Danas, 24. travnja 2018. godine, u dvorani Mesapa održano je savjetovanje vezano uz zaštitu potrošača korisnika elektroničkih komunikacija. Savjetovanje su organizirali Udruga za zaštitu potrošača Međimurske županije “Međimurski potrošač” i Općina Nedelišće. Uz pozdravnu riječ predsjednika udruge Međimurski potrošač Zlatka Polišanskog, savjetovanje su vodili Marina Ljubić Karanović, dipl.iur i Andro Marčev, dipl.ing viši inspektor, oboje ih HAKOM-a. Prisutni građani su u dvosatnoj kombinaciji predavanja i odgovaranja na pitanja mogli saznati sve o rješenjima problema kod korištenja interneta, mobitela, televizije i drugim elektroničkim komunikacijama.

U raspravi su prevladavale teme vezane uz ugovorni odnos – kako raskinuti ugovor s operaterom u različitim situacijama, koji oblici sklapanja ugovora su zakoniti, kada se može prekinuti ugovorni odnos bez ikakvih posljedica, i slično. Također se u raspravi veći broj umirovljenika požalilo na lošu praksu operatera koji nude različite nejasne ugovore na javnim mjestima ili na kućnom pragu, a često uz isforsirane privole starijih građana. Tako su na savjetovanju građani mogli saznati što je dozvoljeno, što nije, i kako se takvi ugovori mogu prekinuti. Bilo je također riječi o postupcima kod učestalih kvarova ili tehničkih problema, lošoj usluzi, zaštiti od prevelikih troškova, i puno drugih zanimljivosti.

Svi oni koji nisu bili prisutni na predavanju, a imaju problema s ostvarenjem svojih prava kod korištenja elektroničkih komunikacija, ili pak samo naslučuju da su im prava umanjena ili uskraćena, mogu neke od ovih informacija potražiti na službenim stranicama HAKOM-a (www.hakom.hr) ili pak u udruzi Međimurski potrošač (040/396-393). (nl)

Povratak na naslovnicu…

GDPR računalni program za usklađivanje

Računalni program na hrvatskom jeziku za jednostavno i brzo usklađenje s GDPR-om