Pepijova Liza je v jutro kričala i doletéla f hižo! Zbud’ila je Pepija:

“- Pepi, lubléni, zbudi se! Nekši vrâk nam je v noči zaklal pet piceki! Pa, kaaaj ti misliš!? Meli smo jih dvajstištiri, a vę ga jih samo devetnájst!

Pepi se je predrámil:”- Je, i kaj bom vę ja?!” Liza je zdvâjala: “- Stvori nekaj!”

Pepi se rezbudil: “- Je kaaaj?! – To je les’ica, ili thórec! Nema kaj drugo biti!”

To jutro je tak – tožno minolo.

Pepi je dišel g Fęrijo.

“- Čuj Feri! V noči mi je les’ica ili thórec … zatukla pet piceki! Bi ti męj posódil na nešterno nóč svojega pesa Đekija, ka bi ga tam zavezali pre mojemo kurjako! Čim bo pólek zav’ezani pes, gamad nav vupala kcój! Tak jęno tjęden dni i te ti ga vrnem – da posprâvimo piceke?!”

Fęri mo je rękel: “- Jęęę, drâgi pajdâš!? – Nęęębrem ti svojega Đekija posóditi za takši posel! Znâââš, mój pes ti je né za fóndati gamad. Jâ svojega pesa držim samo za izložbe, … láni sam na Mesapo dobil drugo nagrado … A hránim ga sam z špecijalnim hránama, kak so pésje konzerve, ftičje paštete, štrkovi cvirki… nekši pustijski vitamini … ka bo mel svetlo dlako, oštre zóbe, špičasta vuha i široke cape … I mój Đeki ti na takšo gamad kak so les’ice i thorci opče naj reagéral! Znâââš, pre fini je … kaj bom ti rękel! I jâ ga drž’im samo za hobi!”

Pepi se pomir’il. “- Onda tak. Bom próbal neka drugo. … Kaj moreš!”

Drugo jutro je Liza doletéla predi kak se rezden’ilo g Pepijo! Zijala je kak respam’ečena:

“- Pepi, #$%&$#, to je né za zdrž’ati! – Pâk nam fal’ijo štiri piceki, a dvâ so šępavi! Perja ga kaj f šintar’ajo! – Nekši vrâk hodi fóndat živâd! – Stvori neka, drugač bom ponoréla!”

Pepi je znova dišel k Fęrijo.

“- Čuj Fęri! Kulko se zmislim, ti si mel zójko za živâd, ono … ka se nutri nastâvi hrána i ka se onda nutri … prime lesica ili štakor ili thórec! Mi moreš posóditi – ka nastâvim les’ici?”

Feri mo je rękel da ima, da naj si zéme, naj jo nastâvi … pa bo onda videl … Morti kaj bo!?

Pepi je zvečera nastavil zójko pred kurjakom. Nutri je del dvâ crkjene piceke od fčęra, ficlek jegera od ónoga tjędna i i dvé zlévanke od Vidovskoga proščéja.

– V jutro je Liza zijala i klela ka je bilo grdo za posl’ušati! Po dvoro rožđila ka je Pepi črez oblok skočil vum ka jo vmiri!

Pital jo je: “- A kaj … zójka?! – Nika?”

Liza je dale zijala: “- Kaj bi nika! – Nutri se prijal naš mâček! Najel se je i vę spi nutri tak ka ga nębrem zbud’iti! – A męni falijo štiri piceki! Jâ bom ponoréla! Zapamti si, to nav dobro završ’ilo! – Jâ bom otrovala sę kaj je gut na grunto! – Dosta mi je sęga! – Naj se skup ide #$%&$# i takši život i … i poloprivreda… lęfko totomo Plenkovičo da ne hráni piceke …!

Pepi jo je miril … prosil naj ftihne … i vmiril. Neka bo vę stvoril! Réšil bo! Obęčal je!

Odišel je k Ferijo. Sęl se je pre jęmo nutri, za stol i ovak mo je povédal:

“- Čuj Fęri, prinas je vę velika nevóla. Več tri dni nam neka fónda živâd! Moja Liza je več tak nora ka je čistam za Vrapče. – Čuj Feri, jâ znâm da si ti poštejâk … ali da i hodiš v râpšic, da imaš puško ka si si jo predelal z luftarice vu flobert. – Prosim te, hodi ka se mi dvâ ovo nóč sedemo stiha f pârmi – prék póta kurjaka, pa bomo pazili. Vum s pârme je takši režek ka se sę dobro vidi vum, a jâ bom nam f pârmi složil stoleka … del pijačo … i neka za pod zób …

Fęri mo je rękel: “- Sę je to istina, ali znâš ka f sęli né smeti strélati. To bo se v noči fést čulo, ludi bodo pitali – štó f sęli stréla, zakaj … zvâli milicijo … Čé se zazv’edi? – Kaj sam onda?!”

Pepi mo je ovâk rękel: “- Fęrek, naj se brigati! Čé što kaj pita, jâ bom rękel da sam jâ strelil … da jâ imam puško … da jo imam za gamad … i čé tre, jâ bom odgovâral!”

Fęri mo veli: “- Dobro Pepi! Čé je tak … jâ ti očem pom’oči! Dojšel bom! Prepr’avi!”

Da se zkmičilo, sęli so se vuni f čeko, f pârmo, prék póta koca.Črez široki režek se dobro vidlo. Đura je nastavil floberta. Na stoleko so meli neka narézanoga i litrâka. Šepętali so i čakali. Čakali i čakali. Kaj so meli so spili i pojeli. Strpl’ivno so čakali z zępetom puškom.

– Kak je minolo pol noči … vidijo nekšo sumlivo gibaje … préti koco… kokot zakokodâče, piščanci pifčejo … ide … zvér … velika … vidi se črez kmico …

Pepi naglâs pošepętne Đuri: “- Tu je! – Strélaj!”

“- Bum!” – Đura je strelil! Valda je potr’efil! Kokoši so se reskokodâkale, piščanci resp’ifkali a i krava je f štali zatulila!

“- Jęsmo jo!” vęsel zakrči Pepi!

“- Bormeš, jęsmo!” veli Đura! “- Pepi idi vužgi svetlo, ka vidimo …!” vesęlo zakrč’i Đura!

Liza dolet’i vum f spavačici i vesęla pita: “- Jęste jo?! – Čula sam! – Bravo dečki!”

Dečki so v jęn glâs zaz’ijali “- Jęsmo!”

Dobežijo do koca! … – Zvér lež’i … F krvi! – Ne miga … Velika! … – Poznâta!?!

– Đura se skam’enil! – Gled’i Pepija, gledi Lizo … gledi – zvér … Vel’i:

“- Pepi, #$%&%$#, pa to je mój pes, Đeki!”

(Ja)

Povratak na naslovnicu…