Osnovna škola Nedelišće objavila je prijedlog nadoknade nastavnih dana koji su izgubljeni u štrajku. Ukupno je ova škola izgubila 15 nastavnih dana koje je potrebno nadoknaditi.

Dani u kojima će se nadoknaditi tih 15 dana su sljedeći:

  • 7.12.2019. (subota) – radna subota (već odrađeno)
  • 23.12.2019. (ponedjeljak) – radni dan (morao je biti slobodan po prvotnom planu)
  • 11.1.2020. (subota) – radna subota
  • 24.2.2020. do 28.2.2020. – cijeli tjedan će biti radni (morali su biti praznici po prvotnom planu)
  • 13.6.2020. (subota) – radna subota
  • 18.6.2020. do 26.6.2020. – radni tjedan (produžuje se nastava za jedan tjedan)

(nl, izvor: OŠ Nedelišće)

Povratak na naslovnicu…