Đura je né štel nositi masko, néti v zadrogo, néti v apotéko néti f trafiko, néti nikam drugam. Govoril je da jęmo né treba maske, a čé bi jo več nosil te mo treba maska z lukjom (radi toga ka puši) a čé ga takše néga, onda ovakše neče i – gotovo!

Sida ga je beštejarila da je – neotęsani, da jo sramoti i da jo ogrožavle, a on joj je rękel:

“- Jâ se pręveč dobro štitim od totoga virosa – z žganicom i čęšjakom! Čé te što kaj pita, né ga ga bolše zaštite od korona virosa, nego s – žganicom i čęšjakom.”

Sida je sęjeno, z jęne mamičine unternice skrojila i zašila štiri maske, ke se more prati.

Néti tote je Đura né štel nositi! Govoril je da ako si – na vulico navleče toto – jéno masko, da bo ga milicija prijela, jer bo mislila da se je spravil plačkat banko!

Tjęden dni pred prvim aprilom Đura se je otpravil f Koprivnico v uboški dóm. Išel je glet Krâlovoga Balâža, šteri je negda pre našim gazdima z sęla pâsel krave. Vę je tam več dęset lét i néti jęmpot ga je né išel glet, a dobri so si bili. Onda ga išče né bilo toti zabrani i proposnici i mogel si se tępsti kód si štel i kulko si štel. Sida je kričala:

“- Kam te vrâg nęse róm vę da se po svéto mota toti viros?!”

Đura ji je rękel da móra iti i – obęčal ji je ka bo si del toto masko, kak gut bo zgledal!

Đura je odišel. Dojšel je i dimo. Zadovolen. Réšil je! – Videl je stâroga pajdâša! Nęsel mo je dvóje cigaretline i (skrivęčki) liter žganice. Balâž je bil jâko vęsel.

Za dvâ tjędne, kak je Đura bil tam, seznalo se z radja ka je vutim vuboškim dómo jęden stâri čovek mel korono virosa!

Kak je to Sida zazvedila, bila je – sâ nora:

“- Si videl!? – Si videl!? – Kaj sam ti rękla?! – Kaj sam jâ govorila!? – Rival si se nekam kam ti je né bilo treba, sam ka bomo vę namrdali! – Ti stâri vrâg! – Osęli se nekam f karanteno ka te nam vidla dvâ tjędne! – Najęmpot! – Morti se išče zbavim od tote strahote, ti #$%&# jęden!”

Đura se je pokórno odsęlil f štalo i tam je spâl – z druge stráne šreca (vę némajo teliča).

Pred Vuzmom so mo minoli dvâ tjędni karantene.

I – nika mo je né bilo! – Ostal je zdrav! – I Sida je ostâla zdrava! – Postâla je bolše vóle!

Pozvâla ga je nutri z štale, globoko si je zdehnola i rękla mo je:

“- Đura, Đura, skorom si me koštal života! – Bodi sręčen ka sam ti zašila tak kvaliteno masko, i tó – s poctavom, drugač bi te korona napâla i vęč bi vę bili f špitâlo, ili mogóče na umoro!”

Đura ji je onda, po istini povédal kak je bilo f Koprivnici v ubošnici:

“- Bormeš, Sida, saka ti čast! – Tvoje maske so bile v ubošnici prâvi – hit! – Stršno so se jim dopale! – Pa kaaaj ti misliš?! – Jâ sam dojšel v ubošnico z totom maskom! Onda mi je ón na porti, ki me je počakal i kâzal póta do lifta, rękel ka masko ne móram meti, jer jo tu nišči néma! Pa sam si jo zel doli. Ali kak smo stali dvâ korake, čovek se je znova zględal na mojo masko, pa me je prosil – naj si jo ipak dénem znova – gori! Pa sam si jo del.

Te sam se v lifto, gori pęlal z jęnim doktorom. I on mi je rękel da tu ne móram nositi masko! Pa sam si jo zel doli! – Ali, kak smo se pęlali v lifto, vęč za minóto, gledal je f toto mojo masko i prosil me je ka – naj si jo dénem nazâj gori! Pa sam si jo del.

Onda sam dojšel k Balâžo f sobo. On me je né poznal pod maskom, pa mi je rękel naj si jo zémem doli, jer – tu to nišči ne nosi! Te sam si jo zel doli! – Ali za čas je gledal toto mojo masko, pa me prosil naj si jo itak dénem – gori! I tak sam si jo gizdavo del gori!”

Sida ga je jęn čâs gledala kak cvete, pa mo je te, kak da je f štâljak stala, nevólno rękla:

“- Ęh, ne motaj, ti stâri hrmâk! – Né se je jim moja maska tak dopala – ka so te prosili naj si jo znova déneš! – Nego, čim si si jo zel doli, z tvoji zób je pâhnolo tvoje vrâčtvo – kak si se predozéral z žganicom i čęšjakom i pólek tębe so ludi né mogli dihati! – Zâto so te prosili ka si déneš masko nazâj gori, ka se zbâvijo, né od korona virosa – nego od voha tvojega vrâčtva!”

Đura je postâl, zamislil se … a onda ji je strogo odbrusil:

“- Kaj me brige, čé je i tak! – Ali, tak ka boš znala – bole se je brániti od korona virosa z žganicom i čęšjakom nego z maskom! – Jer ako se čovek optimâlno dozéra z žganicom i čęšjakom, kam gut dójde – si se odmeknejo kręj od jęga – najméje dvâ metre i onda more biti siguren ka ga nado zarazili s korona virosom!”

Povratak na naslovnicu…