Đura ima velike brâjde. Klintóna. Letos so jâko dobro rod’ile. Treba jih pobr’ati.

Jâko so visoke. Zdigel jih je visoko na gacijove stupe, ka more nutri vu dvor z visokim vozom séna i snópja.

Zišli so se f tork Đura, Pepi, Drago i Fęri i resprâvlali:

“- Brâjde so rodne kak prótje. Móramo pobr’ati! Brâli bomo prék dvésto litri, a napr’ešati moremo, čé očemo – kulko očemo! – Aaali, jâko so visoke! Z duplične lójtre se ne dos’egne, a na dukši lójtri bi se nešči mogel ponesréčiti! – Kaj napraviti, ka toti Božji dâr ne prepâdne?”

Mislil je i predl’ožil ovâk: “- Dečki, jâ bom f četrtek z Žirovke pęlal dimo voza koroz’ija. Najbole bo ka predi kak napęlam voza pod brâjde, didejo gori na vóz dvâ šteri bodo prvi brâli. Zémejo sobom kánte i nutri vu jih dénemo bučko vina i štiri kisele vode, ka brâči nado žejni i ka žęne nado vidle – da bo se i kulko nat’akalo, jer so onda žifčane. Oni šteri bodo brâli, bodo pune kánte z vojkom puščali doli. Drugi dvâ bodo doli lov’ili kânte z grózdjom, kveštrali i sipâvali f pręšo. Da se jęna tura pobęre, ovi dvâ, ki so gori – idejo doli, a drugi dvâ idejo gori. Onda jâ zapr’ežem surke i pot’egnem voza pet-šest metri dale. Za jęno vuro, dok se nâti mesti pobęre, pâk – sména, i tak – dok sę ne pobęremo. Može?” “- Može!”

Đura je f četrtek, pred polnevom dopęlal do brâjdi voza kuruz’ija. Gori so splézli Fęri i Drago. Zeli so zesobom i bučko vina i štiri vode, ka bo – na lagero. Đura je onda zapęlal s kob’ilaj pod brâjde. Drago i Feri so brâli i išlo je dobro. Ali so bormeš i saki čas cvingetali z kupicaj!

Za pól vure, Đura zove ove dvâ gori i zakrč’i jim “- Sména! – Vę vi dvâ idete doli, a jâ i Pepi idemo gori! Onda jâ s kob’ilama pot’egnem voza dale!”

Te jim je ozgóra Drago zakr’ičal: “- Čuješ! Vę smo se najl’epše prefč’ili! Kaj bi to furt – gori-doli! Zamag’adite si. Bole bo ka mi dvâ pobęremo polov’ico, pa onda pete vi dvâ gori!”

Đura je nevólno poględnol Pepija i rękel – gori ovima dvéma: “- Dobro! Naj vam bó!” i pot’egel kóla dale. Ovi so brâli, spuščali kánte grozdja i pomalem – cvingetali s kupicaj.

Za jęno vuro Đuro veli: “- Dečki, pobr’ali ste pól, vę vi hote doli, ka mi dvâ idemo gori!

Fęri mo ozgóra veli: “- Čuj Đura, kaj bomo to furt gori – doli! Vę mi dvâ pobęremo toti falât, jer, ide nam – ka je to mil’ina: da jęn drž’i – te drugi zbâvla, a da drugi drž’i – te prvi zbâvla i – ide nam kaj vijolina! Vi dvâ si zamag’adite! Fletno bo gotovo!”

Đura je tóžno poględnol Dragija i vel’i ovima gori: “- Dobro! – Naj vam bó!”

Za jęno vuro ovi dvâ ozgóra zakrč’ijo Đuri: “- Čuj Đura! Vę por’ionite kóla ka se pobęre išče toti zâdji frtâl. – Malo je ost’alo. Za dvajsti menót smo gotovi!”

Đura si nat’eškoma zd’ehne i močen’ički pogl’edne Pepija! Vuprejo se vu vóz, Sida jim pom’ore, “hooo – ruk” – i por’inejo voza s Fęrijom i Dragijom do krâja brâjdi!

Fęri i Drago gori zakrč’ijo, “- Dooobar! – Dobaaar!” I zacvingečejo s kupicaj!

… A onda i Fęri i Drago … skupa zakrčijo ozgóra: “- Néje dobro! – Čâkaj! – Osęęę! – Os’ijak! Jaj! – Os’ijak je opal med nas! – Pikajo! – Jaj! – Porinite nekam! – Dęj lójtro! – Oseee …!”

Dok so ovi gori jâfkali, skujkali, vuđ’iskali, klamot’erili, Đura jim je vmireno, pajdaški vel’i: “- Ęęęh dečki! Strpite si malo! Namo vę furt gori-doli!”

(Jęn)

Povratak na naslovnicu…