Dana 26.ožujka 2020. godine župan Međimurske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraza za područje cijele županije, zbog mraza praćenog snažnim vjetrom 22., 23., 24. i 25. ožujka 2020.godine, čija je posljedica smrzavanje, oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima te na pojedinim povrtlarskim kulturama.

Oštećenici štetu nastalu na području Općine Nedelišće prijavljuju Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem propisanog PN obrasca, dostavom elektroničkim putem na adresu: [email protected]

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, a što posljedično dovodi do onemogućavanja određenog broja sudionika u postupku prijave i procijene šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda, Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda donijelo je Zaključak, kojim se odgađaju rokovi za dostavu podataka. Citiramo: „Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, odgađaju se rokovi za dostavu podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda propisanih Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019).

Odgoda zakonom propisanih rokova za dostavu o nastalim štetama vrijedi sve do okončanja izvanredne situacije uzrokovane korona virusom i odnosi se na područje cijele Republike Hrvatske.“

Obrazac za prijavu štete, oštećenici mogu pronaći na internetskim stranicama Općine Nedelišće (https://nedelisce.hr/hr/component/content/article/49-obavijesti/576-obavijest-o-proglasenju-prirodne-nepogode-mraza?Itemid=102).

Sve informacije vezane uz prijavu štete mogu se dobiti i na broj telefona 040 821 107.

(Općina Nedelišće)

Povratak na naslovnicu…