Eletra Čakovec javlja da u nedjelju 17. veljače 2019., zbog radova na trafostanici neće biti struje:

  • u vremenu od 8:30 do 9:30 u ulicama:

Antuna Gustava Matoša, Josipa Marčeca, Novo naselje, Žarkovice, Čakovečka od kbr. 24 do 94 parni i od kbr. 33 do 63 neparni, Kalnička kbr. 21, Jurja Križaića kbr. 2 i 2A,

  • u vremenu od 10:00 do 10:30 u ulicama:

Matije Gupca, Sajmište, Slavka Kolara, Štamparska, Uska od kbr. 3 do 13 neparni i od kbr. 14 do 18 parni, Trnavska od kbr. 6 do 16 parni i od kbr. 25 do 57 neparni.

(nl)

Povratak na naslovnicu…