F srédo so Đura i Sida na svojemo vrto žagali kitje na slivaj, a prék plota so na svojim vrto Pepi i Liza restépali kotorovjake. Sida je stâlno lukala prék! Đura jo pita – ki joj je vera!

Sida mo, zbočki z očm’i pokâže na sósede Pepija i Lizo, pa mo stiha vel’i:

“- Poględni ove dvâ kak so se oblékli – óna f plâvoga šósa, a on ima plâvo kapo! To ti je zâto ka obedvâ navijajo za Bajdena! – Za totoga – socijalista i komonista! – Ęm známo: krv je né voda! – I sliko Bajdenovo imajo v gajko na zido! Totoga stâroga, séroga dedeka! – Sramota!”

Z druge stráne, Liza je zbočki šacala Đurija i Sido pa stiha povéda Pepijo:

“- Poględni ove dvâ – prék! – Đura si je del črléno kapo i oblékel si črléno košolo, a Sida črléno bluzo! – To je zâto ka drukajo za Trampa! – Pa so oni normalni? – Za totoga noroga kapitalista i rasista?! – Za totoga nezarénoša, a držijo se ka so tobože katoliki!? Sramota!”

Sida je i dale pogled’uvala prék i pajdóč – hujstila Đurija:

“- Poględni! Poględni Pepija kak si naravnâvle toto plâvo šlipko?! – Točno nas izazivle?!”

Sida je drâžila Đuro tak ka mo je vrâg né dâl mira, pa je zakričal prék plota Pepijo:

“- Kaaaje Pepi!? – Čujem ka ponorévleš za Bajdena, za totoga socijalistoša!? Kaj ti je né bilo dosta socijalizma i komonizma? – Kaj ti fal’ijo komiteti i sekretâri? – Kaj se ti je zméšalo?”

Pepi se je zlęcal, ali mo je odma nazâj zakričal:

” – A ka pa vi?! – Za totoga Trampa drukate?! – Ste vi normalni ka ste kre toti pohlępni kapitalisti i rasisti?! – Za Trampa bi navijali, za totoga nezarénoša?! – Kaj nęznate ka je Bajden naš katolik? I vi se pravite ka ste nekši katoliki?!- Ha?! – Srámota vas more biti!”

Išče so jeden drugomo neka zazijali, neka prekleli i – obrnoli se saki na svojo stráno!

Od onda so se odnosi med jimi čista pošem’erili! Pet dni so se né nika spominali.

Dénes pred pólnevom pa Drago i Fęri nazovejo Pepija:

“- Čuj Pepi, mi smo se spominali ka bi zmislili Đuro, ka je prékzutra Martije, pa ka bi …

Pepi jim je odma rękel:

“- Moože, ali kak zgledi, letos ga nav prâvoga Mârtija! – Korona viros je! Mislim da je Đura tak strâhom korone, ka se ne vupa spominati niti na telefón! – Bole ka ga opče ne pehate!”

Feri i Drago so sklimâvali, móndali i – “kaj moreš” – bezvólno odišli dimo.

Ali se jim je itak bilo čudno ka bi Đura sam tak – prepustil Martije!? – Zvâli so ga i pitali:

“- Kaj Đura, bómo za Martije kaj meli, kak sako leto… ka mi dámo pečéje, ti mošta …?

Đura jim je rękel:

“Kaj se męne tiče, mooože! – Samo letos nębremo rečunati na Pepija, jer on je tak strâhom korone virosa, ka ne vupa otprti néti obloka! – Čé bi mi tri sámi …? – Ali vék smo …?!”

Drago i Fęri so onda vidli da ovi dvâ nekaj motajo! Te so nagovorili svoje žęne, Julo i Ilko – naj zazvedijo od Side i Lize – kaj je z ovaj dvâmaj, kaj jih je spuntalo, kaj – motajo!?

Jula zove Sido pa jo pita čé je Đura résen tak strâhom korone, ka nav krstil!? Sida ji vel’i:

“- Aaah, kaj bi! – Đura i Pepi so se posvadili za Trampa i Bajdena – šteri bo pobedil!”

Ilka pa je isti čas zvâla Lizo za to isto – za Pepija! – Liza je počila f sméh, pa ji povéda:

“Ęh, kaj verješ!? – Toti hrmâki so se posvadili za Trampa i Bajdena, a né ka bi bili strâhom korone! Ęm, jâ i Sida smo sręčne ka je tak! Bâr letos nado skup ponorévali za Martije! – Ęm to tak-i-tak nesmijo, jer po epidemijološkaj meraj nęsmijo biti peršóne z štiri familiji skupa!”

Čim so zazvedili vu čęmo je stvâr, Fęri i Drago so móm zazvali Pepija i Đurija skup na Pepijov vrt – ka jih pomirijo, jer néso Tramp i Bajden tulko vrédni kulko Martije!? Rekli so jim i to kaj so žénske za jih rękle i ka je to odlično, ka bâr nado skup ponorévali za Martije!”

To je Đuro vužgalo pa veli:

“- Jęęę? – Velijo ka bi se mi dvâ posvadili za Trampa i Bajdena?! – Nigdâr! – Ka né Pepi?”

Pepi je bil pólek jęga i pres’egel:

“- Točno tak! – Nigdâr!”

Đura je povédal dale:

“- Malo sam bil v brigi zaradi toga ka je stožer zabránil ka bi bilo skup vęč osobi kak z dvé familije! – Aaaali … čé so nas tote naše tak grdo posr … štele posvaditi za Martije, vę bomo mi jim pokâzali da smo jâ i Pepi najbolši pajdâši i mitfajeri! – Za Martije bomo deli stola z jestvinom i pijačom na vrto – na męjo, med nama dvâma! I onda bodo dvâ prectavniki z dvé familiji sedeli na mojem grunto, a dvâ pectavniki drugi dvé familiji – na Pepijovomo grunto! A našaj vrlaj žęnaj povičte – da bo se letos prinas, ftruc korona viroso i ftruc jivi diverziji, po sim epidemijološkim propisima, održâvalo krščéje mošta – tak ka bo na Martijo – “lok daon”!

Ovi tri so ga né razmeli, pa ga pitajo:

“- Kak to misliš – lok daon?!”

” – To znači ka bo se lokalo, tak dugo dok ne pâdnemo – daon (doli)!”

Povratak na naslovnicu…