Pepi je kupil gor’ice. Letos je prvič brâl.

Da si je nabiral težâke za berbo, prvo je išel k Đuri:

“- Đurek, f četertek bom brâl! Dojšel sam prosit tębe i Sido za težâke. – Znâš Đurek, jâ ti letos prv’ič bęrem i nęznam nika okóli brâtve i podromâreja. Zâto bom tębe prosil ka boš sę skupa malo nadgledal i ka boš mi povédal kaj – kak treba! – Mooože? – Prosim!”

Đura se složil. Odma mo je dâl prve nâvuke:

“- Pepi, v jutro jâ dojdem f sedmi vuri s traktorom k tębi. Ti prepravi posóde ka naklâdnemo. Obzirom ka za vę gori némaš klét néti podroma, grózdje bomo dopęlali dimo, k tębi na dvór i dóma ga sprešamo i posprâvimo! – Najbole bo ti ka i jesti za težâke preprâvite dóma, jer tam v gor’icaj némate dé. – V gor’ice zémi samo pijačo! – Okóli brâtve bomo rasporeda napravili gori! – Nika se ti ne bój! – Sam ti męne poslušaj!”

V jutro so dojšli na brég. Đura je pęlal s traktorom Dragija i Fęrija a Pepi je ze svojom škodom pęlal žénske. Gori je težâke ponudil z žganicom.

Na brego so se stvorili i lévi i désni sosed! – Đura je odma dâval nâvuke Pepijo:

“- Pepi, zovi sósede na pijačo! – Z sósedaj si móraš biti dober, tak kak da so ti prva rodbina!”

I Pepi je pozval sósede na žganico. Te so se spom’inali okóli toga kak si sósedi mórajo biti zdobra, jęn drugoga pomâgati, med sobom se pošt’uvati i to… Te okóli toga kulko grózdje ima cukora, kulko kiseline, kak bo tęklo… Sósedi bodo zutra brâli, pozvali so Pepija ka zutra dójde na špricar da bodo óni brâli. Onda jim je Đura rękel išče to:

“- Drâgi sósedi, imate veliko sręčo! Zahodili ste se za nóvoga sóseda, mojega pajdâša Pepija šteri je, morem vam otprto ręči, poštejâk kakšoga ga ga né v međimorskaj bregaj!”

Pepi je pogutnol knedlina, nazdravili so si išče jęmpot i sósedi so se otpravili dimo.

Hapili so se brati. Pepi je nosil pijačo. Moškârcaj je dobro išlo pre pijači. Nekaj se i pobr’alo.

Da je bilo blizo pólneva, a pobr’ali so trifrtâl gor’ic, Liza je rękla Pepijo:

“- Znâš kaj Pepi? – Ti męne otpęlaj dimo, jer jâ sam planérala ka bomo do pólneva pobrali, a vę vidim ka namo! A v jutro sam déla f kâhlo bunceke i rebra naj se pęčejo pomalem, pa – ka se mi naj pregoreli… I šalâto móram … i priloga…

K Lizi se podurkonla i Sida pa ji je rękla:

“- Sidika, idem onda i jâ stobom! Pmogla bom ti … za šalâto, pa ka stola postâvim, pa ka…

Te so se javile i Jula i Ilka pa so rękle:

“- Pepi, i mi idemo za aotom. Čé bomo se pęlale s traktorom, tak bo nas prepuhalo ka bomo tjęden dni betęžne… a né ga puno ostalo… to ovi dedi …”

Pepi je otpęlal žénske dimo, a gori so ostali Đura, Fęri i Drago ka to pobęrojo do kraja.

Dóma je obed bil preprâvleni. Dedi ga né bilo z gor’ic za jęno vuro! Néti za dvé! – Dojšli so po tretji vuri. – Dopęlali so grózdje. Žénske jih pitajo:

“- Dé ste pre vrâgo tak dugo? Več se juha dvâpot prehlad’ila?! – Kaj ste tak dugo delali?”

Onda se Sida fteknola f spominek:

“- Pepi kaj pitaš dé so tak dugo bili?! – Pili so! – Pili so i nika so né delali!”

Đura je z “naj motati” sprâšil Sido i te je ovaj drugaj, dosta steška povédal:

“- Kaj, dé smo?! – Brâli smo! – Jâ sam né rękel ka bi žénske išle dimo? – Męęne se né pitalo! Ostali smo sámi… a tulšega grózdja… i nikak smo sam né mogli dojti do krâja! – Męni se vidi, Pepi, da ti je jęn vuglejâk ostal nepobráni! Mi smo vęč né mogli! – Vróče! – A i pijača nam je sfalila! – Pa nęeebremo se néti mi strgati…”

Onda je Pepi išel k prilolici ka vidi kulko so nabrali. Prvo se je vugodno presenétil :

“- Siiida, naj tak govoriti za moškârce! – Naj povédati da so nikaj né delali! – Deečki, haaajdi ste nabrali… tulko grózdja … – Sęęę posóde pune?! – Na vrh! … Bormeš…”

Onda pa je obrtnol pločo:

“- Ali, pa Đura, … kaj ste to… dé ste to nabrâli? – Pa, dopelali ste – pól grózdja črnoga! – A jâ v svojaj goricaj némam črno grózdje…?!”

Povratak na naslovnicu…