Sida je f soboto za Sę Svece, za dedekov grob kupila lépoga velikog aranžmana od béli, črléni i žuti krizentémi! Saka krizentéma déset kuni i to ti je – stotka! Kupila je i tri ménše: jęnoga za grob vujčeka Vinkija, jęnoga za kumo Lubo i jęnoga za na grob tęce i teteca s Puščin. To je povedla Đuri i on je bil jâko zadovolen ka se jęmpot i Sida rezgavalerila. Isti dén kak jih je kupila, odnęsla je aranžmane na grobe. To je nikomo od strajskih né povedala, naj se rodbina iznenadi. Kre aranžmani je sigder vužgâla i jęnoga lampaša.

V nedelo, po meši je išla na grobje i na grobo od mamice i dedeka, kam je déla najlepšega aranžmana i svečjaka – nigder ničesa! – Sę je zginolo!

Odžurila se i na ove druge grobe na štere je déla aranžmane, ali, ali tam je bilo sę na brojo.

Obrâčala se je okóli po grobaj, morti spazi – štó bi zel i k svojemo odnęsel jivoga aranžmana i … hajdi ga sličnih, ali nębreš ręči točno ka je toti i toti jiv, a i nębreš sam tak z luckoga groba zeti aranžmana i nęsti po dnevo na svój, makar je bila fést megla…

Dojšla je dimo žalosna, srd’ita ka bi nekoga najrâjši vgrizla. Néje mogla jesti, néje méla vólo govoriti néti se spom’inati. Odvečer je k jim dojšla ščer Zdénka s familijom.

Sida ji je povedala kak je zišla na gróbjo i zakaj je srdita.

Te je Đura prevzel sitoacijo f svoje róke:

“- Čuj Sida, nikši hasen nębo od toga ka bomo vę céndrali. – Ako so na grobaj vujčeka Vinkija, na grobo kume Lube i na grobo tęce i teteca s Puščin aranžmani štere si né mórala kupiti a kupila si jih, te je vę treba bâr tote aranžmane pobrati i presęliti na grob našega dedeka i mamice, ka nado naši aranžmani na luckaj grobaj, a naš grob ka bo – prâzen!?”

Sida je bila malo bolše vóle, ali ga je zaskrbleno pitala:

“- Đura, ali kak po dnevo, da te s’i vidijo iti na lucki grob, zeti aranžmana i nęsti ga na naš grob?! – Znâš kaj bodo si ludi mislili?! – Moreš ti s’ima tomâčiti kak je bilo i zakaj to?!”

Đura ji je strogo povédal:

“- Néje tak! – Vę je megla! – Ne vidi se nikaj! – To samo primeš, odnęseš i déneš kam tre!”

Sida je zajâfkala:

“- Nééé, drâgi Đura, jâ to nam i nam! – Pa kaj ti misliš, naj me što vidi… pa pita…!?”

Đura je bil strogi:

“- Dobro! – Ne móraš ti iti! – Išel bo Jožek!”

Onda se je obrnol k vnuko Jožeko:

“- Jožek, ti boš dénes ionak prinas spâl. – Zutra v jutro na Sę Svece, jâ te rano, f sedmi vuri zbod’im! – Išel boš na gróbje, spojęmal boš aranžmane z grobi vujčeka Vinkija, sestre Lube i tęce i teteca z Puščin i presęlil boš jih na grob našoga dedeka i mamice. Zutra zarán bo gósta megla i nišči te nębo videl, malo bo ga ludi i nišči te nębo nikaj pital, i jâ bom ti restomâčil dé so šteri grobi! – Dobil boš od męne pedesętko ka si kupiš ono za mobitel i stvâr je réšena!”

Jožek se je složil.

Zutra na Sę Svece je skorom sę bilo tak kak so se dogovorili. Jožek je odišel v jutro f sedmi vuri v zdóma.

Vrnol se je po deveti – s naotečenim nosom i z črnim okom. Đura ga je pital kaj je bilo:

“- Deda, sę je bilo tak kak smo se dogovorili. – Jâ sam jed’ino v jutro najpredi išel f Trgoševrc, jer potli bodo zaprti – ka sam si kupil nekše stvâri za mobitel i odma sam išel na gróbje. Delal sam sę tak kak ste mi rękli. Zel sam tam aranžmane dé ste mi rękli i nosil sam jih tâ kam ste mi rękli!?”

Đura ga je plaho gledal:

“- A od čęsa ti je to… zaprto oko, reséčena vusnica i… tota črjâfka?”

“- Znâš kaj deda, ti si mi dobro rękel da ga tam v jutro nębode pręveč ludi, ręstomâčil si mi dobro i dé so toti grobi i rękel si da bo gósta megla! – I résen, ludi ga ga né bilo strašno puno, mislim da sam i grobe oglavnom potrefil, ali najbole je zeznola megla! – Da sam počel sęliti aranžmane megla se je – nanâgloma zdigla…!”

Povratak na naslovnicu…