Udruga za autizam “Pogled” raspisala je natječaj za radno mjesto izvršni/a direktor/ica.

Detalje natječaja prenosimo u cijelosti:

ZADACI I ODGOVORNOSTI:
• zastupa i predstavlja udrugu u javnosti
• nadzire i vrednuje rad programskih i projektnih voditelja
• prati poštivanje politika procedura, Statuta i drugih akata
• koordinira pripremu i prati provedbu strateškog i svih operativnih i financijskih planova
• identificira i predlaže nove organizacijske modele i poslovne procese radi unapređenja poslova
• prikuplja sredstva za rad udruge od donatora i sponzora
• razvija nove usluge sudjeluje na svim pripremnim radnjama potrebnim za održavanje sjednice Skupštine, podnosi godišnje planove i izvješća skupštini na usvajanje
• uspostavlja i održava efektivnu internu i eksternu komunikaciju
• skrbi o izbjegavanju i razrješavanju sukoba interesa
• saziva i vodi mjesečne, kvartalne i godišnje sastanke Izvršnog odbora
• prati promjene i sudjeluje u kreiranju javnih politika i strategija angažmanom u razvojnim radnim tijelima
• komunicira s donatorima i drugim dionicima
• promovira projekte i djelatnosti udruge medijskim istupima, sudjelovanjem na konferencijama i sl.
• čuva profesionalne tajne.
• redovita komunikacija sa suradnicima, UO i IO

UVJETI:
• VŠS ili minimalno 3 godine iskustva na organizacijskim/upravljačkim funkcijama (projekt, program, odjel)
• praktično iskustvo u upravljanju i vođenju timova
• izražene analitičke vještine, kritičko i kreativno razmišljanje
• napredno korištenje računala (oblikovanje teksta, tablične kalkulacije, prezentacije, društvene mreže)
• engleski jezik minimalno B2 razina
• aktivno korištenje osobnog vozila
• napredna računalna pismenost – tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati,

PREDNOSTI:
• iskustvo u korištenju sredstava iz fondova
• iskustvo u radu sa skupinama u nepovoljnom položaju
• senzibiliziranost za djecu s teškoćama u razvoju
• poznavanje problematike autizma
• osoba s liderskim i motivacijskim sposobnostima
• poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira za OCD
• smisao za timski rad
• razumijevanje za potrebe i probleme obitelji djece s poremećajem iz spektra autizma
• sposobnost i spremnost stavljanja potreba obitelji i djece ispred osobnih
• osviještenost, otvorenost, empatija su poželjne vrline

OSTALE INFORMACIJE:
• planirani početak rada: 15. rujna 2018.
• geografsko područje rada: Međimurska županija
• ugovor se sklapa na puno radno vrijeme, na neodređeno, od toga 3 mjeseca probni rad.
• početna – temeljna zagarantirana plaća u ukupnom iznosu (neto = 7.500,00kn ) s mogućnošću povećanja
( dodatni poslovi, npr. vođenje jednog ili više projekta )

NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• motivacijsko pismo

Rok za podnošenje prijave je 05. rujna 2018. do 12 sati. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju emailom na : [email protected]

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni emailom a nekoliko kandidata i pozvani na intervju najkasnije 5 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj.

Završni rezultati natječaja i zapošljavanje između 15.09. i 20.09.2018.

Dokumentacija se ne vraća!

(Izvor: Facebook stranica Udruge za autizam Pogled)

Povratak na naslovnicu…