Đura je na fašinsko nedelo, ze svojom “Udrogom penzijonéri Glavatišče”, orgnizéral veliko fašijsko povorko! Đurini Udrogi penzijonéri priklučila se i lokalna Eko-Bio Udroga “Naše zelen’ilo, smetje je pokr’ilo”, poznâtiši kak “Zeléni”.

Udroga penzijonéri i Zeléni dospoménoli so se ka bodo se s’i spravili v živâd, živino i zvéri i ka bo glâvni maškor i męšter fašinskoga ceremonijala – Đura.

Povorka se sprâvlala v Udrogi, jer Zeléni némajo svoje prostore! Dojšlo ga jih prék pędeset. Tak nekak ga bilo i Udrogini maškori. Planéralo se ka bo povorka išla cik-cak po Glavatiščo i ka bo završila f krčmi “Kata – rajska vrâta”, dé saki maškor nazâdje dob’i dvâ fójke i pijačo.

Članice i člani Udrogine Kulturne sekcije so se oblékli f koze, pajceke, tel’ice, orslóne, a ovi Zeléni: jivi rokovodijoci so se spravili v lešinare, Odbor za protuletno pobiraje smetja se je spravil v osle, Odbor za politiko v iceke, a oni z Odbora za financije f klópce.

Đura je, kak šéf povorke delal ręda i naravnâval maškore f povorki!

Da so se ludi oblékli v lârfe, Đura je več né znal – štó je štó i šteri je čiji, nego je z maškoraj komonicéral prti tomo – f kakše lârfe so se spravili! – Dok jih je sprâvlal v red, ovak je kričal:

“- Halo, kolega icek, stanite se v red zâdi za kolegicaj kravaj, i pajdóčki – néma cecaja!”

“- Gospon prasec, prosim vas, najte se rivati med drogarice junice, dok one plešejo! Idite med svoje svije, f prve ręde, jer so oni, mimo dogovora, zavzeli prve ręde!”

“- Kolega bik! – Prosim vas, odmeknite se malo kręj od gospodični tel’ici, ka naj što kaj…”

“- Druk jârec, zakaj hodite okóli drogarici kozi i mrč’ite? – Idite lépo kulturno kre jih!”

“- Heej, gospoda teliči, najte pušiti jer za vami pęlamo jasle séna! – Osim toga – birke kašlajo!

“- Drug klópec, najte se rivati kolegicaj kozaj kre zâdje stráni! – Spravite se f svój – klub dróbne gamadi, med hróšče, žute puže, pijafke i smrdlive martine!?”

Prvi so f povorki išli penzijonérski tamborâši “Slavuji”, a zâdi plehbánda Zelénih kâ se zove “Uzbona”. Vęčpot se né znalo čé to krave rožđijo i koze blejijo, ili so to trobénte i trombóni!

Nazâdje dojšli so do krčme “Kata – rajska vrâta”, dé je organizator naručil fójke, sakomo dvâ komâde. Sakoga je išla i jęna pijača. Stvorila se je velika navala na šank. Rivale so se pre šanko koze, kobile, telice i prasice, kak da so pred jaslaj ili pred kop’ajom!

Dojšlo je do stiske… Ka naj podrli šanka… Đura je iskal nekoga ka mo pomore, ka nekaj ręče maškoraj… Videl je pre šanko jęnoga prasca ka si je naručil pivo i ka se mu f pivo naléje deci kojaka. – To je sigorno Fęri! – Tak je i bilo. A jęden icek si je naručil dvé deci čistoga! – To je sigorno Pepi! – Je, kaj pa! – I kre jęga, jęn osel si je naručil maloga čaja i nutri dvé žganice. To pa je sigorno Drago. Mel je praf. Onda jih je prosil ka mo pomorejo ka si stáne na stol ka bo nekaj rękel, ka bodo ga s’i vidli i čuli! I stal si je, zdigel róke ka s’i ftihnejo i ovak objavil:

“- Drugovi i kolegice, gospoda i maškorice! Sima vam čestitam imendana! – Drugo, vęzdar si s’i morete zeti lârfe doli, jer dohâjajo fójki! Za sakoga maškora osigurali smo po dvâ fójke i po jęno pijačo! – Prosim vas, sędite se, s’i bote dob’ili! – I prosim, držite se fašinskoga ręda!”

Aaali … nišči si je né zel lârfo doli! – I to tak dugo, dok so né zginoli s’i fójki ki so dohâjali f krčmo! – Grabili so i rivali fójke v žępe, vu vréčke, pod lârfe nekam… Ki so največ grabili, do zâdjega so lârfe i meli na sębi!!

Đura je to gledal i – bil je nor! – Grabili so bez sráma i jarci i telice, i biki i prasice! – Nekše štiri lârfe, jęn bumbar jęn orslón, jęna junica i jęna prasica hačile so fójke bez sráma, kulko so mogle! – Resrdil se Đura i f sębi je rekel “- E, pa nate, da vam majči….” i zagnal se i zgrabil za róke dvâ tote ili dvé od totih ki so haračili…! – A onda so toti s’i – štiri maškori, zgrabili Đuro i odvlekli ga vum s krčme! Jęden od totih maškori ga zgrâbi kóli šijaka, pa mo na vuho veli:

“- Đura, kaj si nor?! – Kaj to délaš?! – Kaj ne vidiš?! – To smo mi, jâ Sida, Liza, Ilka i Jula!”

Te si je vuni Sida zela lârfo z glâve ka dójde do zrâka, pa sâ zasopjena vel’i Đuri:

“- Pa kaaaj ti misliš… – Kak so tote vrâžje babe i dedi od totih Zleléni – kak je to zahâčeno, pohlępno, požrto… – Dé si jih vrâgo najšel?! – Taaak so sę grâbali za fójke, ka smo mi sirote… kóma i kóma ftegnole zgrabiti… â Liza šet – sędem… Jula i Ilka… â… morti sędem – osem, a jâ sam… kak sam se gut trgala, zgrabila â… sęga dęset komâdi…!? – Pa kaaaj ti misliš!?”

Đura se móm oględnol lévo – désno, čé jih što ne gled’i i ne poznâ, pa strogo zapové žénskaj:

“- Puce, dénite si flętno lârfe nazâj na glâve, ka nas što ne prepozna…!”

Žénske so lârfe mirno zele doli z glâve, zmâhnole z rókom na to kaj vel’i i mirno mo rękle:

“- Kaaaj nas brige! – Naj poznajo! – Tâti na položajima harâčijo saki dén, a mi bógi maškori valda te moremo – bâr na Fašnik!”

Povratak na naslovnicu…