Đura je v ned’elo zvečera dojšel dimo. Drugi tjęden se ravna f Topólje po drva, pa je po ob’edo hodil glet čé ga kaj za podrti. Pajdóč je postâl f Šuto na šuso i onda – pravac dimo.

Na stolo mo je Sida ostavila ced’ulo na šteri je pisalo: “- F kâhli ti je picek, na rinkaj so rezanci, a v rójglici fójki s pekmosom. Ja sam z Lizom i Julom dišla na – družeje, štero so organezérale naše – kolegice z udruge “UŽAS” (Udruga žena, aktiv Salovec). Dójdem dimo – da mine.”

Najel se je. Fašijska nedela. A on sám doma. Zaž’ejal je. Ali, nębreš si sám spiti! – Na Fašnik so s’i dedi godovjâki! Zezval je Pepija, a onda pa Dragija.

“- Néga jih doma! – Idemo?”

“- Idemo!”

Mom so se dogovorili ka didejo v nešterno dalkišo krčmo, a né g sosedovoj “Kata – rajska vrata”, jer tu jih žęne lęfko i najęmpot nâjdejo i flętno jih spernâtijo dimo. Dišli so na ón kraj sęla. Tam ga f krčmi bilo hajdi ludi i maškori … i maškorici! Igrale so “Črne stréle”. Booormeš, maškori i maškorice so bili fajni i f parâdnaj lârfaj, ka ne rezab’ereš kaj je muško, a kaj je žénsko! S’i po prék so plesali! Oni so si sęli f kót kre litra i vode i žlabrali i šacali. Melo se kaj i videti!

Maškorice kę so plesale, so se nekak najbole ogl’edale na jiv stol – dé so oni štiri sed’eli! Jęna je Pepija pajdóčki, dok so plesale, zahačila i tpęlala f tanec. Vrtéla ga je pól vure tak ka je bil ves moker! Ovi dvâ so z toga delali parâdo: “- Tiii, ta je nękša prâva?! Vróča! Toto bi ti bilo dobro dimo tpel’ati!?!” Pepi pa je onda, čim je dojšel do sape, rękel Đuri: “- Znâš kaj Đura!? Bez zamere, ali … męni se vidi da je tota maškorica, ze šterom sam plesal – tvoja Sida!”

“- Pa naaj?!” Đura je bil zvun sębe! … “Booormeš, j’e! Pa … gledim ja … iste noge … stegna …rit …! – Boormeš, žénske so se z sastanka, se skupa hitile v lârfe i zavudrile f toto krčmo! Vrâbečne babe!” Onda so dale šacali respl’esano maškarâdo f začmarjenoj birtiji … “- Glej … â Pepi, óno tam ka pleše v orslónovi lârfi je tvoja Liza …. a ona ka pleše z ónom deb’elom cifrastom čâplom je Dragijova Jula! – Pa kaaj ti misliš! F kakše lârfe so se spravile?! Tak ka jih néti mi, jivi zâkoniti móži, skorom opče naj pozn’ali!” Pepi je rękel da, ka mo se vidlo dok so dohâjali, – ka je vuni videl jive bicikline, skup naslójene na zido kre vrât. Pozna jive bicikline po štop-lámpaj i pak-trégaraj!

Onda so se dogovorili ovak. “- Opče namo z jimi šteli plesati i namo jih šteli néti gledati, dok se lépo ne pokâžejo spód lârfi, pozdrâvijo nas kak je red i platijo nam pijačo!”

Tak je i bilo! Dojšle so pâr pót tote maškorice jęnoga, pa drugoga, pa tretjega fehtat za ples, aaali… neti-jęn jih je né štel gledati! A one pa so si né štele zeti doli lârfe! I tak do pól noči!

Onda je Đura rękel dedaj: “- Dečki, vę pa, dok je išče stiska, idemo – jęn po jęn stiha vum, zémemo babaj bicikline, saki jęnoga i tak bomo se s po dvâ bicikline tpęlali dimo – naj babe ido dimo peške!! Tak ka bodo znale, ka jim je red, da smo jih najšli f krčmi, predružiti nam se i biti z nami f part’iji, a né tam ponorévati z nekšaj drugaj babaj i dedaj!”

Tak je i bilo. Stiha so se fkrali vum, f kmici zeli svoje i jive bicikline i tpęlali se dimo! Tak ka bodo znale!

Đura je dojšel dimo okóli pol jęne! Rival je kluča vu vrâta a … vrâta mo je otprla – jęgova Sida!!!

“- Pa, kaj, ti si dóma?!?”

“- Je, a dé pa bi drugder bila, nego dóma?! – Od desete vure te čâkam! Pred dvé vure so od męne odišle Liza i Jula! – Pa je tębe né sramota? Pa ti nęznaš dojti dimo – kak je red?! Se to šika jęnomo stâromo dedo? Poględni se kak zgled’iš! Imaš ti opče pamet?! Ti si jęden običen ….. …..”

V jutro, na Fašinski pondélek, Sida, Liza i Jula so, kak je to red žénskaj, dišle f Čakovec “po kvâsa”.

Đura je zezval Pepija i Dragija, naj dójdejo k jęmo, ka fletno… tote bicikline … kę so v noči – odnot dovl’ekli … zlifrajo, tpęlajo, vrnejo nekam …! Ovi dvâ so se najęmpot dopel’ali s po dvâ bicikline v rókaj, do Đurini vrât!

Té hip je pred Đurinom hižom postâl i polic’ajski auto.
(Ja)

Povratak na naslovnicu…