Zâdjega majoša, pred petsto lét hmrl je Sveti Hubert. Makar lofci slavijo totoga svojega patrona po Sim Svecima, Đura, Pepi, Drago i Fęri, so kak lofci f soboto vuto ime meli lovačkoga sastanka. – Na sastanko so se dogovorili ka zarán idejo f Kuršanec strelat pese – stépoše, a posle toga na jedenajsto vuro, si skupa idejo k proščéjski meši – v uniformaj.

Ftruc sęmo, po sastanko so dečki toto soboto ostali na “ostalim pitajima” – do jutra!

V nedelo v jutro Sida je zvâla Julo:

“- Čuj Jula! Je tvój Drago dojšel dimo z fčerâšjega lovačkoga sastanka? – Mojega Đure ga išče néga dimo! – Pa kaaaj ti misliš!? – Čujem da so se na sastanko dogovorili ka v jutro pejo na Kuršansko pole strélat pese!? – A posle toga pejo na jedenajsto vuro k meši!? I Đure ga od fčęra né dimo! – Jâ sam sâ trda … Ka se naj kaj dogod’ilo!?”

Jula ji vel’i: ” Néga ga néti mojega Dragija! – Naj me néti pitati! – Ponoréla bom! – A zvâla sam i Ilko i Lizo i néti jivi móži ga né dimo! – I na mobitele se opče ne jâvlajo, néti jęden! Pa kaaaj ti misliš!? – Ka se naaaj kakšo zló dogod’ilo!?”

Žénske so delale obeda i célo dopólne štrptale! Mobitele so méle pólek sębe. – Ali, nišči se jim ne jâvla i nišči jih ne zove!?

Dojšlo je i pólne! Sida zove Julo:

“- Julika, je tvoj Drago dojšel dimo?”

Jula joj bole na stihoma vel’i:

” – Jeee! – Dojšel je pred dęset minót. – Del si je juho dvâpot v zóbe i dišel spât! – Vidla sam i ka so i Fęri i Pepi malo predo išli dimo! – Nésam pitala dé je bil i kaj je delal tak dugo!”

Sida joj prestrâšena počne kričati:

“- Vaši so dóma?! – A mojega Đure ga ga išče né dimo! – Kak to? – Julika, prosim te, idi Dragija zbudi i pitaj ga čé je dé videl mojega Đurija? – Pitaj ga čé znâ dé bi mogel biti?”

Jula je nekak zbud’ila Dragija i pitala ga je čé znâ kaj za Đuro!? Onda je Sidi rękla na telefón:

“- Moj Drago ti nič nęzna! – Vel’i ka so išli skupa v lóv, a onda so se rezišli f dvé grupe, ka so opkolili pese i onda so odišli saki na svojo strán. – Drago je tvojega Đurija potli né videl! – Né ga je videl niti f šumi néti f cirkvi!”

Sida je postâla žer’eče srdita i počela je kričati:

“- To nębre tak biti! – Mojega Đure ga ga néga dimo z lova i jih je opče né brige!? – Kakši je to red? – Kakša je to pajdašija? – Kaj čé ga je što v lovo strelil?! – Ręči jim ka naj se odma stánejo i idejo ga iskat – dok ga ne nâjdejo! – Drugač bom jih – jâ dojšla dimo budit!!”

Bormeš, žénske so zdigle svoje dede s posteli i s’i skup so se zaputili k Sidi.

Sida je bila sâ f suzaj. Rekla jim je ka je ona zvâla okóli po krčmâj, čé bi Đura bil f šteri krčmi, ali da ga ga né v nitijęni!

“- Némamo kaj drugo nego iti f pole i f šumo, onót kod ste hodili i strélali! – Ka ga naj negder nešči slučajno strelil, jer more se sikak dogod’iti … kaj znâš!?”

Zravnali so se z dvâ aote prti Kuršanskim polima.

Dok so se na cesti phâli v aote, kre hiž so pomalen od poln’ešje meše išle dimo zâdje mamice.

Med totaj mamicaj so bili i Karažincova Magdica, pa pitajo Sido:

– Sida, kam tak nâglo i preplâšeno let’ite – vę da je proščéje i f pólne – da drugi ludi obedojo? Se je né valda neka dogod’ilo?”

Liza jim je pajdóčki zmâhnola:

“Aaah strinika, dęjte mi mira! – Mojega Đure ga ga iščé né z jutręšjega lóva, a drugi lofci so s’i dojšli dimo! – Vę letimo f Čep i f Kuršanec – iskat ga … ka ga naj, Bóg nędaj, dé … štó …!”

Mamica so ji išče jęmpot zmâhnoli:

“- Čâââkaj Sida! – Da sam jâ išla k meši, tvoj Đura je kóli desete išel isto prti cirkvi, ali se žuril na zâdja vrâta … pa sam te né dale gledala kam je brnol i kam se sel!”

– … ?!

Néti pet néti šest, ovi so z aotaj obrnoli prti cirkvi. Zvonâr jim je rekel da je on Đuro né videl, da je cirkva otprta i da si morejo poględnoti!”

Išli so nutri. Postihoma so ga zvâli i pregl’edali klecale, kóroša, po kótaj … – Nigder Đure!

Onda je Sida, suznata – otprla išče i spovedâlnico …

– Je kaaapa! – Nutri je – spâl!

Zbud’ili so ga. I te so se s’i skup otpravili dimo.

Da so išli kre farofa, župnik jih je pital:

“- Kaj iščete vuto dób okóli cirkve? – Vidim vas da ste lofci, pa mogóče šacate moje košute na cirkvęnim vrto, čé so méle mlâde?”

Velijo mo:

“Nééé, gospon župnik! – Nésmo iskali divlač, nego lofca Đureka!”

“- Jeee? – Pa, ste ga najšli?”

“- Jęsmo! – F cirkvi, f spovedâlnici je spal! – Ili se pred mešom pręveč na ringišpilo vozil pa se mo je zvrt’elo, ili se je zazâbil pa je mislil ka je – na čeki!”

Đura je respiral oči i strogo jih je demantéral, da je né tak, da lažejo, da je drugač bilo:

“- Nésam se na ringišpilo vozil, néti sam né mislil ka sam na čeki! – Nego, znâte gospon velečasni … dugo sam več né bil f cirkvi … pa sam malo duže molil … pa sam se štel i spovédati … pa sam čakal čé što dójde spovédat … pa sam te tak … čist malo … zadrémal …!

Župnik mo ve’li:

“- No, nikaj! – A dooobro je ka sam vas né dojšel spovédat, jer vidim ka ste f cirkvi i f spovedâlnici bili s – puškom …!”

Povratak na naslovnicu…