Đura je pred dęsed dni kupil nóvo luftarico. Nęse dalko! Točna je. Sida ga je napâla:

“- Te vrâk … za to imaš péneze. – Râjši bi kupil piceke ka bi hránili, a né ka męčeš péneze na tote bedastóče. Poględni Lizo kak ima lépe. Vęč joj imajo po dvé kile. A mi imamo nekše nevólne pureke i dróbni so kak keleš’iči. – Sama kóst i kóža!”

Čula je toga spominka sóseda Liza pa zakrč’i Sidi prék ograde:

“- Sidika, naj čoveka bantuvati! – Dobro je napravil ka je kupil puško! Męni je pred tjęden dni lasica zaklâla piceka. A pred tri dni so, kak zgledi, jęnomo thórci požrli pęrot, tak ka sam ga mórala zaklati, a néje mel išče néti kilo. Škvorci nam krâdejo grózdje, nika namo prešali! – To treba postrélati, jer se jih je napovalo tulko ka strahota!”

Đura je hodil po vrto i strélal na ftiče. Nič je né potrefil ali je rest’iral.

Okóli jęga so se motali, jęgov vnuk Jožek i Pepijov sin Francek. Gledali so ęli bo Đura kaj trefil. Nika je né potrefil! -Rękel je ka puška krivo nęse. – Jęgov vnuk Jožek je zadiral:

“-Deda, dęj ka jâ próbam! – Sam jęnoga métka! – No, dęj! – Sam jęmpot!”

Đura mo je rękel: “- Može! – Ali pazi: cév mora biti navék obrjena napré, a spred cévi nęsmi nigdâr biti čovek. Da se hodi s puškom, cév mora biti brjena v zrâk ili v zęmlo! – Na, próbaj!”

Jožek je zel futarico, šacal po hrâsto, nacilal i – strelil! Z dréva je opâl škvorec! – Si so bejžali glet pod drévo! – Bormeš, škvorec! Potrefil ga je točno f srdiono! Đura mo vel’i:

“- Jožek, saka čast! – Prâvi si lovec! Bormeš, toti škvorc več nębo krâl naše grózdje!”

Onda je i Lizin Francek prosil sóseda Đuro:

“- Tetec Đura, dęjte i męni ka jęmpot strlim! – Išče sam nigdâr né stélal! Nó, sam jempot!

Đura mo je napunil puško i dâl v róke.

“- Evo Francek! – Streli! – I naj se obračati! – Cév napré! – Ajde próbaj!”

Francek je zagazil širom, zdigel luftarico, zašprlil na jęno oko i – strelil! – I bormeš, z gacije je opala sraka! – Potrefil jo je tak ka se je čudil! Bejžali so pod hrâst, si tri i mâček!

“- Bormeš, Francek, saka ti čast! Cilaš kaj profesijonâlec! Potrefil si o točno v dijafragmo!”

Đura je i drugi dén z dečkérima išel strélat! Néso nika potrefili, ali so divjač restir’ali!

Nešterni dén so se Sida i Liza zišle na ogradi i fâlile so – kak spametna i sposobna déca râsejo. Otkak je Đura dâl mlâdima puško, na grunto ga né néti jęne vrane, néti škvorca, néti thórca! Saka jim čast! Vę bâr piceki i racike morejo biti bez brige od zvéri.

“- Znâš Sidika, da vidim ka dečkéri ido s puškom na vrt, móm mi je toplo pre srco, jer znám di mi je živâd sig’urna! – Saka jim čast!”

V pondélek je Đuro vrezalo, pa je né mogel iti z dečkérima na vrt. Ali jim je rękel:

“- Dečki, ite sámi na vrt, aaali, vę ste več veliki i pametni i znâte kak se ravna s puškom!”

Dečki so mo v jęden glâs pov’edali:

“- Známo! – Cév navék napré! Čovek nęsmi biti spred cévi! – Puška se nosi ka je cév doli!”

Đura je videl ka dečki sę dobro znâjo i poslal jih je sáme. A i Sida i Liza so rękle “dęj jim”!

Dečkéri so i f tork išli sámi. – I sę dneve do četrtka! Da so se navolili dojšli so nutri. Đura jih je navék pital ęli so kaj strel’ili! Rękli so da né, da je sâ divlač restirana! Na dvoraj je bil mir.

Žénske so se f petek zišle na ogradi, na trač partiji. Liza je povédala Sidi:

“- Morem ti ręči da, otkak déčkéri čuvlejo naše grunte, ja sam čista bez brige! – Nó, ka ti nam pozâbila povedati, dénes v jutro sam zaklâla osem piceki, jer več imajo blizo dvé kile, makar mi je škrija puna! Čuj, morti očeš kupiti ščiščene piceke? – To so ti prâvi domâči … a dâm ti, … kak tębi … jer smo si dobri sósedi, po – čętrdeset kilo! – Bóš zela?!”

Sida se malo kisélo nasmijâla, pa po dugomo premišlâvajo vel’i:

“- Pa, naj bó! – Zémem ti štiri! – Vę je to friško … pa domâče… Mooože Lizika! – Dęj!”

V nedelo so pre Đuri jeli Lizine pęčene piceke. Sida je spękla dvâ. Bili so fini, tečni, saftni, točno tak kak domâči piceki mórajo biti! – Cmafkali so i lizali si prste! – Komentérali so:

“- Tiii stó, kak so fiiiini! I dobro si jih spękla! – Prhki so i deš’ijo! – Tak fine smo več dugo né jeli! – Ali … kaj je to pre meni … na tajéro? – Métek od luftarice? – Bormeš je! – Métek!”

“- I pre męni na tajéro”

“- I v mojim tajéro métek luče vum z picekove hame…!?”

“- I pre męni …!”

Povratak na naslovnicu…