Vu vęzdašji nevóli z korona virosom, da je treba biti dóma, mi ki živimo f sęli magadimo na pól ménšo keštigo ili hasnujemo duplik vekšo vživaje od onih šteri živijo v neboderaj ili f srdinašjaj grackaj hâzbaj. – Mi ne móramo biti furt nutri f pâr kvadrati i lukati črez oblok klafter nęba i fugâš betóna. – Bez brige moremo hoditi po dvoro, po vrto, vrčâko, škedjo, vęšteto, pevnici, o čemo oni v grackaj hâzbaj nębrejo néti séjati.

Sida i Liza so si splanérale vugodno sakodnevno pajdašijo. Sida drba po svojim vrčâko ili si donęse štokrlina na srdino dvora, a Liza roštâji po svojim vrto, ili štiha grede za cvétje, a negda si šamleka déne na srdino vrta i – tak se one dvé spominkojo po céle odvečerke.

– Ali, takša forma spominki ima jęno veliko falingo – nębreš tračati! Vę, kak so star’eše slab’eše čujejo, a jęna od druge so širom po pet – dęset metri, pa móraju kričati. A glasno je né moči tračati, jer onda to s’i sósedi čujejo! A spominki bez trači so – kak juha bez soli.

Zaradi toga so se žénske dospoménole ka sę ono – kaj si nębrejo pov’edati vuni, to si navęčer napišejo jęna drugoj na ceduli i onda si drugi dén to napisano dâjo jęna drugi (jer telefonéraje pręveč košta). Bodoči da nęsmijo néti vuni dojti jęna k drugi bliže kak na dvâ metre, pisma si nęsmijo dati z róke v róko, nego si prék blójki tote cedule dodâvlejo – napičene na rasohe.

Toto tehniko komonicéraja s trači, Sida je sprepovédala Juli i Ilki, štere so si takâj med sobom sósede po męji, samo ka so prék póta, na drugi stráni ceste.

Da je Ilka to od Side čula, važno joj je rękla:

“- Sidika drâga, jâ se ti némam časa vuni spominkovati céle odvečerke, jer imam veliko gospodârstvo i važne posle! – Zvun toga, ka boš znala, nigdâr sam né nikoga tračala, pa niti nigdâr nam! Čé imam kaj za koga za povedati, te to povém naglâs, onomo šteroga to ide, i to tak ka s’i čujejo! – A nekoga olajâvati, męne bi to bilo – sramota! – To mi je ispot časti! – Zâto je męni né treba pisati pisma, néti z rasohaj neka spelâvati prék plota! – Tak ka bóš znala!”

Točno tak je i Jula povedala Lizi, da ji je Liza povédala kak ona z Sidom komonicéra.

Sida i Liza pa so se ftruc ovaj, štere se délajo fine, nastavile svojega športa i sako odvečerko so se na dvoro nadugoma spominale, a navęčer so si išče napisale nadugoma ono kaj se je né moglo vuni na glâs povedati i z rasohaj so si drugi dén, prék blójki rezmen’ile pisma.

Óno srédo je bilo slabo vréme pa so se Sida i Liza vuni spominale dost krâtko, sęga dvé vure, ali so si zâto navęčer napisale dosti duga pisma! I jęna i druga so se v glâvnaj tračaj vruhnole na Julo i Ilko kę – “se vę délajo fine a negda: kót so lindrale, za kakše fęlišęge so jih meli i kaj glumijo gazde da so sima dužni i kaj-koga so fkanili”! Vuti pismi toga dneva je bilo išče hajdi trača, i to tak odurnoga, ka čé bi se to vum dâlo, naj smele čitati – osobe mlajše od 18 lét.

I te so si zutra, f četrtek, da je takâj tak bilo hudo vréme, išle jęna drugoj, z rasohaj prék blójki predâvat pisma. – Aaaali, kak je Sida rivala na rasohaj svojo pismo Lizi, veter je spuhnol kak stó vragóv, Sidino pismo se spuknolo z rasohi, veter ga je zavitlal visoko v zrâk i odnęsel nekam dalko, prti Bâbjemo kóto – né znati kam!

Sida je počela kričati, jâfkati, zdvâjati, zapomâgati kak da jo kolejo! Toga kriča čul je i Đura i dobejžal je vum! – Pital je Sido – štó je hmrl ili koga je zahačil korona viros!?

Sida je cvilila: “- Né to! – Ceduuulo! – Piiismo mi je veter odnęsel, štero sam napisala Lizi!”

Đura ji je onda srdit rękel: “- Pa kaaaj te zijaš tak kak hurma?! – Čé ti je veter odnęsel to kaj si ji napislala, te joj vę to povič kaj si ji napisala i – fęrtik!”

Ali Sida je jâfkala dale: “- Ali Đurek lubléni, to kaj je napisao nišči nęsmi prečitati, drugač bom nastrugala! – Ako to zazvedijo Jula i Ilka, bodo me zatukle! – Đurek drâgi, lubléni, idi prooosim te, próbaj najti pismo! Čé nâjdeš, kupila bom ti pre Golobo liter žganice!”

Đura se je tote dneve aktivno i zdušno dezinficéral z žganicom protv virosa, pa je mel dosta kuraže za iti f sęlo – ka nâjde toto pismo! I išel je. Hodil je lévo, désno, lukal vu dvore, hodil sę-po-sód i – bormeš, najšel je pismo! – Gizdavo je dojšel na dvór, dé so Sida i Liza išče stâle i jâfkale i skujkale! Od pótni vrât, visoko je zdigel pismo štero je najšel, pa jim veli:

“- Eeevo, puce, tu je pismo, ka nate tulko cvilile! – No, na takšim vetro – pazite kaj délate!”

“- Đurek, saka ti čast! – Ti si prâvi ded! – Blâženo je ka si najšel pismo, drugač bi nastrâdale, ili bi hmrle od strâha, opče naj mogle spati néti jesti, jer čé bi se to zazvedilo, onda bole …!”

Sida si je zela pismo … gled’i ga: “… Đurek … ali kaj?! – Đurek, pa to … to je né moje pismo!? – To je nekše drugo! – To sam jâ né pisala! – Đurek, Liza … to je né ono pismo, nego … to je pismo šteroga je – potpisala Jula! – To Jula nekaj piše! – Piše Ilki! – Zgled’i da je i jój veter … – Liza, gledi sém … gledi â kaj piše … za męne!? – Sramota! – Lizika i za tębe piše… Znâš kaj za tębe piše?! … – Grdo! – Za obedvé… grdo! Same lâži, sami grdi trači… – To Jula piše Ilki trače, za tębe, za męne …! – Odurno! – Sramota! – Taaak znači!? – Taaak one za nas! – Čâââkaj ti čâkaj! – Vę bodo one vidle! – Vę jâ idem tâ, kaa jim … – Da ti pa prék pręstvori negdi i …!”

Liza joj plaho, pręk blójki veli: “- Sidika, čuj, kaj naj bilo bole – ka malo počâkaš?!”

Povratak na naslovnicu…