Đura od negda svojaj pajdâšaj réže lâsi. Vu vojski je bil brico. Od onda dóma drž’i mašino za lâsi, prâvo, na strujo, toga več tridęstipet lét. Saki mesec – dvâ, se zidejo pre Đuri pod hruškom i te jih Đura ošiša. Čoveka posede na štokrlin, kóli šijaka mo povezne rópca, najpredi mašimo zatira spréda prti nazâj, onda od zâdje stráni prti napré, onda severno stráno, te pa južno, pa okóli vuh i – fęrtik. Rečun je – liter i voda i onda to s’i skupa spijejo.

Da jih je za Božične svetke, Đura zâdji pót šišal, Pepi se je – pofâlil kak je svoji žęni Lizi kupil mašino za šivaje! – Skorom nóvo! – Singerico. Povédal jim je:

“- Dosta mi je bilo ka za saki pót da si neka resčehnem, moram iti k Karažincovi Maričiki! Pa te jo prosi, pa jâfče kak je f sili, pa da bo gotovo drugi tjęden, jer vę… Pa te si ji dužen…”

Onda so ga dečki pitali:

“- Pepi, a znâ tvoja Liza šivati? – Dé se je vučila?”

Pepi je rękel po istini:

“- Pa… nęzna róm ono… Bila je pre Maričiki i ona ji je hajdi toga pokâzala… Pa… neka znâ…”

Kak je to Pepi povedal, žénske so Lizi nosile šnajdarske posle, neka róbit, pa nap’uščat, pa tu-i-tam neka krpat, pa štepat lozno, méjat potrte cifršluse…

Saki čas se neštera dotępla z nekšim švelom ili stârim cójkom… pa ji te skuhaj kâvo, pa z jóm potračaj, a ona pa naséda, a … posel ji stoj’i… tak ka se Liza malo – navolila toga sęga…!

Đura je on tjęden kâlal poróbe. Za jęn štrbel je zahačil z hlačaj i resčehnol si jih je – vdilem škurdo, od spréda do nazâj! – A hlače – skorom kak nóve, lépe radničke, s hómaj i s hajdi žępi, Đuri so, od kak jih je kupil – najmiliše i stâlno jih je nosil za dóma.

Kak si jih je respâral, preblékel se je i prék lese zezval Pepija. Dâl mo je rezdrte hlače – naj mo jih jęgova Liza zašije.

Zutra je bilo gotovo. Pólne je Pepi dojšel k Đuri i donęsel mo je hlače. G Đuri so isti čas dojšli i Drago i Fęri jer je toti dén bilo šišaje. Đura je odma odišel nutri ka si próba hlače!

Da je f totaj hlačaj dojšel vum, Đura je srdito gledal hlače… pa Pepija…!? – Ovi so se smij’ali!

“- Pepi, pa kak mi je to tvoja Liza zašila?! – Na zâdji stráni, na riti, mi je déla cifršlusa! – Vę imam napré šlica, a zâdi na riti – ciferšlusa!? – A med šlicom i cifršlusom je ostâla lukja!? – Glej â!? – I to takša lukja ka črez jó moči hititi škrlâka? – Pa kaj je vę to?! Na kaj to zgled’i?!”

Pepi se je takâj čudil! – Ali se je i zvlâčil. Svojo Lizo je bránil pa je Đuri govoril:

“- Rekla je da drugač nęmre! – Čuj a … to odzâdi cifršlus… morti je to i praktično!? – Nęznam! – Rękla je da joj mašina to deb’elo na škurdi – ne lov’i! – Valda se ji štópa!? – Za toto lukjo boš móral iti nekam drugam, mogóče f Čakovec… jer ona to … To bo ti valda nešči… f Čakofco… skupa potegel… kaj ti jâ znám…!?”

Drago i Fęri so se smijali kak orslóni – kak je Đura hodil z cifršlusom na riti, a črez lukjo na škurdi so se mo buskale béle gače… Pepi se je držal kak da mo je ner’odno zaradi toga, ali – nazâdje je i jęmo pobégel sméh…!

Đura je bil srdit kak pes. – Te si je jęnoga jakšoga špricara spil i te se je malo vmiril.

Stal si je kre štokrlina i rękel ovaj – naj se jęn séde, ka počne šišati. – Ovi dvâ so móm rękli da naj se prvi sede Pepi, jer je zaraščeni kak vukodlak. I Pepi se je sel prvi.

Đura se ga se hapil šišati.

Šišal ga je tak kak jih i navéke šiša. Zatiral je mašino po srdini glâve, spréda prti nazâj do krâja. – Te pa odzâda prti napré. – Te pa severno stráno okóli vuha, te pa …

Najęmpot je mašina sam – ftihnola! … Đura je stâl i gledal! – Pepi takâj! … Pepi pita Đuro:

“- Kaj je vę?”

Đura mo vel’i:

“- Nęznam! – Postâla je mašina! – Crkla je! – Valda se štópa!? … Pręveč si zaraščeni! – Nębre vleči! – Kaj jâ tu morem!? – Zutra boš móral iti nekam drugam… mogóče f Čakovec… ka ti to nešči … do krâja… kaj jâ znám…!?”

Povratak na naslovnicu…