Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM obavještava sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pruža ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 15. kolovoza 2022. godine omogućiti u subotu 20. kolovoza 2022. godine. (Čakom)

Povratak na naslovnicu…