Đura je kak precednik Udroge penzijonéri Glavatišče objavil, pred Nóvim letom svojaj članaj, da bo se v 2023. leti članarina zdigla z dovęzdašjih 20 kuni na 4 evre mesečno.

Ludi so se pobunili. Prešt’imali so da je to – povišéje za 50 posto! A Đura bi móral znati da je Vlâda – zabránila zdigaje céni vó vréme da se kuna méja v evro!

Ludi so se bunili i iskali od Đure – naj zazove skupščino!

Na prvi delavni dén ovoga leta Đura je sezval skupščino. Uvodno jim je rękel da s tak malom članarinom nębrejo preživeti néti do Fašnika. Te je dojšlo do svâje i ludi so mo namétali:

“- Đura, da te vrâg i čoveka, kaj ne šparaš? Kaj se tak rezméčeš s pénezaj!?”

Đura se je bránil:

“- Nikaj se jâ ne razméčem! Némamo péneze, a čé jih némamo – némamo néti kaj šparati!

Te se za réč javila krčmar’ica Kata:

“- Čujte kolegi! – Jâ verjem Đuri. – Čé ga ga né, te ga ga né! – Aaaali jâââ to morem réšiti! – Jâaâ imam veze na Ministarstvu v Zâgrebo! – Od mojega bodóčoga zęta pajdâš ki je bil pre męni f krčmi i šteroga sam počastila, óóón si je dober s šoferom od ministra, šteri more složiti ka nam minister dójde sém! – A mi z ministarstva moremo dob’iti para i para, jer oni jih imajo tak – ka jim se drémle! – Jâââ to morem spęlati! – Treba samo ka Đurek za drugo soboto pólne znova zazove skupščino! – Aaali, Đurek, ti za toto priliko móraš prepraviti Program šparaja, ka bo visoki gost videl ka se mi trudimo, ka šparamo i ne frčkamo!”

Đurek se je na takšo Katino prigovâraje zarękel:

“- Katica – zovi, samo zovi! Jâ bom napravil Programa šparaja tak ka bo se znalo ka šparamo”

Đura je sezval skupščino za f soboto, za pol dvanajst, a na dvanajsto se je obęčal minister!

Kata je malo zamud’ila, jer so ona i Šporarova Treza, štere so f Komisiji za doček, pred skupščinom išle k frizerki, k pedikerki, k šnajdarici, k parfimerki, k kozmetičarki i išče nekšaj.

Na skupščino je dojšlo sih osedemdeset člani Udroge.

Kata je, makar je dosta zamud’ila, odma ispitala Đuro:

“- Đura si napravil Programa šparaja, ka gospodino … pokâžemo ka… smo za praf šparavni?”

“- Jęsam! – I Program več déla i – mi délamo po jęmo! – Nębo treba s prstom kâzati!

Kata je te ftihnola… malo se vrtéla z nóvom frizurom ka so dihâlja okóli pâhnola i pita:

“- A… kapa je tu tak mrzlo?”

Đura je kolegici Kati odma dâl odgovora:

“- Kolegice, v mojemo Programo šparaja ima važno mesto – šparaje plina! – Dâl sam plina otkapčiti! – To malo kaj se shâjamo, moremo si segreti i z šporhatom na drva! – Né tak?”

Žénske so se na mrzlaj stolcaj naméščale. Kata je lukala črez oblok, znova se je zdigla i vel’i:

“- Se mi vidi ka… zdâlka idejo! – Đura, tu je mrzlo, zebe me za rit… móram iti na vece!”

Kata i Treza so odbejžale na vece… – I za tri minóte so dobejžale nazâj:

“- Đura, pa kaj tam tak strašno smrd’i? – Kaj ga ga néga vode?! – Je zaštópano…?”

“- Je kolegice, tak ka bote znale, mój Program šparaja je predvidel ka se odjâvi gracka voda. Bomo se prekapčili na hidrofor… a inače, za sakoga dežđa imamo vodo – pun podrom!”

Treza si je poglednola na štiklece… i svoje … i Katine… zabezeknola se… i zakričala:
“- Đura, pa gledi â! – Vu kaj smo to … tam stale? – Kmica je nega žaroli! – Pa to… Kata na tvojaj štiklaj… Smrdi kak …!? Pa to je…?”

“- Kolegice! – Mój Program šparaja, šteroga ste vi iskale propišuvle ka se odjavi struja, jer moremo se shâjati po dnevno, pa ga struje né treba!? – I najte me dale spit’uvati nego hote idemo vum, dojšel je gospodin minister!”

Kata i Treza so se pobunile:

“- Đura, nębremo takše iti… dok si bâr obutel ne zasnâžimo… ka namo smrdele… – Dé imaš kako pralo… kakše krpe, zóčim bomo si … spucale…?”

Đura jim je rękel:

“- Kolegice, ite prék f kancelarijo Udroge, tam bote v ormâro cpót najšle krpe…!”

Žénske so se žurile prék f kancelarijo i … na vrâtaj postâle začuđene:

“- Đura, a kaj je to… f kancelariji? Vréčka do vréčke! – Iiiipak ti ne šparaš na nami! Saka čast! – To si vę kupil za sę nas novolétne poklone! – Malo si zamudil, ali … saka čast!”

“- Pustite vę to! …I néso to nikši dâri! …Čé vas róm zanima, néga vréčki prék stó nego točno osamdeset! – F totaj vréčkaj so né dâri! To je smetje od novolétnoga bâla – rezdeljeno za sakoga člana v jęno vréčko… – Jer po mojomo Programo šparaja – odjavil sam odvoz smetj’â komonalo … pa sam to kaj je ostalo… rezdelil na nas – kulko ga nas ga jęga… tak ka si saki svoj dél odnęse dimo… i ka se saki za svój dél smrâda – sám pobriga…!”

Povratak na naslovnicu…