Mlâda pajdašija z Glavatišče, Đurin Jožek, Fęrijovi Pętrek i Cilika, Pepijovi Francek i Nežika i Dragijov Mirko, zišli so se ón pondélek pre Đuri na vrto. Kâzal se jim je – biznis. Po instrkciji dedija Đure, Jožek je pajdašiji ovak rezlagal:

“- Čujte, hote ka se dospoménemo ka naprâvimo v jęden dober biznis! – Po tomo kak sma informérani, za ovo nedelo bodo ludi nucali – presmece! A presmeci se, kak znâte naprâvijo tak ka se f pušel z góžvom ovijejo kitice mujceki, dréna, fušpaja, neprike i črénse. Ako se cpódji i zgórji dél presmeca spoji z dugom góžvom – za nositi na rameno, te je to – puška. – Mi na tomo moremo dobro zaslužiti! – Naréžemo toto kitjiče, naprâvimo presmece i prodâvlemo jih! Komâda moremo prodâvati po dęset evri! – Zâto vam predlâžem ka naprâvimo privatno podozeče “Presmec” d.o.o. i ka se hitimo f toti biznis! – Štó je “za”?” – S’i!”

Dospoménoli so se ka odma zutra, f tork počne proizvodnja. – Jožek je naložil:

“- Ti Petrek idi nareži mujceke! Ti Franc nepriko! Mirkec, ti se pobrigaj za črénso, Cilika ti boš natrgala fušpaja, a ti Nežika nareži dréna! Jâ bom se pobrigal za góžve, i to odma dénes, jer se mórajo bâr jęno nóč namakati vu vodi! – Zutra odvečer počne proizvodnja! – Osnovna srectva – kusture, to si nabavite sámi i nabrustite si jih! – Smo se dospoménoli? – Jęsmo se!”

Radniki podozeča “Presmec” d.o.o. so svoje réšili. Mujceki, fušpaj, neprika, črénsa i drén so bili na vrto složeni na kupe, a góžve so se namakale f kopaji. Počela je prozvodnja. Toti dén se napravilo osemnájst, a f srédo išče tridęsti dvâ presmece. Onda je Jožek zrękel ovak:

“- Napravili smo kvalitetno serijo od pędeset proizvodi! Zutra v jutro, Petrek ti z dęset presmeci idi f Čakovec na pijac, ti Francek v Nedelišče na pijac, Cilika i Nežika s po dęset presmeci – jędna pe pred Mec a druga pred Puranov štacun. Dobili bote plakajate ka jih obésite na štandaj dé tržite. Na plakataj bo pisalo:

” Prodaja presmeci!

Renomérano podozeče “Presmec” d.o.o. Glavatišče, prodâvle svoje unikatne proizvode! Kvaliteta je ispitana, orginalnost zagarantérana! Količine so ograničene! Za naruđbe se plâča napré! – Céna po komâdo je 10 evri! – Plâča se najęmpot i to v gotovinit! – Néma pogodbe!

Uprava “Presmeca” d.o.o., Glavatišče, bb.”

Onda je radnikaj povédal išče i ovo:

“Jâ i Mirko dale délamo proizvodnjo, jer ga ga toga sigurno nębode dosta, a to kaj je j’e, tó bo se rezgrabilo! – Čim vam sfal’i, odma naj nešteri dójde sém ka zaduži novo zaliho robe!”

Tak je i bilo. Radniki so se zaputili na lokalno tržišče.

…Aaali, do pólneva – nišči od radniki je né prodal néti jęnoga presmeca! – Zvâli so Jožeka:

“- Šef, nika! – Nésmo prodali néti jęnoga! – Tu pólek nas se je sęl ze svojim štandom nekši dečkér, Dalmatinec i prodâvle maslinove kitice! – Jęna kitica, jęn evro, a mi presmece cen’imo dęset! – Totomo malomo, s kombijom furt vozijo céle kupe maslinovoga kitja! On trži kak będasti, a mi nębremo prodati néti jęnoga presmeca!?”

Drugi dén je Jožek poslal svoje trgóvce ze štandaj po sęlaj zvun Nędelišča! – Nikaj!

F soboto jih je poslal po hižâj! – Nikaj! – S’i so več dóma meli maslinove kitice!

Dénes f pondélek je Jožek zarán zezval svoje radnike na sastanek. Rezložil jim je ovak:

“- Kolegice i kolegi – podbacili smo! – Našemo podozečo “Presmec” d.o.o. nagrâža se stečaj! Ostalo nam je sih dęvedeset presmeci i jęden slabiši pelâj repromatrijâla. Zvum toga, i … Cvétna nedela je – malo minola! – Od bankrota se moremo zvleči samo čé nam nešči otkupi só robo na zalihi! – Idemo i dénes na štande dé smo bili ove dneve i ponudimo robo i repromatrjâla na resprodaji! – Jâ bom vam napisal plakate štere bote si obesili ober štandi!”

I Jožek je rezdelil sakomo po dęset – dvajsti presmeci i napravil plakate na šteraj je pisalo:

“RESPRODAJA PRED STEČAJ!

Podozeče “Presmec d.o.o. Glavatišče” trži svoje zalihe s popostom od 70 %! – Presmece prodâvlemo po komâdo! – Ali, more i – na vâgo! – A more i po délovima! – More i f pušlaj – za podež’ig! – A more i poprék – z rezervnim matrjâlom!

Plâčaje najęmpot, v gotovini! – Ali more i na poček! – More i na rate! – More se plat’iti i – f kunaj! – More i f kompenzacijo za plastične flaše!

Čé opče namo prodali, našo podozeče “Presmec d.o.o.” odišlo bo f stečaj, roba i matrâl bodo odišli na vuzménko, a našo društvo bo zatâpšalo jęno važo izvorno, autohtono, unikatno, arhajično, orginalno, tradicijsko, osebujno, međimorsko etno-delatnost!

Uprava podozeča “Presmec” d.o.o.!”

Dénes so na štante dojšli – nekši vekši z kotarskoga sekretarijâtata za etno-vrédnosti, troji z opčinski i gracki odbori za kulturo i tradicijo i dęveteri z lokalni etno-kuturol’oški udrogi…

Zgled’i da bodo – sę prodali! – I to dobro! – Zgled’i da bodo bole zišli kak ovi s cekaraj…

Povratak na naslovnicu…