Sako leto prvi april je Međonârodni dén šâle. Róm tak, sako leto istoga dneva, prvoga aprila je i Međonârodni dén borbe protiv alkohla. Đura, Pepi Fęri i Drago so zrękli ka totoga dneva treba preslaviti tak – ka se pošt’uje i jęno i drugo.

Ovoga prvoga aprila, dedi so preslavili žereče. Žene so fkanili, a skâzali so se i kak žer’ečii borci protiv alkohola – kulko so ga potam’anili!

Od onda so žęne i móži v Udrogi penzijonéri Glavatišče – na skriž!

Žęne so aktivno vežbale f Sekciji mažoret-veteranki, a z móžaj so se né štele néti spominati.

Pred tjęden dni je bil Dén majki. Đura je onda, kak precednik, službeno pital žénske z Sekcije mažoret-veteranki – ęli so za to ka f soboto pred Danom majki organizérajo – pomirbo!

Z Sekcije mažoret veteranki so jim po dugim premišlâvajo, f pismi odgovorile ovak:

” – Dragi kolege! -Mooože! – Mi mažoret-veteranke f soboto imamo kondicijskoga treninga! Ako se dospoménemo, dobejžale bomo pod kraj treninga, v mažoretkinaj uniformaj na ono mesto na štero nas vi pozovete na čaščeje, ali pod totim uvjetima:

Prvo: počastiti nas mórate na mesti dé ga ga jęn kilometer okóli néga nikšoga štacuna, néti krčme, néti nikakšoga drugoga mesta dé bi se za vréme ili posle proslave moglo – zavustati na pijači, ili pijačo kcój dokupiti,”

Drugo: očemo ka bo nam se za čaščeje se prepravilo jesti, pijača i sladobuze, tak ka mi opče namo mórale nikaj delati, nikaj posprâvlati, nego ka dobež’imo na – gotovo i potli odbež’imo!”

Đura jim je, vo ime móži z Udroge penzijonéri ovak odgovorili:

“- Drage naše kolegice! – Mooože! – Dugo smo si premišlâvali dé i kak vas počastiti i odlučili ka bo najbole ka Sekciji mažoret-veterânki preprâvimo pečejaro f prirodi! – To bode f Čepo, točno po stâri lęši vdilem, tristo metri désno, nutri f šumi, v vugodnim hlâdo i dihâljo šumskoga bezga, rescvetene gacije i fijólici. – Čâkali bomo vas s birkom pęčenom na žrjâfki, a ražnja bomo napravili mi sámi – tam!! – Mužika bo igrala glasno ka bote nas čule dé smo i – po ogjo bote nas odma vidle i lęfko najšle! – Ako ste kondicijski išče né preprâvlene, moremo dojti pred vas, ka bomo vas “nęsli béloga kója” ili “prpra”, kak šteroj odgovârja i kam štera more splésti! – Javite nam kaj ste odlučile u vezi naše kompletne ponude!”

Móži so odma od Sekcije veteran-mažoretkiji dobili ovakšoga odgovora:

” Dragi kolege! – Dojšle bómo, i ka vidimo ęli ste sposobni kaj prepraviti bez nas! – Inače, fâla na vaši brigi za našo kondicijo! – Imamo jo! – I f takši nevóli nigdâr namo ka bi vas prosile ka bi nas nęsli! – No, čé i slučajno naj mogle dojti do Čepa, râjši bi se dokoturale ili po riti dosm’icale do tâ, nego ka bi vas prosile ka bi nas vi – “nęsli prpra” ili “béloga kója!”

Toti dén zvęčera, mažoret-veteranke so, kak je ręčeno, vežbale.

Da se počelo kmičiti, Sida je zvâla Đuro f Čep:

“- Gotovo?”

“- Je!”

“- Moremo dobejžati?”

“- Može!!”

Žénske so se direkno z treninga, v mažoret uniformaj zagnale f Čep dé jih je čakala pečejara, mrzla pijača i prfkači. Da so f prvi mrâk dojšle pred šumo, zdâlka so čule pésmo “Dogo te dugo očekujem”, navohale so duho pečéja i zględale kak se f šumi buska ogjec.

Pepijova Liza, kâ je vodila kolono, zakrči ovaj drugaj:

“- Vidim de kurijo! – Vošem kak deš’i! – Čuuuj kak lépo igrajo! – Puce, pravac za męnom!”

Zagnale so se po préčeco prti svetli pečejare! Bejžale so pâr minót črez drevje i guščârje, preskâkale… trajvke… kup’ije… koprive … onda so zavustale… i nešterna je zakričala:

“- Stóóój! – Kop’ije! – Kopr’ive… ze sih strán…?!… Žgę! – Pika! – Pęče!”

Te pa i druge:

“- Jaaaj! – Kopr’ive! – Ze sih stráni… Žgęęę! – Jaaaj! – Pęče!

“- Kam vę? – Tâââ? – Né moči! – Tam je išče huje… – Liza, kam si to… durala?!”

“- Jaaaj! – Tu ga jih negda né bilo! – Kam vę? – Jaaaj! – Žgę!… Kaj vę?”

“- Zovite móže… – Đuuuuurek! – Pepęęęk! – Draagec! – Fęęreeek! – Jaaaj! – Hote po nas…!”

“- Jaaaj! – Ne čujejo! – Mužika jim je preglasna! – Sę smo gobave! – Kričite!… Fést!”

“- Đuuureeek… deeečki… Prosimo… hote po nas… Hote nas nęst – béloga kója… prpra…!”

Povratak na naslovnicu…