Imbrek Karažincov so f četrtek v Izborno komisijo, nęsli potpise za svojo kandidaturo za načelnika opčine Nędelišče, spred Udroge penzijonéri Glavatišče.

F soboto, obziroma da so bili “Dnevi otprti obloki”, v Udorgi penzijonéri Glavatišče so kuhali fâžla. Imbrek so né dojšli na fâžol! – Đura jih je zvâl:

“- Imbrek, kaj pa ste né dojšli na fâžol sém v Udrogo?”

Imbrek so mo rękli:

” – Čuj Đurek, bom ti potli povedal zakaj! – Nekaj si me važnoga trebal, ka me zoveš?”

Đura ga je pital:

“- Imbrek, ste f četrtek predali potpise? Kulko jâ znám, f tork vam je falilo išče dvésto potpisi! – Ste to réšili? ga jih dosta? – Je sę v redo?”

Imbrek so mo rękli:

“- Sę je vredo! – Đurek, trebalo je pecto potpisi, a jâ sam jim dâl pectopędeset!”

Đura se vugodno iznenadil:

“- Jeee? – A što vam je nabral tulše potpise, jer – vi, kak je je – jęje, nębrete hoditi okóli, néti vuni stâti za štandom, jer ipak imate dęvedesetpet lét …?!”

Imbrek so mo rękli:

“- Đurek, pa ti znâš ka sam jâ v zâdjih dvajsti lét bil – šest pót kandidat, jęmpot za léve, jęmpot za désne ili kak ničji, i ka sam si navék liste, predi kak sam jih predal, skopéral i pospravil kopije, ka vę na zalihi imam blizo jęzeropecto potpisi!

Đura se čudil:

“- Jeee? – Pa kaj smo onda opče hodili za vas, po sęli pobirat potpise?!”

Imbrek so mo tomâčili:

“- Đurek, nič ne razmiš! – Za izbore se móra delati parâda s nabirajom potpisi i potpišuvajom, po vulicaj, po križójaj, po krčmaj,štacunaj, makar se nazâdje sę to réši – z zalihama!”

Đura je grdo gledal i povédal Imbreko:

“- Imbrek, pa znâte ka se to nęsmi! – I kaj bote vę zótih jęzero pecto potpisi – na zalihi?”

Imbrek so mo malo tišiše rękli:

“- Đurek, potpisi so biznis! – Letos sam Matjašo Kopreko, šteri je kandidat za načelnika, od stráne Udroge za zaštito puži, prodal dvésto sędemdeset potpisi – po pet kuni komâda! – On je trebal onda samo zeti pâr olofki, to prepisati, pre sakomo potpiso drugač obrnoti jezika i – imaš potpise kulko nucaš! – Obedvóji smo predali po pectopędeset potpisi, očem ręči, po pędeset potpisi vęč kak je treba!”

Đura se zabezeknol:

“- Imbrek, ste sméšni?! – Pa ako ovi f Komisiji to zazvedijo ka ste prepišuvali …?”

Imbrek so zmâhnoli z rókom:

“- Đurek drâgi, oni f Komisiji za čętrdesetosem vur, kulko imajo časa za prekontrolérati potpise, ne ftegnejo néti prečitati – tote jęzere potpisi štere toti dén dobijo! Inače, ka ti povém – toti f Komisiji so pre našaj potpisaj – nekaj itak preštimali!”

Đura se iznenâdil i f strâho ga pita:

“- Jeee? – Preštimali so ka ste falsificérali potpise….?”

Imbrek mo šęgoma povédajo:

“- Čé i bi! – A kaj si morejo?” – Poslušajte!- F četrtek sam prędal pectopędeset potpisi, a f petek so me s Komisije zvâli dimo s telefónomo! – Rękli so mi ka ga ga na mojim listama, rom tak kak i na Matjašovim listama, dvajstištiri potpisi od pokójnih peršóni i da so na mojim i na jęgovim listama sih dvajstištiri potpisi pokójnih – isti i po istim rędo so napisani, sam ka so – drugač potpisani! – Jâ sam jim te rękel ka vę némam časa ka bi išel tâ k Komisiji, jer da sam se vę róm legel, jer me malo glâva bol’i, jerbo kašlam i bręšem, jer imam malo temperaturo a, kaj ti misliš, opče ne poznam teka – kaj je sláno, kaj je kiselo, kaj je slatko, a žganica mi je bez teka kak cmęr… – Rękel sam jim da sam kánil iti k doktoro, ali ne vupam iti, jer sam strâhom ka naj tam dobil korona virosa! Rękel sam Komisiji ka dójdem tâ k jim zutra, f soboto, v jutro v ósmi vuri, ka jim pretomâčim štera deca so mi nabirali potpise i šteri politički protivniki bi bili mogli – totaj dečkéraj sabotirati moje liste i podvaliti jim – potpise pokójnih… – I znâš kaj je bilo onda?! – Za pól vure so me zvâli s telefónom i rekli mi – ka ne móram tâ hoditi, jer da je sę v redo!”

Đura ga je zbeštejaril:

“- Imbrek, to kaj délate s potpisima, toto preprodâvaje, to je špot i sramota i nejde na čast néti vam, néti naši dični Udrogi penzijonéri Glavatišče!”

Imbrek so se fpirali:

“- Đurek, znâš kak so pénzije male?! – Neka čovek móra… – A izbori so sam sake štiri leti! – Vę kaj sam zaslužil – sam zaslužil! – Vę dale, potpisi več nejdejo tak kak so pred izbore išli – komâd po pet kuni! – Vę, čé te što pita, čé što nuca, ręči jim ka prodâvlem potpise – komâda po kuno! – A oni od pokójnih – so po pędeset lipi!”

Povratak na naslovnicu…