… dok sem se jo narodila, ne to tak davko, al već je prešlo cajta so več bile pelene… al za vreme mojega brata so bogme se žene pre hiži opkohavale one platnene pelene… štriki so bili razapeti od škedja do korožjoka, f jeno štiri rede, ka se to presušalo… znala je moja Štefica mej povedati da je negda Mariju, mojemo brato škurda do poda visela, gdaj je nakipav puno torbo… tijam pre kolenaj mu je toška bila… tak kaj je širom gaziv gdaj je od soseda dimo išav… jeh, bilo je to tak…

… mamica pa baka so odma intervencijo napravile, em pa nebre dete tak sposrono hoditi… jena je odma pelene slekla, druga je mom z rajngle na šporhoto toplo vodo vu vajdlin naljola, ka ga malo spulka po riti… i na tri štiri je biv kaj novi, dišeči, a ne smrdeči… ve da bi to deci navezav, momentalno bi šesnojst vrsti osipa dobilo, i niti tri dermatologi nej pomogli… al negda, sam čeličevo malo puf na pišek i dale med kokoše se igrat… kak je se dišlo napre, a pok dog glediš nika… pun kup betegi ,elergiji, osipi, i kojekakovih veneh…

… kaj, zmislim se da sam na vulico došla z darabom domočega, prekščerošjega kruha, z moščom namazanim i s cukorom posipanim… pa glovna sam bila sam tak… zabadaf je Matjoš došav z frtolnim sendvičom na vulico, ak je mojega kruha s cukorom gledav kak Božeka… mom mi oko zasvetli gdaj se to se zmislim… mamica je došla črez deset minot glet na vulico če mi je Matjoš ne pojav mojega daraba z cukorom… hehe, devlekla me kcoj k sej, malo je flučnula vu vogel od fortofa i koli gobca me pobrisala ka nem zamusikana od zasušenoga cukora … išče ve mi duha po jenaj slinaj koli lampe…

… ve, denes da bi posliniv dete odma bi te prijavili bor f pet udrugi za zaštitu dece… a negda so nas si slinili… dudo so si lizali gdaj je na pod opola i baka, i mamica, i vujna i strina sam deda je nej sliniv on je f gemišt namočiv … jemo sam najroj dudo flučkala vum!!!

…ve pa se se sterilizejra, i opkuhovle… tobože bakterije ka poduraju!! …neznam kaj si misliti, i jo sem denes mama, i jo sem poslinila dudo, ka pa bom ak je doli opola i nesam mela de oprati… denes je se to nekak modernejše, zemeš pampersa, vuhke ropčeke, dvo pot potegneš sem pa to po ritesnicaj, namackaš z kremom protif osipa, pa za elergije, pa te još z nekšom jenom formom za saki slučaj…, zašulaš pampersa i f smetje… i išče deca imajo črlene piške… nega to nekšega pravila… sam je jošče več betegof…

… gdaj je baka z štale išla, jo sem več pre vroti stola z lončekom… malo je peno puhnula i natočila mi… jaaajjj, da mi je ve te duhe i toga teka!!! … denes, kupiš f tetrapakaj mleko stoosemnojst pot precejeno i sfiltrerano… niti duho nema nikakovo… i još te mame to prekuhovlejo, precejajo, počivlejo i tijam onda natankajo f obavezno dvo pot prekuhano floško… kaj je te f toti mleki opče ostalo?

… gdaj je baka na kuhačo f kišto zateknula f gazo ka se sir scejav… pa sirotka… pa domočo ono žuto vrhje… eh, nega do domočega…negda su krave dišele po kravaj, mele so zamozane piške, i po dreko su gazile, ve denes pa su krave ljubičaste… i poseju se kre potoka de zvira bistra voda i rose se jednok duga i zelena trova… krava z duhom po Alpaj, ne po štali…

… denes saki den friški kruh od peka… klipiči, fojki, bureki… negda, negda je baka zamesila i spekla kruha za celi tjeden…. Zdigani z pekmazom su se do srede jeli, f četrtek mi jih je f emajlerani tejer dela i z mlekom poljola ka odmeknejo… te so stopram bili najbolši… denes se pa drugi den krej meče, peso, močko i ostaloj živini!

… negda je mamica na šporhoto stolno mela velikoga lonca i vujem se stolno voda topila, denes, denes sam opreš pipo i teče kakša očeš… negda se črez tjeden sama čalabura jela, stolno na žlico i bez mesa… meso je sam za nedelo bilo !! črez tjeden, keli, poriluki, zelje bor f pondelek i f četrtek, i če je kaj ostalo je mamica pesu z vodom još razredila… če bi pes kakof falat mesa od nedelnoga beda našev, bogme te bi ga zakopav i do nedele čokav… denes pa pesaj konzerve, ovakove predikatne sorte, ovo za dlako, ovo za sjaj f očmi, ovo za stolico, pa vitamini… pa bokte bole pes je kak jo…

… se se nekam tristam vrogo zmotalo… sega imamo, a pok nika nemamo…neznam kak je vam, dok se zmislite teh takovih sliki gdaj zaprete oči?… il ak se ne zmislite, sigurno ste čuli kak se starejši spominaju … mene vam odma stisne pri cecku… lepo mje bilo biti dete…

… zutra idem po domočega sira z vrhjom k Križnikaj, tam je najbolši, on domoči… i krave su nej ljubičaste… komaj čokam!!!

Rada vas ima vaša Ne prekidaj ženu kad šuti…

Povratak na naslovnicu…