Zima je pre pótnaj vrâtaj: “Sveta Kata – snég na vrâta!” Tre se fést obléči. Sida veli Đuri:

“- Đura, ti moraš pod hitno iti f Čakovec i kupiti si zimskoga kaputa. Vutim si kak žlajfar!”

Đura ji veli: “- Kaaaj očeš?! – Toti kaput je dober i dobro mi stoji! Nikšoga nóvoga nečem!”

Sida je kričala: “- Tiho bodi! – Totoga kaputa moreš meti samo za Fašnik! – Ęm ti je na dvé mesti zakrpani, lozni je, znucani i zgledi kak da ga je krava zežvakala! – V lepšemo je Žnidarov Janči čętrdesetpete dojšel z Kaniže z ręšta! – Zutra se spravi! – Idemo f Čakovec!”

Đura se v jutro spravil z Sidom f Čakovec. Išli so f štacun pólek Fraterske cirkve. Tam so meli jęnoga lépoga plâvoga. Sida ga je hujstila naj si ga kupi. Đura ga je né štel, ręč da neče zgledati kak prometni znak! Sida si je pajdóčki vutim štacuno kupila đęmpera (na snižéjo).

Dojšli so v drugi štacun. Tam si je Đura próbal jęnoga – zelénoga. Sida je rękla da mo dobro stoji, ali Đura je rękel da ga neče néti za živo glâvo – da bo râjši hodil f špilhozaj nego vutim hubertoso. Néso ga kupili. Sida si je pajdóč kupila dvé bluze i šósa (na sniženjo)!

Te so odišli v štacun pólek pijaca. Tu je Sida Đuri naględala dvâ lépe kapute, hrđâvoga z svetlaj štrafaj i sivoga s kapuljačom. Đura si je próbal obedvâ, ali se mo je néti jęden né dopal. Téčas, dok si je sprobâval, Sida si je kupila robačo šivano scela, svetloga balonera, štiri pâre štónfi i išče nekše žénske cójke zamotne v bunt (na snižéjo).

Otpravili so se – dimo. Na parkérališčo so zišli Pepija i Lizo. Pepi je išel s prâznaj rókaj, a Liza je nęsla štiri pakéte i dvé vréčke. Sida pita Lizo kaj tu délajo. Liza veli:

“- Znâš, mójemo Pepijo so se šolci prelukjali ka mo voda ide nutri, pa smo mo išli kupuvat nóve! – Ali je Pepijo nikaj né praf!? – Te sam si jâ pajdóčki kupila balónera – na snižéjo, čižme i šlape – na snižéjo. Â sam zela i jęne čižmice snehi! Čé jih nav štela, bom jih jâ nosila!”

Đura je onda tóžen rękel – tóžnomo Pepijo: “- Išlo se – męni kup’uvat kaputa, nič se mi je né kupilo, a dišla mi je céla pénzija!” Pepi je rękel Đuri: “- Točno tak sam i jâ zišel! – Išlo se męni kopuvat šolce, nič se mi je né kupilo, a dišla mi je céla pénzija!”

Za dvâ dni so se Đura i Pepi dogovorili i – zarán otpravili f Čakovec, kupuvat kaputa i šolce!

Žęne né šteli sobom: “- Vi bodite dóma! – Pręveč koštate! – Známo si mi i bez vas kupiti!”

Dojšli so f Čakovec v jęden (kineski) štacun i Đura si je za pet minót kupil kaputa, a Pepi šolce. Robo so deli v aoto i dišli na jutrešji šus. Potli so dišli na kolbâse. Te pa i na špricar. I po póto so zažejali, pa so postâli v Nędeliščo. Vęčpót…

Dimo, g Đuri so dojšli f pol štrti vuri odvečer. Tu so jih čakale Sida i Liza:

“- Pa dééé ste tak dugo?! – Dęjte ka vidimo kaj ste si kupili?! – Próbajte si – ka vidimo!”

Dečki próbali, Đura kaputa, a Pepi šolce! – Žénske so skočile v zrâk:

“- Đuuuraaa, lubléni, pa kaput ti je za pedel predugi! – A z rokâvi ti prsti opče ne lučejo vum! I zakaj si si kupil zelénoga z žutaj štrafaj, da si takšoga zâdji pot né štel gledati?!”

Liza je takâj blédo gledala Pepija, jer – da si bul nóve šolce, počela je kričati:

“- Peeepiii, drâgi, pa šolci so ti za tri broje preveliki. Mogel bi se v jimi skijati! – Da boš hodil bodo ti se zuvali! I zakaj žute šolce – vę na zimo?! – Pa kaj si ti normalen?!”

Đura je rękel: “- Néma veze ako so butel i blečijav malo preveliki, ali smo puno fal’eše zišli nego zâdjipót, da smo potrošili célo pénzijo i róm nikaj smo si né kupili!”

Žénske so rękle: “- To bomo mi dvé zutra odnęsle nazâj i zamenile, jer vi bote zaostali na pijači i nate nika obavili!”

Dedi so rękli: “- Né nate vi nika nęsle! – Vi bote samo hajdi potrošile i sębi nakupuvale, a nam nate nič kupile! – Čé róm treba, mi bomo si sámi odnęsli nazâj i – zamenili!”

“- Né, mi bomo išle, a né vi!”

“- Né, nate vi, nego bomo mi!”

“- Ne, nate vi, nego mi!”

“- Mi bomo, a vi nate!”

“- Nate!”

“- Bómo …