Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju ulice Ljudevita Gaja u Dunjkovcu (idejni i glavni projekt, geodetski snimak) u vrijednosti 41.410,00 kn. Postojeća širina kolnika je 3,00m, a nakon gradnje kanalizacije istu je potrebno rekonstruirati. Prometnica je dužine cca 730m i spaja se na trup županijske ceste ŽC 2015 u Glavnoj ulici u Dunjkovcu. Nova širina kolnika planirana je s dva prometna traka ukupne širine 5,50m. Sa sjeverne strane projektirana je staza u širini 1,60m, a cijelom dužinom prometnice staza je od kolnika odvojena visokim rubnikom, dok je južna strana utvrđena rubnicima u nivou kolnika.

(on)

Povratak na naslovnicu…