Hrvatske ceste objavile su hodogram, odnosno, vremenski plan pripreme i provedbe projekta izgradnje južne obilaznice naselja Nedelišće i Pušćine.

Hrvatska Vlada prepoznala je ovaj projekt kao projekt od iznimne važnosti te ga stavila na listu prioriteta te hodogram aktivnosti proslijedila Općini Nedelišće i načelniku Darku Daniji.

Naime, postojeća državna cesta D3 (Granica Republike Mađarske – Varaždin – Zagreb – Rijeka) na dionici između Varaždina i Čakovca prolazi većim dijelom kroz naseljeno područje Općine Nedelišće, a najkritičnije dionice predstavljaju centri naselja Nedelišće i Pušćine gdje je prisutna potpuna izgrađenost s obje strane ceste sa velikim brojem pretežito kućnih priključaka.

Kombinacija teškog prometnog opterećenja, prisustvo biciklističkog i pješačkog te lokalnog prometa dovodi do smanjenja razine sigurnosti učesnika u prometu što rezultira učestalošću prometnih nesreća, smanjenju nivoa služnosti prometnice uz značajne štetne utjecaje na okoliš.

Zbog toga se pristupilo izradi projekta kako bi se trase državnih cesta premjestile izvan urbanih zona, a s ciljem zaobilaska naseljenog i građevinskog područja kako bi se stvorili povoljni uvjeti prometovanja na trasi državne ceste.

Dio dokumentacije je već pripremljen, dok se početak provedbe postupka provedbe javne nabave za izradu geodetskog projekta planira se između 7. i 12.mjeseca 2018.godine. Izrada aplikacije za EU fond planira se u periodu od 5. do 9.mjeseca 2019. godine kada bi se krenulo i u izradu glavnog projekta, dok se Odluka Europske komisije o sufinanciranju projekta očekuje između 11.mjeseca 2019. i 4. mjeseca 202o. Izvođenje radova i Uporabna dozvola predviđeni su od 11.mjeseca 2020. do 10.mjeseca 2022.godine.

Ukupna vrijednost projekta je 9.166.842,11 EUR (68.750.000,00kn), a predviđeno je sufinanciranje projekta iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014-2020, Prioritetna os 7 “Povezanost i mobilnost” u iznosu od 7.791.815,79 EUR (58.440.000,00kn), odnosno, 85 %, dok bi udio nacionalnog sufinanciranja bio 15%.(nl)

 

Povratak na naslovnicu…