Šporcko rekreacijska udroga “Mrzlo pole” organizérala je f štrtek odvečer turnira f kârtajo med kotarskaj udrogaj. Đurin vnuk Jožek, Pepijov Francek, Dragijov Mirko i Fęrijov Pęter, organizérani f kartaško sekcijo “Tropa”, dojšli so f srédo k Đuri. Povédali so mo ka zutra f četrtek idejo na tornér na Mrzlo pole. Jožek mo je rękel:

“- To je prâvi, jâki turnér! – Igrajo sami prâvi kartâši… skorom takši kak smo mi! Oni se znâjo kârtati i znâjo dobro fkaj’uvati, ali – mi smo tu krâli! I nagrade so prâve! – Prva nagrada je pęčeni tridęstikilni čoklin, a tridęsti kil pęčene prasetine je né mala stvâr!?”

Đura jim je rękel:

“- Čista mi je drago ka idete! – Čujte i jâ bi išel z vami na toti turnér! – I jâ se jâko rad kârtam i razmim se f kârtaje! – Mislim… čé vam treba kaj pokâzati…!? _ Jâ sam f tomo dóma!”

Dečkéri so ga móm odgovârjali. Prvi Jožek:

” – Deda ne móraš iti! – Né treba! Znám da si ti … stâri krčmarski kartâš ali… mi to drugač…!”

I drugi dečkéri so ga odgovârjali ka se – naj rival z jimi:

“- Tetec, né treba! – Dosta nas je – štiri! – Na torniro bomo samo mlâde ekipe. Tam ga ga nębode stariši! – Očemo pobediti! – Očemo dobiti prvo nagrado – pęčenoga pajceka!”

Đura se fpiral i išče bole rival:

“- Dečki, jâ f kârtajo znám finte štere vi nęznate pa néti oni! – Morem vam pomoči…!”

Dečkéri so se ga sikak šteli réšiti:

“- Tetec, né! – Tam bo ga puno ludi, velika bo stiska i – nišči nika ne pâzi! Mogli bi vi tam dob’iti korono! To bi za vaša léta moglo biti jâko opasno! – Bole bo ka naj išli …. Nejdite!”

Dečki so išli na tornér. Đura se je vlekel z jimi.

Đura je tam sedel i gledal kartâje. Vo finalo so se kârtali mlâdi z Fidrejaka i z Naseljaka. Đura se neka čista malo motal okóli jih ikârti… i na podo pod jimi – “najšel” jęno cénarico… Te so se dečkéri šteri so se kârtali počeli svaditi, narivâvati, našikâvati, strgali so kârte! I tu je bil kraj! – Obedvóji ki so se svadili i našikâvali, so bili sospendérani i prva nagrada se je dâla ekipi “Tropa” z Glavatišča, štera je mórala biti tretja.

Da se je sę vmirilo. Dečki so se sęli na pijačo i Đuri so rękli ovak:

“- Tetec, kak je da je, itak je zgleda, bilo dobro ka smo si vas zeli sobom na tornér! – Vę vas išče prosimo ka dénete totoga pajceka pod haobo, otpęlajte ga dimo i ręčite tęci Sidi ka jo prosimo ka ga dénejo vu frižider! – Mi bomo vę tu išče malo, te pa idemo malo okóli… a f soboto bomo se mi i naša omladinska Udroga “Tropa” zišli v našaj prostorijaj i tam bomo se s’i skupa počastili i preslavili toto osvajaje prvoga mesta! – Bi vas prosili!”

Dečki so Đuri odnęsli pęčeno prâse pod haobo i otpravili so ga dimo.

Zutradén f petek so pre Đuri bili Zdenka i Ivo. Odvečer so nekaj k jęmo hodili Drago, Pepi i Fęri. – Né znati pokaj. Maloga Kadira so dvâpot poslali v zadrogo po kisele vode.

F soboto so se Udroga “Tropa” i jivi pajdâši shâjali v jivi prostoriji. Zvâli so Đuro:

“- Tetec, mi se zbiramo kak smo rękli, prepravili smo si stola i friškoga kruha i – čâkamo ka nam dâte ili donęsete pęčenoga pajceka… ili si dójdemo mi… ka nate mórali vi pęlati…!?”

Đura je dečkéraj s tihim, drht’ečim, zabegâvajočim glâsom rękel:

“- Drâgi mlâdi prijateli – nębrem vam dati toto meso! – Ipak je né bilo dobro ka sam išel z vami na toti tornér! – Meli ste praf! – Pa kaaaj vi mislite!? – Moja Sida ga je fčęra lépo narezala i z tepsije smo ga spravili vo frižider, a onda smo preštimali ka obedvâ kišemo, kašlalamo, ka smo šmrklavi … i onda sę huje i bole … i te smo se zmerili i – zazvedili ka sam jâ nesr’ečni, z tornéra i sębi i Sidi i pęčenomo praseto – donęsel korono virosa!”

Povratak na naslovnicu…