Udroga penzijonéri Glavatišče se od prvoga janoara gréje na vuglen i drva. Sekcije v Udrogi délajo saki dén: Sekcija za šport se céle dneve kârta, Sekcija za kulturu stâlno gledi filme z videoteke (one filme za +18, za štere videoteko plâča Udroga) a za Sekcijo za zbližâvaje i međolucke odnose – se nęzna kaj délajo, jer se največ skrivlejo.

V Udrogi je treba saki dén kuriti, snâžiti, okóli hâzbe rediti i sę drugo. Zaklučili so ka je treba zaposloti radnika. Zâto je Udroga v “Nędelisto” respisala natječaja ka iščejo radnika.

Na natječaj so se je javili Đurin Jožek, Mirkec od Kovačičovoga Dragija i Fęrijov Pętrek.

F tork je Komisija za radne odnose, kandidate pozvâla na spominek. F Komisiji so bili sósed Pepi, krčmarica Kata i Karažincov Imbrek. Dojšli so s’i tri kandidati.

Precednik komisije Imbrek so kandidataj rękli ovak:

“- Kolege kandidati, vi znâte da iščemo radnika šteri bo v naši Udrogi, kuril, čistil redil i zbâvlal druge posle – a čé se pokâže potreba more delati i posle zvun redovitih: męšterske posle, servisne poprafke, reznâšaje pozivi zvun radnoga vremena i tote posle póseb plâčamo iza to se moremo posebno pogod’iti!”

Onda so pitali kandidate – čé imajo kaj za pitati. Jožek je rękel da mo sę odgovâra, a ovi dvâ so rękli da bi delali kaj gut, sam ka se nekaj zasluži! – Jožek je komisiji rękel išče i tó:

“- Poštovana komisijo, kulko sam razmel, zapošlâvlete radnika ka bo delal v Udrogi, ali némate rešéje za posle šteri bodo se delai zvun Udroge, zvun radnoga vremena i zvun štatuta. Jâ vam ponujam, ako me zaposlite, za posle zvun redovitih, ka z męnom sklopite javno-privatno partnerstvo, jer jâ se róm s takšim biznisom bâvim! – Za posebne posle naprâvimo posebno pogodbo, a čé bo męni treba radnika, zel bom si na pomoč svoje prijatele Mirkeca i Pętreka i tak ka bo nazâdje sima praf!”

Ovi z Komisije so na ono “javno-privatno partnerstvo” visoko zdigli obrve, tak ka se odma vidlo ka nič ne razmijo! Ftruc sęmo so móm so rękli:

“- Je, je … moči je.. te tak!

Jožek je bil primleni. Čestitali so mo. F četrtek mo je bil prvi radni dén.

Ali več predi, f srédo navęčer, zval ga je precednik Udroge, deda Đura, pa mo vel’i:

“- Jožek, čestitam ti ka smo te primili! – Odma ti móram ręči da te več prvi dén čâka jâko važen posel! F soboto Udroga móra meti skupščino i treba je hitno reznęsti osamdeset pozivi članaj skupščine. Prosim te, pre męni si zdigni pozive i čim predi jih reznęsi članaj!”

Jožek je odma precénil – f kakšo fórmo se to móra organizérati i napraviti:

“- Čuj deda… ovaj kolega precednik, za toti posel, šteri je – zvun radnoga vremena, móramo se, posebno dogovoriti i pogod’iti i to črez javno-privatno partnerstvo!?”

Đuri je bilo sę poznâto i složil se je:

“- Je, dobro! Čé je tak – je tak! – Jožek, ponujam ti jęnoga evra po članski glâvi, očem ręči – jęden evro po pozivo! – Znači, osemdeset pozivi – osamdeset evri i to zutra móra oditi vum!”

“- Kolega precednik, mooože!”

Jožek si je za zutra, za četrtek, za toti posel zel na pomoč Pepijovoga Franceka i Fęrijovoga Pętreka. Zarán v jutro so se prijeli posla i delali do blizo pólneva! Zbavili so.

Ali, f petek se počelo po sęli prepovédati kak je Đura Jožeko za reznâšaje 80 pozivi platil 80 evri, a Jožek si je na pomoč zel Franceka i Petreka i dojšlo je vum i to – ka je Jožek sakomo od svoji pomagâči platil po sto evri!? – Ludi so pitali – kaaak tó!? – I Francek i Pętrek so sakomo šteri jih je pital potvrdili ka so f četrtek zaslužili od Jožeka, saki po stó evri!

F petek je precedništvo melo sastanka ka se preprâvijo za zutrašjo skupščino. Šporarova Treza i krčmarica Kata so pod prvom točkom ofnale pitaje: kak je to ka je Jožek od Udroge za reznâšaje pozivi naplatil osamdeset evri, a sakomo od svoji dvâ pomočniki je platil – po sto! Ka naj tu bilo kakšo fkajuvaje… ili kriminâl … ili ka naj dečkéri dé… kaj fkrali…?!

V Udrogi se je najšel i Jožek. Pozvali so ga nutri na sastanak i – pobrali so ga na red!

Jožek je dojšel s prekriženaj rókaj i ludima je povedal ovak:

“- Kolegice i kolegi! Vi znâte ka sam se jâ v javno-privatnomo partnersto s Udrogom pogodil za reznâšaje pozivi, za osemdeset evri, da sam si na ugovor zel dvâ radnike pomočnike i da sam na krajo posla totaj dečkaj platil – sakomo po sto evri! – Zato vas, s obzirom da je toto javno – privatno partnertstvo moj privatni biznis, opče naj móralo biti brige! – Ali, pošto jâ kak modęrni podozetnik očem poslovati transparentno, otkril bom vam svojo poslovno tajno, makar to naj móral! Za reznâšaje pozivi sam pital tote dečke čé očejo delati, saki za sto evri! – Oni so mi rękli ka – čé platim sakomo sto evri, da bodo delali kaj gut na svéto je treba! – Onda smo rano v jutro počeli po hižâj reznâšati pozive i dečkaj sam zapovedal ka pre saki hiži kam nęsemo poziva, s obzirom na to ka je f četrtek bila Svéčnica, ka najpredi vuni pre vrâtaj sake hiže skupa otpopévlemo ono “Dečica so pitala, jęl bo skorom Svéčnica….” – I bormeš, dragi kolege i kolegice, ręčite vi kaj očete, ali za popévaje “Svéčnice” smo dobili po hižâj – tripot vęč penéz nego od Udroge za reznâšaje pozivi!”

Povratak na naslovnicu…