Đura je, kak precednik Udroge penzijonéri Glavatišče, f soboto na Barbarije, poslal svojaj članaj pismeno i telefónsko depešo f šteri je pisalo:

“- Poštovani člani naše Udroge!

Obaveštavlem vas da sporadi stâlnoga nagrâžaja i nadiraja korona virosa i protoepidemijoloških meri odnosečih na korono viros, odgađamo kinčeje bóri, obiležavaje i proslavo Adventa, Božiča i Nóvoga leta, kak smo to dovezdar sako zimo, od 28. decembra do 1. janoara novoga leta, organizérali f prostoraj naše Udroge! Tote svetke preslavili bomo mogóče za nešteri tjęden kesneše, očem ręči, v ono vréme, da več nębomo štrptali od epidemije i da bomo mogli bez brige i komotno fęštati do mile vóle! – Za točni datom zbâvlaje totih zaostâtki, na vréme bote obavešteni, tak ka se ftegnete psihički i fizički prepraviti! – Sima skupa želéjem sręčnoga Božiča i Novo leto!”

Kak so člani dobili toto poruko, prti Đuri ga ga né bilo nikših otprtih sponâšaja. Nišči nika! Tak tri dni.

Onda po Mikulovim, na obloko Zadrožnoga dóma, na Dragijovaj blójkaj i na vrâtaj i oblokaj krčme “Kata – rajska vrâta” skâzali so se plakati na šterima išče vę piše:

“Poštovani soméščani!

Vaša krčma “Kata – rajska vrâta”, od 28. decembra letos, do 1. janoara nóvoga leta, organizéra proslavo Božiča i Novoga leta, uz sakodnevno zabavo i kolinsko večerjo. Igral bo penzijonérski sastav “Slavuji”! Na zâbavaj vas saki dén čâkajo iznenađéja, kak na priliko: nastup pévačkoga okteta naše penzijonérske Udroge, ples pod maskaj, sręčolov i licitacija tórte! Rezervacije, f štere je uključeno kompletna kolinska večerja, 1 litar vina po glâvi, i ples do zore, morete kupiti na šanko krčme “Kata – rajska vrâta” po céni od 60 kuni po dnevo! – Dójdite i lépo bote se zabavili!”

Đuro je to fpičilo f srce, ka se vę – “tota coprnica, privatnica rivle ka poharâči péneze v dnevaj da je navéke Udroga penzijonéri šeftala! – Kaj si je né dosta naharačila?!”

Odma zutra, precednik Đura je poslal sima članima novo depešo:

” Poštovani kolege i kolegice, člani udroge penzijonéri Glavatišče!

S obzirom na to ka zâdje dneve intenzivno opâda kovid zaraza, naša Udroga penzijonéri od 28. decęmbra do 1. janoara drugoga leta, organizéra za sve člane i nečlane, doček novoga leta f hotelo “Lubavna bura” v Crkvenici! Foringa z aotobusom, boravak – f hotelo i konzomacija i sakodnevne fęšte f hotelo so besplatni i to plâča Udroga penzijonéri! – Aotobusi giblejo v jutro 28. decęmbra, a nazâj se dójde odvečer 1. januara! – Za one šteri némajo kovid potvrde, tote potvrde nabâvla Udroga, a za one šteri jih nikak nębrejo dobiti, toti nek si organizérajo dočeka v nešternoj od selskih krčmi. Zapišuvaje putniki za Crkvenico more se zbaviti svaki dén pre Đuri, peršonâlno, telefónski ili pismeno, kak komo paše do samoga gibaja aotobusi! Organizator se pobrigao i za hrmonikâša i pajdočko konzomacijo! – Dobrodojšli!”

Po takšni Đurini objavi selo je znova – ftihnolo!

Ipak, po kótaj se zazvedilo kak od fčęra nešterne žénske, Katine pajdašice, nagovarjajo župnika ka bi najavil fârnikaj ka bo hodil – s križecom po Glavatiščo od 28. decębra do prvoga janoara…!

Povratak na naslovnicu…