Láni je Đura svojemo vnuko, Pepijovomo i Fęrijovomo sino tomâčil, kak se v zimi lęfko zaslužijo dobri pénezi – a ka se čovek ne zmóči, kak so – to óni negda služili!

“- Gledite dečki, za Barb’arije, se zarán v jutro hodi od hiže do hiže i krč’i se pred vrâtaj ludima “- Dénes je Svete Barbare dén! – Dęj vam Bóg puriče, râčiče, koj’iče, vol’iče …” i tak dale. – Jâ bom vam sę to napisal – sę kaj treba i kak treba!”

– Onda za Mikulovo se samo sprâvite, jęden v Svetoga Miklóša, a dvâ f krampose i idete od hiže do hiže, plâšite deco! Šteraj so stârci kaj kupili – dâte jim dâre, a nazâdje pre vrâtaj stoj’ite tak dugo, dok vam gazdi nędajo nekše dróbne – za uslogo!

– Onda … za Tri krâle idete od hiže do hiže i popévlete “Sveta tri krâla, o blažen vaš dan, ka svéta Krâl mlâdi bi z nęba poslán…” i tak dale! – Jâ bom vam sę spisal kak to ide!

– Onda za Svéčnico se ide od hiže do hiže i popévle “- Dečica so pitala, jęl bo skorom Svečnica, bóde bóde …” – Jâ bom vam to sę spisal …! To so vam, dečki – čisti pénezi!”

Dečki so ga láni ne poslušali, jer to je … ophâjaje fést cirkvęno, a oni … f cirkvo skorom nika ne hodijo, jer je to né modęrno … a oni so … né pobožni … i bilo jih je srâm i…”

Aaali, letos se setoacija premen’ila. Jožek, Francek i Pętrek so čista – bez dinara! A šteli bi oblizeke, pa kupili bi si ovo, pa óno, pa išli bi tâ, pa išli bi sém! – A s’i so bez prebite lipe!

Dogovorili so se! – Próbali bodo za Barbarije i za Mikulovo, pa kaj bó – bó!

Za Barb’arije so išli od hiže – do hiže i bajali “Puriče râčiče”! Zarana od pete! Što se né štel stati ka bi jim dâl nekše dróbne – stâli so pred vrâtaj i zijali “- Nóóó, bo kaj ili nikaj?!” – i to tak dugo ka so to i sósedi čuli, pa so se te mórali stati i – platili!

Toti dén so dečki zaslužili – saki hiladodvésošęzdeset kuni! – Tulši pen’ez! – Né za verovati!

Spravili so se i za Mikulovo, v Mikulo i krampose i išli po hižâj dé imajo malo deco… Najpredi so deco plašili, te so jih pitali čé se znajo križati … pa čé znâjo moliti i saki gazda jim je nazâdje – neka platil!! – Zaslužili so saki hiladoštiristočętrdeset kuni!!!

Néso mogli verovati ka se f tak krâtkim časo more zaslužiti tulši penez!!

– Dop’alo se jim je! – Parâdno je bilo! – Zabâvlali so se kak nigdâr! – I fést zaslužili!

Odma so se dogovorili ka pejo i popévat za Svete Tri Krâle i na Svéčnico.

– Aaali – problem! – To treba popévati! – A dečki, néti jęden nęzna popévati! – Nejde jim popévaje … Némajo sluha!? Kaj vę napraviti!

Đura jih je znova vučil: “- Deeečki! – Imate mobitele?! – Ite k meši! – Počâkate ka bodo f cirkvi tote popéfke popévali i lépo si jih snimite na mobitele! – Meli bote snimleno i “Dečica so pitala” i “Sveta Tri Krâla” … I onda, da bote išli po sęli, dójdete k hiži pred vrâta, pustite si z jęnoga mobitela toto popéfko – i vi skupa z mobitelom to odpopévlete! – Čé bote s’i tri popévali, te se nębo preštimalo što dobro popévle, a što fuša!”

Dački so se složili. V nedelo so bili pre meši z mobitelaj. Stali so kre Ivija Ganzara, kre Jožeka Ganzara i Jožeka Kovačiča … ali pa – róm tote popéfke so se opče né popévale!?

Požalili so se Đuri – da so bili pre meši v nedelo i dvâpot v delavendén, makar so né pobožni, ali da so tote popéfke f cirkvi – opče né popévali, nego samo one štere – oni ne nucajo!

Đura jim je rękel: “- Jęęę, dečki! – Problém je f tomo ka ste vi slabi vérniki! – Znâte, takši ki so slabiši verniki – kak ste to vi, i ido v cirkvo za biznis, toti f pobožnomo bizniso reskérajo!

– Morate k meši iti saki dén, jer more se dogoditi ka bodo popévali róm onda da vi nate pre meši! A more se dogoditi ka, dok se fčâkate ka bote f cirkvi tote popéfke čuli i snimili – Sveti Tri krâli i Svéčnica – minejo!”

Povratak na naslovnicu…