Vručina. Đura je kupil plastičnoga bazena. Lépoga, plâvoga, s črlénaj ružicaj. Nutri zidejo dvâ kubiki vode i – šęstero, sędmero dece. Bil je na resprodaji – pecto kuni – sę skupa.

Zezval je vnuka Jožeka:

“- Jožek, kupil sam bazena! Koštal me strašno puno, ali nema veze! – Moreš se kópati i s pajdâšaj, nema veze! – Aaali paaazi, ka mi ga nate prepičili! – Dobro?”

“- Dobro deda! – Bez brige! – Namo namo ga!”

V jutro je Đura napunil bazena z vodom. Do odvečerke se voda zgréla. Odvečer je Jožek pozval Pepijovoga Franceka i Fęrijovoga Pętreka. Dojšli so išče dva dečkéri z vulice i deca so vživala i ponrévala. Bili so vesęli i lépo se skópali i zabavili. … Ali, flętno so se navolili.

Drugi dén, vods se zgréla ali se je nišči né kópal. Jožek je rękel Đuri ka se navolil kópati!

– Sida je to gledala črez oblok. Premišluvala.

Zazvâla je Đuro: “- Đura, kaj misliš čé bi jâ zvala svoje pajdašice ka bi se malo kópale ….?!”

Đura ji móm vel’i: “- Mooože! – Kulko očeš! – Ja vam išče litra ntočim! – Bez brige!”

Sida je zezvala Lizo: “- Lizika, v našemo dvoro je lépi bazen z toplom vodom! – Nišči se ne kóple! – Dójdi k męj v naše toplice, ka bomo se malo reshladile! – Može?”

Liza je móm zakričala: “- Mooože! – Kóma čakam ka se podurknem vo vodo – kak je vróče! Čuj Sida, morem zvati i Julo! -. Ona bo donęsla črno kâvo!”

“- Mooože! – Naj dójde! – Dójdite”

Za jęno vuro so v bazeno bile Sida, Liza, Jula i Ilka! Tak so zapunile bazena ka se je voda vum prelévala! – Sida je zezvala Đuro naj donęse litra i vodo! Đura je donęsel litra i vodo!

Žénske so se lépo zabavlale i špilale hamalije. Đuri so rękle naj donęse išče jęnoga litra! Donęsel je! Ponorévale so vo vodi do trde kmice! Bilo jim je lepše kak f Stubičkaj!

Zutradén je Sida zezvâla Lizo: “- Lizika dójdeš se i dénes k męj kópat?”

Liza ji je zakričala na telefón: “- Mooože! – Dójdemo! – Jula bo donęsla kâvo i colštangline!”

Tak je i bilo. V bazeno so se pâk zišle sę štiri. Đura je donęsel litra. Ilka je donęsla jabokovo pito i likera od šipka. Vesel’ile so se i odurkâvale! Malo i ponorévale! Đura je donęsel išče jęnoga litra! Zvečera, so huškale i popévale! Rezišle so se v mrâk, né znati točno – da!

Tretji dén so Liza i Jula zvâle Sido: “- Sidika, može i dénes? – Ja sam spękla cvirkovo kelešico, Jula bo donęsla medico, a Ilka orehove zdigane!”

Sida je rekla: “- Mooože puce! – Kóma čâkam ka se reshladim! A špricar se več hladi!”

Začas so bile sę štiri v bazeno. Đura je donęsel išče litra. I išče jęnoga. Zvečera so v bazeno plesale i popévale ono “Moj móž, doma bóš…”, te pa ono “Zelene oči” …

V jutro, da je Sida išče spâla, Đura se stiha otpravil na vrt. Vnuk Jožek je s strl’icom restepal gézda. Đura ga je zezval, pa mo postihoma vel’i: “- Jožek, si za jęn bisznis? – Čuj, bi mogel nekak stiha, onak – slučajno, ka nišči nav znal, prepičiti totoga bazena? Ako to naprâviš tak ka nišči nav znal néti zazvedil, dobil boš stotko! – Aaali paaazi, nišči nęsmi znati! – Mooože?”

Jožek je bil – za: “- Mooože, deda! – Odma bom jâ to réšil, dęj stotko!”

Pólne je Đura dojšel k obedo. Sida mo je, dosta žalosna rękla:

“- Znâš Đura, žénske mi se več nado dojšle kópat! – Tak jih je spęklo sunce, ka so sę tri išle k doktoro! – Dâl jim je nekšo mâščo i sirote, vę se mesec dni nęsmijo kópati! – Kaj moreš!”

 

Povratak na naslovnicu…