Općinsko vijeća Općine Nedelišće je na zadnjoj sjednici vijeća donijelo odluku kojom se godina 2023. u općini Nedelišće proglašava Godinom nedelišćanske platane.

Općinski načelnik Nikola Novak obrazložio je kako se navršava 60 godina zaštite naše platane. “U dogovoru sa Javnom ustanovom Međimurska priroda održat će se različite aktivnosti na promicanju naše platane i simbola Nedelišća, a možda i cijele Općine. Platana je stara više od 300 godina i sigurno je vrijedna pažnje i promicanja u javnosti. Trebalo bi educirati i mlađe generacije pa će biti suradnja s dječjim vrtićem i osnovnom školom. Tokom cijele godine će biti nekoliko aktivnosti, a za kraj godine se sprema iznenađenje, ali o tome nešto kasnije.” – obrazložio je Novak.

Prije 60 godina, točnije 4. veljače 1963. godine Platana u Nedelišću zaštićena je kao spomenik prirode, a danas je spomenik parkovne arhitekture. Po obujmu krošnje, naša je platana druga po veličini u Hrvatskoj. Službeni akt o zaštiti kaže: “Na Trgu Republike u Nedelišću nalazi se platana prsnog promjera 150 cm, opsega u prsnoj visini 520 cm i visine 35 m. Starost stabla cijeni se na 250 godina te je u potpuno zdravom stanju.” (nl, foto: Javna ustanova Međimurska priroda)

Povratak na naslovnicu…