Pre Kovačičovi hiži se v jesén narodilo malo déte. Vnuk. Drugi. F sob’oto bodo meli krstitke, a nikoga so do torka išče opče ne pozv’ali! Jer je pre hiži počila svâja zmed snehom, sinom, punicom i téstom, tak ka so se mesec dni opče né gledali, néti spom’inali, néti skupa jeli.

Je, kaj je. Drago je štel ka bi se déte zvâlo Vinko jerbo je precénil ka bo se toti vnuk krstil negder kóli Vincekovoga. Jula je zrękla ka se déte ima zvati Ivek jer se rodil na Ivanovo. Sin je poslal žęni f špitâl céd’ulo i napisal da – naj se déte zove Kristijano, kak Ronaldo. A sneha je, vrâbec jó dal, v bolnici zapisala da bo se déte zvâlo Kadir, kak of z najnoviše turske serije!

Po mesec dni napuhâvaja, stvâri so se nekak zaglad’ile i Dragijovi sin i sneha so išli f pozóviče. Pepijove i Đurine so pozv’ali na krstitke.

Kak so pozóviči dišli z hiže, Đurina Sida se zdigla kak kvočka na glisto i hapila se zijati na – nekoga, nęznaš koga: “- Pa kaaaj óni mislijo!? Štiri dni pred krst’itkaj – dójti f pozóviče!? Pa kaj je to sam tak?! Pa, tre se prepraviti! Pa, némam si kaj obeči! Sę mi je pret’esno ili lozno! Pa, męne bo sramota …! Pa …! Đura, zutra f srédo, móramo iti na séjam! Móram si kupiti nekšo robačo, kak spâda! Nekšo modęrno! Ka nam tam zgl’edala kak kakša cota! Napumpaj bicikline!”

Pre Pepijo je takâj bil krič v isto fórmo! Néti jęgova Liza si “nema kaj obléči”! I sę – ono drugo …!

Do večera je Pepi povedal Đuri, a Đura Pepijo – kakša je hura pre hiži i dogovorili so se ka zutra pejo s’i skupa f Čakovec na séjam. “- Naj se babe bléčejo, čé je več tak – ka si némajo kaj obléči!”

Dišli so na séjam. Žénske so si kupile robače. Lépe! Modęrne! Zępete. Čista vuna! Jęna, bole – drap, a druga, bole – žibekove fârbe! Odma so si tam na séjmo spróbale i blékle, ka tak pejo dimo, ka bodo se po Glavatiščo štimale na biciklinaj – v nóvaj robačaj!

Predi kak so se otpravili dimo, dedi so predložili ka se ide g Kuhtovici pod šator na jęne kolbâse i na liter i vodo. Mužikâši so róm igr’ali “Zelene oči”. Sido i Lizo to apsolutno géne! “Mooože!”

Kak so sed’eli i jeli, dotępel se k jim, g stolo jęden, takši, bole potk’ajeni švercar zesim i ze sačim. Na róko je mel navéšene đinđoše i klâroše a f škat’uli je ponujal kęfe, čęšle, špégle, mamręle, vure i kaj-ti-jâ-znám kaj sęga!

“- Neeečemo nika! Dęj bejži kręj ka se na miro najémo!” Nanujal jih je: “Gospon, bâr mamrelo kupi, ka neka prodam! Dám fal! Po tridęstipet!” Néso šteli. “- Po tridęsti … Dvajsti pet! … Dvajsti…! “- Dęęęj bejži kręj …! Nę kánimo frčkati péneze na ono kaj nam je opče né treba!”

Kak jih je toti puntal, Liza je – bole nesp’ačno … zagrizla kolbâsa, tak ka je šprcnolo po jénoj i po Sidinoj robači i po Pepijovi košoli! Pepi se resrdil kak pes i hapil se zijati na švercara, da je ón krif ka so si žénske počv’abrale – nóve robače, da naj se najęmpot pobęre od stola zótaj mamr’elaj, ka mo nav zel jęno i s kotójkom ga tak buknol po čęli, ka bo i jęmo – šprcnolo …!

Onda je Liza nam’očila ropčeka f kis’elo vodo i nek dugo sprâvlala fleka vum z Sidine robače, a onda je Sida, takâj z ropčekom i s kisélom vodom, zep’irala fleka z Lizine nóve robače! Fleki so dišli vum … Né róm sčista, ali … čist malo se pozn’alo.

Réšili so kolbâse i totoga litra. Tpravili so se na bicikline i – dimo.

Da so tir’ali bicikline krę Óljare, zlijala se ploha! Déšč je léjal kaj prótje! Kaj za péneze! Pre Trajbaro se né splatilo brnoti f krčmo pod krof, jer so več tak-i-tak – bole mokri né mogli biti!

Za tri dni so se zišli na krstitkaj, na krštéjo maloga Kadira. Néti jęna žénska je né méla blečeno nóvo robačo, štero so si of tjęden kupile na séjmo. Makar, … obedvé so rękle, da so jim fleki dišli vum tak ščista ka se opče nič ne pozna! Ali, Liza je rękla ” – Ka bom tu paradérala z nóvom robačom?! Nešči bo rękel ka se – pravim važna! Ęm imam hilado drugih robâč i sako fórmo cójki za obléči si za takšo priliko!” Sida je povédala takâj vu to fórmo: “- Pa jeee! Kaj bi se tu nalecâvala vu ti zępeti robači! Ęm pa si imam kaj-kaj toga, spodobnišega za obléči! Ęm ga doma téh cójki ka mi ne zidejo v ormâr!”

(Jâ)

Povratak na naslovnicu…