Moja vešmašina je bila, gdaj sem jo dobila, najbolša vešmašina f celomo Međimurjo…. koštala je kaj kuma najbrž još ve sploča…. to mi je venčani poklon biv…. bogme so kumi s prikolicom dojšli, nemrem reči…. očem reči, kaj je ž nje Damir vešmašinač sam dvo pot grudnjakovo žico vum vlekev… prvi pot i drugi pot gdaj je rekev da s toga nika…. da bo tre novo jer se ta svetska droga vešmašina neda popraviti…. kak je malo dete pre hiži bilo, je trebalo hitno novo iti kupiti, če pa se ova ne dola poprajiti…. jo bez penez kaj bogec… kam se drugam zabejžati kak k mami… sem išla pitat če ima, če do?… jeje pristala, rekla je da ima amerikena… ohohooo, ameriken veliš…. dišle smo k pefco varaždin, još je te ne prepav, je te još Višnja Pefcova naveliko popevala…. no najšle smo nekšo za fal peneze… ta je te jen čos vrtela…. isto je sam jeno dvo pot Damir vešmašinač žice vum vlekev….

Smo se selili f svoju novo Frošćansko hižo… se smo pelali… rojnglice, pojnglice, cojke…. i vešmašino… se smo lepo nariftali, sparkerali vešmašinu f kupaonu… i kaj? Drugi den je crkla…. voda je tekla tijam f spavačo sobo…. nesam mela peneze niti za Damira vešmašinača, a kamoli za kaj drugo….. em pa smo hižo kupili, de naj zemem… daj me nopak brneš niti dinar nej z mene opav… kaj, pok sam se k mami zaletela… zeme ona pok amerikena i idemo iskat nekšno fal vešmašino…. našle smo nekšo Zanusijovo, za fal peneze…. oooo, ta je ve vrtela jeno 8 let…. Damir vešmašinač je sam tri pot biv na intervenciji…. pa mož jeno tri pot… gdaj se ta isto nakonila crknoti, sam obnorela…. pa čim jo splatim, vroža crkne…..

Sela sam si na fejzbuk i našla na nekšemo oglasniko nekšo robleno, veli žena „pere kaj nova“… kak sam jo stolno bila bez penez, taman sam mela tulko kaj bo dost za toto robleno, “ skorom novo“ i bez pogojaja koli cene…. leteli smo vjutro mom f Rehovico po jo…. vešmašina z Rehovice!…. i kaj pa, bogme sčuvana… lepo je zgledala… bormeš kaj nova, zapraf… rekla žena da je se vredo, sam ka malo lageri ružijo…. mislim si jo, nej ružijo, al nej ona mej pere bor leto dni…

…kaj, več drugi den sam zvola Damira vešmašinača…. voda je po do spavače sobe bila…. dojde čovek… pogledne… zmekne žnje dvo pore štomfi od gospođe štera mi je prodala “skorom novo“ vešmašino…. jenoga fercega, dve kune, i jeno najlomko…. al usput je videv da bi trebalo te lagere zameniti pa još nekšne dihtunh gumice… pa reko, ajde zameni… sem si mislila, vložim por kuni vuto „skorom novo“ vešmašino, pa bo jen čos prola…. drugi den je Damir vešmašinač dopelav složeno vešmašino… i oguliv me za tristo kuni…. čim je on pete odmeknuv, sem jo nabojnkala f bobej veša…. natankam proha… omekšivača…. denem na program, i nika… se žarule so svetile i se je blinkalo kak na ringišpilo…. pok zovem Damira… veli on mej, “programator je dišav“, to ti je koli tristo kuni……. gruntam si, tristo je koštala roblena „skorom nova“… tristo mje več zev… ve pok tristo… no nej bo… dojdi, tpelaj, složi, dopelaj… tpela on toto „skorom novo“ vešmašino…. složi… dopela nazoj…. denemo f pogon i pere!!!!

Tak sem vesela bila kaj bi najroj na mešo bila dola!!! pereee!!!… Damir si dehne, zeme onih tristo i dide… opere moja „skorom nova„ vešmašina veša, jo fletno letim z vajdlinom ka zemem vum i denem sušit…. oprem… pa veš moker kaj ščava… pa neje opče scentrifugerala… denem još jempot na centrifugo…. vleče vodo…. al nikak da se hopi vrteti… sam mrči…. i mrči… sednem si na kado i počnem tuliti… pa kaj nej stvorim…. kaj??…. zovem mamo… tožim se kak sam se peneze za „skorom novo“ vešmašino dola, i ve ne dela…. veli mama, dojdem jo z amerikenom, pa se tpelamo i kupimo nekšo…. i kaj pa, mama i jo smo dopelale ganc novo, ispod čekiča vešmašino… jo vesela kaj vušive gače… evo je f kupaoni, zaštekana…. peta moja vešmašina….

Ta ve pere već dve leti… kaj jo ne pocopram, al puj puj jo bilo…. sam si mislim da i ta ima falingo…. nekak mi se štomfe rezegajajo… se meje i meji jih je…. denem prot šest pori, vum zemem pet i pol… pere dale bez se brige, al saki pot se meje i meje štomfi vum zemem… već ve imam na nojžu jen škotlo puno rasporjenih štomfi…. nej rada krej hitila, kapa če nojdem ovo drugo… i tak se nakupčala jena puna bananina škatula, rasporjenih štomfi…. vešmašina i dale pere, al čarapi odnikod…. tu i tam, gdaj možove radne hlače hitim prot, se vu joj vrtiju kakof šrafciger, ferceg…. žvakače se znojo prati isto… kak jo nemam naviko rovoriti po žepi, i možovoga ganc novoga mobitela sem jempot brnula jen krug…. dok smo skužili, je več bilo kesno…. jen krug i gotovo…. najbrž je ne biv vodootporen…😊

Tak je pri meni to… fetiš na vešmašine… ve ta zodja pere, nika ne zajebovle…. neje tre Damira vešmašinača zvati…. sam ve imam problem, ka kvečeru denem prot, tobož faleša je struja, pa onda vjutro zobim deti sušit, i pok te navečer se zmislim da je veš nutri… normalno, fcikjeni je več… zabadav sam jo natankala omekšivača, duha po vuhkomo je ve omekšivač… drugi den, denem znova… kaj bom pa ve zotim čistim, a smrdlivim vešom…. to se mi bor dvo pot f tjedno dogodi, ka zobim sušit deti… prot denem, al imam problema z sušejom…. pozobim…. kupila sem si i onoga GINKO FORTE, veliju da je to dobro za one šteri rado pozobijo…. al kaj mi to znači kaj sem kupila, če sam pozobila kam sam dela!….

Si gruntam, kak je ve to se moči prek interneta svašta, pa sem mislila osnovati na fejzbuko grupo RASPORJENE ŠTOMFE…. mort če bi saka žena dela svoje štomfe i druga svoje i jo svoje, pa bi neka najbrž i sporili…. jer jo sem počela kupuvati se iste štomfe… ono dvajst pori črnih, pa te če vešmašina štero poje, morem sporiti s šterom drugom…. nebo ve jena vešmašina z akcije pametnejša od mene… jok more!

Lepi pozdrav od žene koju se ne prekida gdaj ona šuti…

….mislim da mi se pok veš vu vešmaini fciknuv…. pok sem pozobila!

Povratak na naslovnicu…