Pepi i Liza so konec septęmbra na vrtov’ini pobrâli zelje. Liza je zâdjega septęmbra, f srédo organizérala rezaje zelja. Pozvâla je Sido, Ilko i Julo ka bodo pre joj rezale.

Tak je i bilo. Pepi je donâšal zelje, žénske so rezale, Liza je sipâvala f kačičko i solila, a Pepijov Francek si je ovaj pót dobro opral noge i gazil je zelje.

Liza je pajdóčki ponujala žénske s kuruznom zlévenkom a Pepi z špricarom. K Pepijo se dorival i Đura. On je f kóto Lizine kuhjice mudroval i stâlno v róki držal kupico. Nazâdje so žénske Lizo namotale ka je róko porinola f tiblico i neka narezala. Po deseti vuri so dojšli i Fęri i Drago, ka jive žénske naj išle sáme po kmici dimo. Bili so pre Pepijo do štrte.

Za tjęden dni je zelje rezala Jula. Aldomâša je né mogla zbeči. Néje mogla dati méje nego Liza. K kuruznaj zlévenkaj je napraila i slâtko repo s paradajzom i nutri narezala bónceka.

Pred tjęden dni je zelje rezala i Ilka. I k jój so se s’i dorivali, a reshâjali so se prti jutri da so več ludi išli na posel. Ilka je prepravila hajdi! Ali oni so dobro stoj’eči pa ne mârijo za strošek.

Samo je Sida išče né rezala! Ove žénske so jo da-pa-da spitâvale – čé je zelje pobrâla … i kaj káni z rezajom … ka joj naj počelo giliti … ka si znâjo resporediti cajta …

Đuri je nikak ne bilo do toga ka bi se pri jim tulko bančilo i frčkalo za toto – zelje!

F tork je Đura zvâl s telefónom Pepija, pre komo so bili i Drago i Fęri z žęnaj, pa jim vel’i:

“- Drâgi ludi, nęznam čé ste čuli, ali Stožer civine zaštite je donęsel “Nove mere protiv društenoga okuplaja”, sporadi – korone virosa! Zâto vam nažalost, móram ręči: vidite, mi bi vę mórali dóma rezati zelje! – A Stožer je zabránil sako okuplaje ludi v zaprtomo prostoro, ako je né moči po osobi osigurati najméje dvanájst kvadrati po glâvi!? A kak je prinas običaj, v naši kuhji bi se nas móralo ziti najméje dęset! A moja kuhja ima sę skupa petnájst kvadrati! – I vę nębrem organizérati rezaje zelja! – Žal mi je, ali – nęsmim! Zgleda da bomo se z Sidom mórali sámi móčiti!? – Kaj si morem!? – Kvâren bom jęnoga vrédnoga i našega tradicijonâlnoga družeja! – Ali čé Sožer vel’i tak, onda to mora biti tak!”

Na takšo vést so se odma zglâsile Liza, Jula i Ilka i v jęn glâs ga vesęlo počele nav’učati:

“- Čuj Đurek, jęga rešéja! – Stožer je sima preporučil da, dé je to moči, ka se posel more zbâvlati – od kuče! – Mi, tvoji pajdâši i sósedi, šteraj ste vi tulko pomogli pre rezajo zelja, vę nębremo biti takši ka bi vas ostavili na cedili! Né, néti za živo glâvo! – Đurek, ti lépo organizéraj z nami težâkaj – rad od kuče! – K sakomo dopravi tretjino zelja v glâvaj, mi vam ga dóma zrežemo i doprâvimo nazâj zrézanoga! Vi si ga onda sam posprâvite f kad i – fęrtik!”

Đura je malo postâl, zanémel i onda zbujeno povédal:

“- Viš, viš … pa moglo bi tak … rad od kuče… to se more … to se tak smé … te bomo tak …!

Đura i Sida so f četrtek ze simi svojimi težâki organizérali rezaje zelja tak ka bodo jim to pajdâši delali – od kuče, kak to preporučoje Stožer!

Odvečer je Đura otpęlal sakima po štrnájst glâvi zelja: štrnájst k Lizi, onda štrnájst glâvi k Juli i isto tulko glâvi zelja k Ilki. Dóma je prepravil kad. Jožek je čakal ka bo gazil.

Okóli šeste vure je Đura zvâl k Dragijo, pa ga pita:

“- Čuj bo tak vredo? – Sakima sam otpęlal po štrnájst glâvi zelja! -Treba vam išče kaj?”

Drago mo pové:

“- Vredo bo. … Čuj, pre męni je Fęri pa se spom’inamo, kak je – tvoja slivna žgan’ica?! – Je zrela? Róm vę je odstâla šest tjędni! – Si jó kóštal! – Se zmisliš, moja je čista vredo …”

Đura mo móm pové nazâj:

“- Čuj, dobra je! – Prâva! – Vę bom vam dopęlal sakomo glaža, kak težâkaj! Odma sam tam!”

Đura je natočil tri glâške žganice i otpęlal sima: Pepijovima, Dragijovima i Fęrijovima.

Okóli ósme je Đura zvâl Pepija, čé so kaj narezali ka bi Jožek počel gaziti. Pepi mo vel’i:

“- Đura, dobro nam ide! Bómo ti javili da naréžemo! – Jedino … znâš … pre takšim običajima smo si znali spiti nekšega špricara … a vę … znâš, nekak je suho i trdo nam ide!? – Čuj, kak je tvój rizling? – Je zevrel? – Mislim … né me brige … – Ali znâš da su nekši običaji…?!”

Đura se malo zlęcal na takšo pitaje. Onda mo je rękel:

“- Je, je, Pepi! Zevrel je! … Róm sam si mislil! – Dopęlal bom ka kóštate! – Začas sam tam!”

I Đura je natočil i otpęlal po litra i vodo k sakima, k Pepijo, k Fęrijo i k Dragijo!

Te je Sida po deseti vuri zvâla Dragijovo Julo, ka vidi – kak ide rézaje, čé so kaj narezali i čé morejo dopel’ati ili čé moči dojti po zelje – ka bo Jožek počel gaziti! A Jula joj vel’i:

“- Sidika, ide! – Hajdi zelja si mi donęsla, ali naj bó! – Bóm jâ to do pól noči pom’alem z Dragijom réšila! – No, né me brige, ali povédala si ka boš pękla kor’uzno zlévanko!? – Pa, čé si róm spękla, lęfko pošleš – jęno próbo … sam ka kóštam … ęm sam né žęlna, ali… znâš…!?”

Liza se ji je odma porinola v réč:

“- Jęsam, jęsam! – Zlévenke sam spękla! – I sarmo sam skuhala! – Pa, znâš da bez kuruzne zlévanke nęsmi pręjti rézaje zelja! – Začas pošlem po Pepijo. Več sam kánila posl’ati, ali sam bila f sili… – Evo, evo, idejo zlévanke i rójglica sarme sakomo … odma smo tam!”

Te je Đuro otpravila s tri tajére kuruznih zlévanki i s tri zdelice sarme – k jim.

Onda je Sida srdito rękla Đuri da – naj več ne zove nikoga, jer jih tak sam zmisli ka térjajo i onda bo jih pâk móral, sę tróje z nečim dvoriti, i tomo ga nav nigdâr kraja!

Tak je Đura do pól noči nikoga né štel zvati! Sida i Jožek so f pól noči drémali na stolcaj!

F jęni vuri je Đura več né mogel zdrž’ati, pa zove k Pepijo, ka pita kaj je vę zótim zeljom?!

Od Pepija se jâvijo, dobro respoloženi Drago i Fęri i povédajo Đurijo:

“- Halooo, Đureeek! – Mi smo róm pred jęhęnom vurom, tu pre Pehpijo pojeli saharmo i zléhévenke i spili tvojega brajdaša! – I te so se žénske hapile Lizi pomâhagati ka zréže zelje do kraja! Ali je preflęhętno dojšlo – pól noči! – A ti znâš ka je Stožer cihivilne zaštite donęsel komándo ka so posle pól noči zabrájena sâ okuplanja! I tak smo mórali prekihnioti s aktivnostima! – I vę se reshâjamo! – Jer, čé Sožer vel’i tak, onda to móra biti tahahk!”

Povratak na naslovnicu…