Žénske so se, konec leta zišle pre Juli na jutręšji žganici. Liza se je požalila:
“- Žééénske drâge, letos sam na vrto né méla rom nika od povrteli! Sę so mi puži požrli!
Sida jim je takâj povedala:
“- Prinas je išče hujše! – Né samo ka na vrčâko némamo nika, nego nam plézejo sę-po-sód kam se obrneš: po petonski stezi, po šténgaj, po fasâdi po oblokaj! – Za ponoreti!
Jula je onda povedala kak je pri jim:
“- I prinas je katastrofa! – Kam se brneš, tam je – puž! – Saki dén jih nabęrem po jęno kánto i potępem kilo soli! – Ali, zabadav! – Sam se zmâžejo! Več so počeli jesti i plastično cvétje!”
Ilka je sâ suznata povédala:
“- Puce lubléne, mi smo probali sę fórme otrovi ali – nikaj ne pomâže! – Kupili smo indijske race, ali pes jih je zatukel! – Ne vupamo otprti né obloka, né vrât, ka ne dejo nutri! Vę smo strâhom ka bodo zazvedili ka morejo nutri črez rór, pa kurim, makar je létno vréme!”

Đura, Pepi, Fęri i Drago so neka vuni roštâjili. Žénske so jih zezvâle nutri:
“- Dečki, sém hote! Spominamo se za puže! – Nekaj stvorite! – Požrli nas bodo! – To je več né za zdržati! – Nekaj napravite, drugač bomo se odsęlile zdóma, jer tak je več né moči živeti!”
Móži so jih posluhnoli. – Žénske praf imajo! – Ęm i sámi vidijo da to tak dale nejde, da nekaj mórajo stvoriti. Vuni so mozgali – kaj napraviti! Da so spili tretjega litra, dogovorili so se i Đura je na kratkoma povedal zaklučka – kaj bodo napravili:
“- Znači dečki ovâk! Slâžemo se da je ivnazija puži – elementarna nepogoda! Zaklučili smo takaj da se za takše katastrofe morajo angažérati i oni – z žopanije, rom tak kak se angažérajo za komârce, ose, sržéne, buhe, štakore i drugo gamad, ako zavudrijo f sęlo!!
– Dogovorili smo se da bomo več zutra, mi svésni i odgovorni žiteli mésta Glavatišča, točno v deseti vuri napravili javni prosved pred čakovečkom Žopanijom – i to bo ovak:
– V jutro bomo, jâ, Fęri i Drago, saki na svojemo grunto, nabrali saki jęno kânto puži i točno v deseti vuri bomo jih odnęsli: jęno kânto pred vrâta župana, jęno kânto pred vrâta zgrade precednika Upravnoga odjela za zdravje i jęno kánto pred vrâta zgrade Upravnoga odjela za zaštito okoliša! – Tak ka bodo znali! – Pa naj nas pitajo – zakaj to! Pepi ne móra brati puže, on bo z aotom pęlal i pazil! – Dogovoreno?” “- Dogovoreno!”

Zutra v deseti vuri so se, kak so rękli, pęlali f Čakovec s tri kánte pune puži.
Prvo kánto so ostavili pred vrâtaj i oblokom župana. Portéro so rękli da je to prosvjed! Portér je rękel da on néma nika protiv demonstraciji, jer to je vę popolarno, ali da je župan na krâtkomo sastanko pre precedniko Odjela za komonalna pitaja i da bo mo mo ón – prenęsel!
Drugo kánto so deli pred vrâta zgrade Upravnoga odjela za zdrâvje. Tam jim je portér rękel da je precednik totoga Odjela na krâtkim dogovoro s precednikom Hrvacki vodi. Rękel je naj sam ostâvijo svoje puže vuni – on bo precedniko i odgovornaj rękel – o čęmo je stvâr!
Tretjo kánto so ostavili pred Uredom za zaštito okoliša. Precednik toga Ureda je bil na krâtkim brifingo v Grâdo, ali jim je portér rękel da bo mo prenesel to – da protestérajo!

Da so puže reznesli, rękli so Pepijo naj vę pâzi, naj obletâvle tota mésta dé so stavili puže i naj jim jâvla kaj se bo dogâđalo. – Oni tri idejo g Kišovi Mari na špricare i čim bo na žopaniji uzbuna radi puži, ili da bo f šteromo Upravnomo odjelo – krič radi puži, naj jih Pepi pozove i oni bodo dojšli i tam povedali glavešinama – kaj očejo i zakaj délajo – to kaj délajo!

Tak je i bilo. Oni so dišli f krčmo k Mari, a Pepi je pazil.
Pręšla je jęna vura, a Pepi nika ne jâvla. Pręšle so dvé – Pepi nika. Da je minolo pólne, dojšel je Pepi za jimi f krčmo, pa jim veli:
“- Dečki, prosved nam je prepal! – Gospono župano i precednikima Odjeli, jivi – kratki sastanki i krâtki dogovori i krâtki brifingi, trajali so tak dugo ka so se s’i naši puži téčas – rezbejžali!”

Povratak na naslovnicu…