Fčęra je dojšel k nam Đura Hrvâtov. Srdit kak kača!

“- Otprem radjo, međimorske popéfke. Nębrem ver’ovati, popévlejo, srpski!? Réči zgovârjajo točno po Karađičo, onak kak piše, bez sovojnâtih vokâli s piskavom fâjtom žute zęmle ili trdim drnkajom šuderne kolom’ije. To je né za poslušati!

Zovem – Radjo Metropolo! Velim jim da je takši međimorski govor kakšega zgovârjajo dok popévlejo na radjo međimorske popéfke, nigdâr né bil i nigdâr ga ga prinas nav! Naj totima šteri tak popévlejo ręčejo, ka bo jim bole čé idejo krave pâst, nego ka sramotijo međ’imorsko réč i međ’imorsko popéfko!

Nekša me je te pitala – da, što sam jâ!? Ja sam ji rękel da sam jâ Hrvâtov Đura z Šlibarofca, zrâsel vu vrb’ijo Trnave i da so me dedek i mamica nafčili govor’iti kajkafski točno onâk kak se prinas kajkavski gov’ori več jęzero lét! Ona mi je te rękla da se na męni vidi ka sam, dok so bili kajkafski festivali, tuhnel pod vrb’ijom, pa sam zam’udil – namétati na vréme, da so se na festivalaj popévale i snimale tote popéfke i da bom vę pędeset lét poslušal to kaj so spehnoli toti naši “estradni umetniki” i kajkafski festivâli.

Te sam Đuri rękel naj piše totima šteri délajo kajkafske festivale, ka bi zbrali takše popév’âče međimorskih kajkavskih popéfki, šteri zgovârjajo kajkavski tak – ka bomo jih i mi međimorci razm’eli!

Ili pa naj râjši za Međ’imorce i Međ’imorje popévlejo takši popevâči kak je Đorđe Balaševič. Čovek nęzna kak se v Međimorjo gov’ori i né se je f kajkavski jęzik opče pačal. Spisal je i dpopéval “Unikatno” ónak, kak ón to najbole znâ i bormeš – saka mo čast!! (Jâ)

Povratak na naslovnicu..