F pondélek pred Nóvim letom, Đura je s telefónom zval Pepija, Dragija i Fęrija:

“- Dečki, of tjęden je Nóvo leto. – Bómo dočeka napravili s’i skupa kak i sâ ova léta? V Udrogi nębo nikaj – radi epidemijolški meri, pa móremo napraviti sam dóma! To more biti samo pre męni f zâdji hiži, jer je dost velika ka bomo poštuvali epidemjološke mere!?”

Dečki so mo rękli da se to razmi, jer je to tradicija i stâri običaj, a običaji se mórajo obdržâvati i poštuvati, jer “bole da prepâdne sęlo nego običaji”!

Gledeč na to ka je odvezdar saki dén dukši tulko kulko kokot reširi kluna, hapili bodo se odma f tork v jutro rešâvati – kaj treba kupiti, kaj nabaviti, štó, kulko i čęsa!

Tak so se f tork pre Đuri zišli s’i štiri.

Dogovorili so se ka kupijo bónceke, šplahuto sušenih rebrici, žénske složijo sarmo za f pól noči i kupijo pâr kil Mihaličovih kolbâsi za prti jutri, pa te dęset litri vina i kišto vode.

Sida je z gajka to poslušala pa jim je nutri kričala:

“- Deeečki, pa kaaaj tulko toga?! – Štó bo to pojel i spil?! – Tó je pręveč!”

Dedi so zakričali na Sido:

“- Naaaj tak Sida! – Kaj ti znâš? – To je tradicija! – To so običaji! – Nęsmi nikaj sfaliti! – Po stârim običajima, na Nóvo leto mora biti “sęga obilja”! – Bole ka prepâdne sęlo nego običaji!”

Sida je dišla vum.

Za minóto se vrnola nutri! V róki je držâla meter i pól dugo leskovo šibo!

Onda jih je počela zótom šibom biti, vuđ’iskati, žvagati, tak ka so plézli jęden po drugomo!

Móži su kričali, cvilili, jâfkali, dvâ so pobegli pod stol, Pepi je otpiral obloka, ka pobég….

“- Kaj je Sida?! – Kaj si ponoréla?! – Pa kaj je vę to?! – Kaj smo krivi? – Kaj si né prâva?!”

Da jih je zbila, Sida se mirno otpravila vum i predi kak je zaprla vrâta, jim je rękla:

“- Dečki, dénes je Heródešovo! – Treba održâvati tradicije! – Bole ka prepâdne sęlo nego običaji!”

                         *  *  *

Na stâro leto so Đuro zvâli Karažincov Imbrek i pitali dé bo mel dočeka. Đura mo je rękel da bodo brščas pre jęmo dóma z Dragijovaj, Fęrijovaj i Pepijovaj. Imbrek so ga te pitali:

“- Bi mogli vo vaše društvo išče jâ i moja Géna? – Bomo kcój dâli nekaj jestvine i prfkači i čé treba jâ kupim soke…”

“- Moože Imbrek, dójdite! Bómo se vęč nekak znajšli, makar … tote epidemijolške mere…”

Đura je rękel Sidi da dohâjajo k jim i Karažincov Imbrek z žęnom:

“- Če je tak, te móramo prvo hižo sprâzniti ka s’i zidemo i ka bo – po propisima!”

Da so sęlili namještaja z prve hiže, Sido je zvâla ščerka Zdénka, ka bi i ona s familijom štela dójti k jim na doček … i jęni jivi pajdâši z Postakofca. Sida je vesęlo rękla ka “mooože” i ka kóma čâka ka vidi jih i vnukece! Đura je onda ovak zajklučil:

“- Dooobro! Naj bó! – Oni bodo onda v drugi hiži, a mi stariši bomo f prvi hiži!”

Ali je na stâro leto i vnuk Jóžek rękel, da ga ga radi epidemije nigder néga bâla za doček:

“- Čuuuj baka, jâ bi napravil dočeka privas, čé némate nič protiv… pa z ménom bodo išče nekši moji pajdâši… jih jeno pâr. Mi vas nika ne nucamo… sam čé deda dâ kakšoga litra…”

“- Mooože vnukec! – Dójdite! – Nekak bomo zbavili i to! – Bâr bo veseleše!”

Te ji je Đura rękel:

“- Tote mlâde te móramo deti f kuhjo! – Tam imajo sę!”

Zvečera na stâro leto Đurina hiža se punila. Đura jih je zravnal, sakoga na svoje mesto.

K jim se nenádano preklučila i Šporarova Treza (z nóvim dečkom), a i mlâdih ga Zvum Jožeka, Franceka i Pętreka dojšlo malo vęč kak štiri (dvâ s pucaj)! – S’i so zišli f kuhjo!

F pól noči je vuni počelo pokati tak kak da so dojšli Rusi! S’i so zišli na vulico! – Zęt Ivo je pustil v zrâk štiri rakete! – Kaj-šteri drugi so takâj strélali i pokali z petardaj! – Ludi so točili i nazdrâvlali si, čestitali si i kušuvali se! – Nešči je na mobitelo navinol “Lâsi si je rudala”, te pa “Evo banke cigane moj”! – Rezvezalo se kolo! Đura je dvâpot išel nutri po pijačo, a tretjipót je né moral! – Donęsli so i drugi! Ludi ga bilo kaj maka! Po Glavatiščo je dódjal “Seljančica”!

Okóli dvej Đura se zaputil nutri – ka si nekaj založi (Sida je več valda nutri)! Ali – néje mogel! Pred vrâtaj v jivo hižo – stiska! – Ludi zváni i nezváni, poznâti i neznáni rivali so se nutri! Negder se zacvikalo! – Đura je próbal vdrti črez stisko, ali je dojšel samo do druge šténge i nikam dale! – Kak se je rival ka šępi štoka, nekša mlâda krógla frčna frajla ga je sprâšila:

“- Tetec, ne rivlite se! – Męni je nutri dečko od pred pól noči! I opče nikak nębrem do jęga!?”

Đura je srdito zmóndal “néti jâ do svoje”! … Te pa mo je tota frajla ovak koražno rękla:

“- Tetec, hote ka si bâr z nekim počestitam toto nóvo leto – kak spâda, čé ga več mojega néga i kak vidim … néti – vaše ga ga néga!”

Čestitka je bila tečna, žârka i saftna!

Đura je po čestitki zlętel na cesto, zaplęl se f kolo, zdigel ropčeka i zahuškal “šej-haj nóvo leto”!

Povratak na naslovnicu…