Na sjednici Općinskog vijeća u srijedu 31.1.2018. godine, vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman postavio je pitanje vezano uz raskršće kod Osnovne škole u Nedelišću. Na tom raskršću je pedesetak godina stara regulacija prometa koja uređuje da je glavna ulica smjer Trg Republike pa skretanje prema Matije Gupca. Vijećnik Cimerman smatra da takvo rješenje danas više nije logično, te je obrazložio: “Ovakva regulacija je u prošlosti imala smisla jer ulica Sajmište nije vodila nikuda. Međutim izgradnjom Mesapa, NGC Atona, stadiona Trate, i brojnih događaja u sjevernom dijelu mjesta, ulica Sajmište je postala vrlo prometna, i situacija se potpuno promijenila.”

Nadalje, vijećnik je dodao: “Trenutna regulacija zbunjuje sve vozače, a pogotovo one koji nisu iz Nedelišća, i ne odgovara stvarnom odvijanju prometa. Ispravno rješenje bi bilo da je glavna ulica smjer Trg Republike – Sajmište, osim ako uzmemo u obzir da će se ovdje graditi novi centar Nedelišća, i usput želimo usporiti promet pokraj škole, možda smjer Matije Gupca – Štamparska. Smatram da je bilo koja druga varijanta bolja od postojeće.”

Na pitanje je odgovorio načelnik Darko Dania: “Postojeća regulacija svih raskršća u Nedelišću temelji se na elaboratima struke, i stručne analize su se temeljile na protoku vozila koji je bio u tom trenutku u prošlosti. Kao što smo najavili, Općina je blizu prolaska na natječaju za izradu projekte dokumentacije uređenja Trga Republike, i ako tu prođemo, morat ćemo svi zajedno projektantima zadati novi projektni zadatak za natječaj. Ideja je da se Trg Republike zatvori za sav promet, osim za stanare te ulice, pa bude tada sigurno regulacija prometa drugačija. A za iduću sjednicu zatražit ćemo mišljenje struke za trenutnu situaciju na raskršću.” (nl)

Povratak na naslovnicu…