Iz ČAKOM-a javljaju da će zbog državnog praznika Dana državnosti 25.06.2019. (utorak), prikupljanje otpada omogućiti u subotu 29.06.2019.

Također, korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada mole da spremnike ili vreće sa otpadom pripreme za prikupljanje na dan odvoza najkasnije do 6:00 sati.

(nl)