Đurin zęt Ivo i ščerka Zdénka so se zdâvja odsęlili i vživlejo f svojemo nóvomo stáno.

Dohâjali so veliki svetki, pa so se na Veliko soboto Ivo i Zdenka z dečkérom Kadirom zravnali g baki Sidi i dedi Đuri na Glavatišče. Né so jih išli glet vęč štiri tjędne. F soboto je bilo lépo vréme pa so se otpravili z biciklinaj. Ivo je dečkérca pęlal na štelo!

Zdénka je predi zaiskala od grackoga stožera proposnico za prehâjaje z Čakovca v Glavatišče. V zahtevo za proposnico je napisala ka idejo japi i mami čestitat – Vuzma! – Za jęno vuro so ji telefonérali ka za takši vugled – nębre dobiti proposnicu! – Drugi dén so zahtev napisali da idejo po céli šęreg stvâri, bez šteri nębrejo živeti! – Te so jim dâli proposnico!

Pred pólnevom so se otpravili na Glavatišče. Da so poluknoli črez pótna vrâta, Sida se jim je tak rezveselila, kak onda da so dojšli z Irske! Z reširjenaj rókaj je zagugutala:

“- Pa, dééé ste!? – Lépo ka ste dojšli! – Prepravila sam vam šunko, kolbâse i tridęsti jęjci!”

Zdénka i Ivo, ki so vę na svojim f Čakofco, so v jęden glâs zakričali:

“- Baaaka, nésmo dojšli po tó! – Imamo dóma sęga! – Nečemo nikaj! – I nejdemo nutri, jer nęsmimo biti blizo, zaradi virosa! – Dojšli smo vas sam glet i ka vam počestitamo Uskrsa! ”

Baka je rękla: “- Nóóó, pa nekaj si bote ipak nęsli, da sam vam več tulko toga prepravila!?”

Obedvâ so zakričali: “- Nééé, baka! – Nikaj! – Imamo sęga! – I pręveč! – Nééé treba!”

Te je vnukec Kadir zględal svojega dedo Đuro, k šteromo po običajo bež’i v reširjene róke! Onda ga deda zdigne visoko v zrâk i trlóca v zrâko: “Pa deéé si ti męni, lépa dedina vuš!”

– Ali vę, da je deda Đura spazil ka vnuk bež’i prti jęmo, obrnol se i počel bejžati kręj od jęga, prti vrto, ka naj déte dobejžalo pręveč blizo jęga, sporadi totoga virosa, jer – deda se sęposot tępe i mota i léze i sęga vero pobęre i štó bi ga znal kaj sę …

Zdénka je odma počela bejžati za dečkérom ka ga prime predi kak on dostigne dedo! A Ivo je počel bejžati za Zdénkom jer znâ da bo ona predi fpešala nego bo prijela totoga scâranoga gjusa … pa so tak s’i štiri bejžali; dečkér za dedom, Zdénka za dečkérom, Ivo za Zdenkom, a deda nekam kręj – dok so jęn drugoga né prijeli, a Đura je pobégel f škedej i zasunol se!

Dok so se ovi nagajali, baka Sida je zela z Zdénkinoga biciklina cekara. F cekaro so bile štiri velike najlonske vréčke! F cekaro je najšla i proposnicu od stožera civilne zaštite, pa je toga papéra déla na hip – na ténico, ka ga ne zamast’i z mesom i kolbâsaj.

Vu vréčke je naklâla šunko, kolbâse, jęjci, hréna, mlâdoga luka i orehovo bâpko, točno f sako vréčko – za kaj je štera bila preprâvlena i – kaj je na šteri vréčki pisalo.

Zdénka i Ivo so dojšli z dečkérom z vrta. Da so zględali kaj jim je sęga baka naklâla f cekar, obedvâ so zakričali:

“- Jaaaj, baka!- Pa, kaj némaš pamet!? – Čęmo tulko toga? – I kaj si to sę nafótrala nutri?!”

Baka Sida je rękla:

“- Nika sam né nafótrala! – Točno tak sam vam déla – kak ste si napisali na vréčkaj! Vu vréčko na šteri ste napisali “šunka” sam déla šunko! – Vu vréčko na šteri ste napisali “kolbâsi” sam vam déla kolbâse”! – Vu vréčko štera je za jęjci sam vam déla jęjci, a v ono štera je za hrén – hréna! – Samo orehovo bâpko sam déla f svojo vréčko, čé vam nav žal!”

Ivo i Zdenka so te malo motali, kak so – tó na vréčke né napisali za tó, nego za neka drugo:

“- Pa to smo si … sam tak napisali ka bomo … išče kupili pre Mihaličo … čé pemo mimo i čé … déla! – Samo smo vam dojšli čestitat … résen, ka ne pozâbimo: – Sretan vam Uskrs!”

Baka je rękla: “- I vam takâj! – Pa kaj se tak žurite?! – Čé vam kaj sfal’i od jestvine, dojdite sém po vęč toga! – Za vę am – vęč f cekar ne zide!”

Ivo i Zdenka so zakričali: “- Kaj si sméšna!? – Néti to si né smela dati! Imamo dóma dosta!”

Da so več bili pre pótnaj vrâtaj, baka Sida se zględnola na ténico, kam je déla jivo proposnico od stožera, pa jim je zakričala – ka ne didejo bez totoga važnoga papéra:

“- Zdenka, Ivo! – Â ste si pozâbili proposnico! – Kaj čé vas dé zastâvijo, pa čé bodo vas pitali – dé ste bili, pokaj se išli!? – Zótom proposnicom bote bez brige! – Jer na joj, to se lépo vidi, tu dé se piše “Razlog izdavanja propusnice” lépo je napisano: “Putovanje k roditeljima na Glavatišče po šunku, kobasice, jaja i hren”!

Povratak na naslovnicu…