Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa Kontrole plodnosti tla na području Općine Nedelišće u 2022. godini.

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Nedelišće upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalan broj uzoraka tla koji se može dodijeliti jednom poljoprivrednom gospodarstvu je 10.

Prednost kod dobivanja potpore za parcele za koje se traži analiza plodnosti tla imaju parcele koje se nalaze na području k.o. Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Macinec, Nedelišće, Pretetinec, Pušćine, Slakovec, Trnovec i Kuršanec

Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednosti za kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta koja obuhvaća: troškove uzimanja uzoraka na terenu, laboratorijske analize uzetih uzoraka, interpretacije rezultata, izdavanje preporuke za gnojidbu, te ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla na području općine Nedelišće.

Ukupna vrijednost jednog (1) uzorka je 385,00 kuna s PDV-om. Učešće u financiranju:

  • Općina Nedelišće – 154,00 kuna (40%)
  • Međimurska županija – 154,00 kuna (40%)
  • Korisnik – 77,00 kuna (20%)

Obrazac Zahtjeva dostupan je u Općini Nedelišće, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nedelišće ili na web stranicama davatelja potpore Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr) gdje možete pogledati detaljnije informacije o natječaju.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 15. listopada 2022. godine, što je ujedno i krajnji rok za dostavu zahtjeva. (nl)

Povratak na naslovnicu…