Druga disciplina je bila – cilaje z luftarice v méto na dęset metri. – Ilka je prva strélala, ali je néti jęmpot né pogodila v meto! – Te je na redo bila Liza, štero so ove mele v želóco, jer jih je ona otkrila ka so f kârtaju fkajuvale! – Da se je Liza koncentrérala i cilala v méto, ove žénske z Mrzloga pola so joj z publike – fučkale! – Da so ji počele fučkati, Liza se, kak tobože slučajno, s puškom obrnola prti jim i – móm so ftihnole! – Pa išče jęmpot, da je Liza cilala, ove so zafučkale, a Liza se s puškom obrnola pri jim i – pólovica jivi članici je pobeglo z gađaja! – I te so suci prekinoli gađaje jer ga ga ovih né bilo dosta! – Sóci so rekli da se pre gađajo bodi pišejo žénskaj z Mrzloga pola. Mi smo se svadile ręč’ da se Liza obrnola slučajno i da so – ove né smele fučkati i dekoncentrérati Lizo! – Ali sóci so zrękli da smo se mi jim nagrâžale i da se tri bodi pišejo jim! – Suci so rękli da je vę nerešeno! Rękli so i da – naj se vę zbâvi obed i da bodo oni za vréme obeda réšili – f šteri disciplini bo se igralo – finale turnira.”

Đura si je globoko zdeh’uval dok jo je poslušal pa ji je nazâdje rękel:

“- Čuuuj Sida, paaazite ka naj… dé vrâgo… pâk… Znâš, poslal sam vas tâ ka tam naprâvite pomirbo i ka toti turnér zavši fer i pomirbeno, i ka bomo si dale zdobra… ali tó…!?”

Sida mo je v brigi rękla:

“- Nęęęznam! – Puce so jâko nabrušene! – Saka ima bâr jęno v želóco! I męne je strâh… opče ti nęznam kaj ręči…!?”

Okóli tretje vure Đura je ves trdi sponova zvâl Sido:

“- Sida, kak je? – Ję minolo finale? – Ga ne bilo svâje…?”

“- Nééé! – Sę je završ’ilo mirno! – Vę z jivaj žénskaj skupa pijemo i jémo!”

“- Jeee? – Saka čast! – A kak je bilo na finalo? – Vu čęmo ste se ftekale? – Što je pobedil?”

“- Pa bilo je dosta teško, ali – završilo je nerešeno! – Organizator je odredil ka bo se za finale igrala – košarkaška utakmica, dvâpot po pól vure!”

“- Jeee? – I kak ste zigrale?”

” – Pa, velim ti, nerešeno! – Z’igrale smo nula – nula!”

Đuri je opal kamen z srca! – Znova si je zdehnol i vmirjeno rękel:

“- Saka čast! – Predi sam štel ręči ka je – velika bodala toti organizator šteri je nabrušenaj protivnicaj, posle fkajuvaja f kârtajo – dâl v róke puške! – A vę pa bi rękel – saka mo čast!”

Povratak na naslovnicu…