Udroga penzijonéri Glavatišče je letos v julijošo zaklučila ka so sinokoše v Dominkošo ze šteraj respolâžejo i f šteraj trenérajo prekopicâvaje i bejžaje z jęjcom v žlici, nerędne i zaraščene. Zaklučili so ka se to treba kositi, kak se to i šika jęni takši udrogi.

Đura je rękel:

“- Kak odgovorna udroga moramo voditi brigo ka bodo naše sinokóše rędne. Naj Kadrofska komisija, poštęno i odgovorno respiše natječaja i zaposli čoveka ki bo to rędno pokosil.

Zaklučili so ka za to čoveka trebajo zaposliti na tri meseca.

Rezglâsili so natječaja. Javil se je samo Đurin vnuk Jožek.

Dobila se je od nekod preporoka da je Jožek delaven, da znâ posla, razmi se f košjo, samo je od Udroge iskal ka mo – napré platijo tri plâče, ka nazâje naj bilo “vę némamo péneze… nésmo znali…ęli si ti opče kaj delal….” pa ka naj nazâdje – zišel pólek.

Složili so se i ón tjęden so ga zeli na posel. Jožek je dobil plačeno za tri mesece kak je dogovoreno i prevzel je posla.

Ali za dvâ dni se je v Dominkošo prepętil ogej i zgoréla je sâ tota trâva kâ se rezrâsla i štero bi bilo treba kositi.

Tak je Jožek več né mel kaj delati i – dâli so mo sporazumnoga otkaza!

+ + + + + +

Toti ogej v Dominkošo je voctvo Udruge prestrašil ze smrtnim strâhom. Jer kak so po Glavatiščo i okóli bile strašne vroč’ine i suša, f célim krajo je postalo opasno od ogja!

Đura je sezval sastanka i članaj je prestrâšeno rękel:

“- Drâgi članovi! – Dojšle so opasne vure! – Saki čas se nekaj vužge. Gorelo je v Dominkošo, nešterni dén so gorele Grabanice, a i z Paraga se furt râjfa! – Čuli smo na radijo i televiziji da v Dalmaciji, čim zagrm’i i hapi se bliskati, grmlavinske stréle v isti čas podežgejo – i po pet-šest ogji na samo jęni mękoti kaméja! – A mi zâdi za Glavatiščom imamo dvé mękote štere ne vređuvlemo. Trâva je suha kak šprih. – Ako z Bâbjega kóta dójde hura i na našaj sinokóšaj stréle počnejo pokati i vužigati ogje kak v Dalmaciji – po pet-šest na jęni mękoti, ogej se more preširiti na Međimorske vode i zdęnce i od jih bi mogel ostati samo drugi Em En. I to bo onda tak tam stâlo čętrdeset lét kak En Em! Osim toga, čé se zdęnci vužgejo i zgor’ijo, célo Međimorje i pól Podravine bo bez vode i te bomo si prâli noge z vodom z uvoza, jer drugač se nębo smelo, kak se néti vę nęsmi!? – Što bo za to kriv? – Sámi bomo si krivi! – Zâto je treba najti radnika šteri bo, čim počne grmeti, lokalne stréle zakoléncal i mogóče ogje štere vužgejo stréle – odma pogâsil!”

Tak so se člani Udroge isti čas dogovorili ka za toto opasno i odgovorno radno mesto respišejo natječaja – ka na tri mesece zémejo vupešnoga i dobroga radnika šteri bo, nikaj drugo nego samo pâzil ka se na jivim mękotama, ke so suhe kaj šprih, od grmlavinskih stréli dé kaj ne vužge – kak v Dalmaciji! Čé dójde do hure i čé dé stréla vudri i vužge ogja, radnik ga mora móm pogasiti!

Kadrofska komisija je respisala natječaja. Na natječaj se je javil samo Đurin Jožek.

Složil se je ka bo delal tak kak Udrogin protopožarni program nalâže! Rękel jim je – naj bodo bez brige za posel, da bo on posla réšil, da bo on stréle zakoléncal i ogje spokoril, ali… iskal je ka mo se, za toti opasni, rizičen i odgovorni posel, sę tri plâče napr’é plat’ijo! – Jer, kak bo on kvalitetno delal, nigder ga ga nębode požara, pa bi mo se nazâdje moglo spočitati da je nikaj né delal! Te pa – da bo treba plat’iti, bi mo mogli ręči da “… nésmo róm pre pénezaj… pa počâkaj malo… ęli si ti opče kaj…” i tak dale!

Zeli so ga na posel. F četrtek so mo sę platili. I Jožek je prevzel posla.

F soboto se je zar’ana spustil déšč i léjal je sę do odvečerke.

Povratak na naslovnicu…