Međimurska županija spada među najveća žarišta Covid-19 virusa u državi, te je potrebno precizno planiranje svih danjih koraka i scenarija. Trenutno Županijska bolnica Čakovec raspolaže za 102 aktivna kreveta namijenjena za covid pozitivne pacijente, a njihova popunjenost je već sada na 75%.

Stožer civilne zaštite Međimurske županije razradio je nekoliko scenarija za iduće razdoblje. Plan B je da se u krugu bolnice smjesti dodatnih 20 kreveta, a ako se i taj broj popuni, biti će potrebno pristupiti i onim nestandardnim mjerama. Plan C tako predviđa da se jedna od školskih sportskih dvorana prenamijeni za privremenu “Covid bolnicu” te da se u nju smještaju pacijenti s lakšim kliničkim slikama.

Kako se broj zaraženih na razini županija može značajno povećati u svega nekoliko dana, a potpuno opremljene smještajne kapacitete nije moguće osigurati u dan ili dva, pristupilo se odmah nabavi kreveta za privremeni smještaj.

Danas je Crveni križ dostavio 70-ak montažnih kreveta, koji će privremeno biti uskladišteni na prostoru Mesapa, i tu u pripravnosti čekati razvoj situacije. Mesap trenutno služi samo kao smještajni prostor i nije u planu da bude bolnica. Ako dođe do potrebe za tim, kreveti će se preseliti u neku od školskih sportskih dvorana koja ima kvalitetnije grijanje, izolaciju i pristup bolničkog osoblja.

Nadamo se da odgovorno ponašanje građana neće aktivirati potrebu za time. (nl)

Povratak na naslovnicu…