…se zmislim, kak sem otkaz dobila, kakti niškoristi da sam mje rekla… so to bili jeni od lepših epiteti ka mi je rekla ondašja šefica toga dneva…. …i kaj ve? Krediti, računi, hipoteke, deca, škola, lačne riti saki den za stolom… neka sem morala zmisliti…. ….pa sem si jo premislila, tak… idem jo z dečijimi cojkimi z nojža f soboto Varaždin pod most prodovat… kaj, pa je ne sramota, em pa nika nikomo ne krodem…

…i lepo sem se vjutro stola f tretji vuri, naklola f auto se kaj sam z nojža dovlekla i gas… no, sem ne mogla mimo Cvekove pekare f Pušćinaj, a kaj si nej neka kupila… jo čim preglednem sem lačna… normalno da sem drobila odma f auto, i do to sam pjela jeno rundo… već sam bila f manjko, prije neg sem kaj zaslužila već sam zaružila… al dok je glod f pitanjo, ne pitam kaj košta!!!

… je za menom f svojemo afto kolegica po kilaži isto zred menom drobila po Cvekovaj piroškaj… …sem si zela njo ze sobom, kaj me nej stroh bilo, a i u dvoje je lepše veliju…

….i tak, gdaj sam zišla vum z auta, prvo sam si droptije s cecki stepla, i poglednem koli sebe, več so jeni jeni meli toble raščerečene, se naslagano… reko nikaj, droga moja pajdašica po kilaži, hodi idemo znosimo z auti i mi nasložemo svojo „ejnc a“ robo z nojža… največ smo mele onoga kaj nam se nekak skrčilo z letima… i jo sam mela neka dečijega… cojek kak cojek… gledimo kak drugi, tak i mi… se je bilo po deset kuni…(tak bo nam najležje računati smo si mislile)…

…i kaj pa, koli 7, so već došli prvi kupci… prodam neka… veselje i radost skriti nebreš… tri rastegjene i dve ka so mi se skrčile majce za četreset kuni, jena je bila gratis, kad je žena već sega zela… …fletno smo se mi skompale z sličnima k nam… tam si lajaju i čudaj kričiju…pa smo se fletno ftopile me njih, store meštre trgofce…

…tak sam se zalaufala f biznis, ka sam opče nej vuro f pomet zela… već je preti polnevo išlo… tre je iti posprovlat, al velim jo svojoj pajdašici po kilaži, „stora hoj ti boga kaj obračuna naprovimo, kulko si zasužila?”… mene je skorom vrog zev, malo ober petsto kuni sam zaslužila… išče mje i lepo med ljudima bilo… i to se tak črez por vur (vuru ne glediš jer ti vreme strahovitno fletno preleti)… Mislim si vu sebi „lepo sem jo to prodala denes… pem i f četrtek“… se mje dopalo meti dinara f žepo, ne se čudaj zdelati, i faj se meti!

…kak sem bila nezaposlena, živela sem za četrtke i sobote… već sem si i bolšo “kaso“ za drogoč nabavila (ono toško ka si f pojas zakopčiš, to tam si imaju)… ribičkoga stolca sem možo z garaže zela ka nem stola pre „trgovini“… sem jo to lepo služila, dvo dni f tjedno po petsto kuni… znači črez mesec sem delala 8 dni i služila nečju prosječno pločo (ne moju)…

…samo se mje robe z nojža zdojšlo… sem sprodala se rastegjeno, i skrčeno, i sikakšo… pomalem sem f brigi bila, kaj ve? Moraš meti robo ak očeš prodovati, pa sem od mame z nojža počela nositi, so mi ove pajdašice štere vu bolšaj službaj delaju dovale z svojega nojža… bogme sem mela čižmi f jen moment vu saj veličinaj, vekši izbor kak f Dajhmano…

…se nabralo robe, si so mi nosili…..pa sam te jen pondelek vu Koprivnicu zasuknula (tam je buvljok po pondelkaj)… pajdašica po kilaži je pelala, benzina smo podelile i gas… neje tam baš biv biznis… al neka dinara smo si donesle dimo zoto… već smo znale, štere datume f meseco bo išav posel… prvoga, pre penzijaj… petnajstoga, pre pločaj, i ovi socjalni datumi gdaju su dečji, alimentacije, socjale i ostale državne „pomoči“…

…bogme vam morem reči da sem se faj mela teh tri mesece dok sem hodila Varaždin pod most….sem fpoznala čudaj faj ljudstva, sakojački ljudski jadi se naposlušala, al faj sem se mela i ne me srom reči ka sam tam hodila, em sem nikomo ne krola, sem pošteno sakoga dinara zaslužila….. …bili so to lepi dnevi, faj mi se zmisliti, i da bi morala i bila f sili za dinar, pok bi išla… ve se sam negda negda zaletim, ka se malo prešpanceram i ka si glovo počinem… onak za gušt mje tam za videti ljude šteri me se zmisliju i naveke me pozdrovijo i pitajo „kak je Međimurka?“ …i poposta zrihtaju, jerbo sem jo stora mušterija „inače je seenset kuni, al za tebe nej bo četreset“…i tak….

…če ste još nikdor ne bili Varaždino pod mostom, slobono se negda fpotite, sakojačke stvori moči za fal dinar kupiti… …tiskača za cvirke, onoga storoga na roke ka se tiska, za dvajst kuni dobiš, tefalovo tavo za palačenke, malo pohobano za deset kuni (če se malo cenkaš, mort i za pet dobiš)… gobleni srce Isusovo i srce Marjino, prepareranoga fazona moreš kupiti (malo je prošnati, al dedek lovec je fmrl, pa je baka mom se zmetala vum i ve na buvljoko za por dinari prodovle), ratne košule i hlače, pojedine još f najlomo… Titijovo sliko kaj je negda po kancelarijami visela, jošče vu okviro… kaj kakove spametne i malo meje spametne knjige, store erotike (pojedine su malo skeljene, neznam zaka)… kazete Mišo Kovać, Đo Mararačić Maki, Jasna Zlokić i ostale zvezde ondašjega i ovdašjega časa… long plejke, ščuvane, saka f svojoj škotli, šrafcigere i jošče kajkakovoga alata, cojki pa ga ka prek kupi nit ne vidiš, beciklini z štilom i bez štila za nekšne drobne tam dobiš…

…ma, sega česa čovek zdrba tam… dojte negda, počivat si mozga kak jo….i obavezno se cenkajte, nikof buvljok ak se ne cenkaš… ….ljudi moji neje sramota neka f životo ne meti, sramota je fkrasti i ne delati, a meti zdrave roke….

…pozdrovla vas vaša NPŽKŠ z svoje fotelje vu Frošćano….